Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tham luận

Được đăng lên bởi bvtuan-c3tbtrong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THAM LUẬN
TẠI HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 5 NĂM (2011 – 2015)
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị!
Tôi rất vinh dự và phấn khởi khi được về dự Hội nghị điển hình tiên tiến 5
năm ngành GD&ĐT.
Lời đầu tiên, cho phép tôi được gởi đến quý vị đại biểu và các đồng chí về
dự Hội nghị lời kính chúc sức khỏe – Hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt
đẹp.
Kính thưa Hội nghị!
Trong những năm qua, giáo dục nói chung và GDTC nói riêng ở nước ta
có nhiều chuyển biến tích cực ,và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nhằm thực
hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn công
nghiệp hóa hiện đại hoá đòi hỏi phải đổi mới mục tiêu giáo dục. Mục tiêu ,
nhiệm vụ của các bộ môn; trong đó có bộ môn thể dục,cũng đã có những đổi
mới dẫn đến đổi mới nội dung và phương pháp dạy học.
Đổi mới PPDH là một yêu cầu khách quan của bộ môn. Đổi mới PPDH
không phải là gạt bỏ, thay thế PPDH hiện có mà vận dụng một cách sáng tạo các
phương pháp hiện có để đạt mục tiêu của môn học. Riêng môn thể dục không
chỉ đổi mới về phương pháp mà còn phải đổi mới về cách sắp xếp nội dung một
tiết học, đổi mới về tổ chức lên lớp... nghĩa là phải đổi mới toàn diện ở mọi hoạt
động trên lớp.
1- Đổi mới quan điểm dạy học, lấy học sinh làm trung tâm trong quá
trình dạy học:
- Hướng dẫn học sinh tham khảo, đọc tài liệu phân tích kỹ thuật động tác,
luyện tập ở nhà.
- Sử dụng câu hỏi, nêu tình huống có vấn đề để học sinh tổ chức thảo
luận, tổ chức khám phá, tổ chức luyện tập trước.
- Cho học sinh thường xuyên tham gia kiểm tra, tự kiểm tra, tự đánh giá.
- Khuyến khích các em tự do sáng tạo trong tư duy.
2- Đổi mới nội dung, chương trình:
- Khung chương trình đã được Bộ GD-ĐT qui định cụ thể,giáo viên nên
tăng cường thêm hoặc hàng năm thay đổi những môn thể thao tự chọn mà học
sinh ham thích. Hướng về lâu dài nên cho học sinh có quyền tùy ý chọn môn
TDTT mà mình yêu thích.
3- Đổi mới cách đánh giá, hình thức thi:
- Giáo viên kiểm tra đánh giá nên lồng ghép đánh giá cả ý thức thái độ
trong quá trình học tập của học sinh

- Tiến hành nhiều hình thức kiểm tra, thi: Tự luận, Trắc nghiệm, vấn đáp,
sử dụng đề mở...Khi kiểm tra thực hành nên kiểm tra cả thành tích lẫn kỹ thuât
thực hiện động tác.
- Có thang điểm (ở nội dung thực hành) phù hợp cho từng đối tượng, trình
độ, sức khỏe học sinh.
4- Thay đổi PPDH :
4.1 - Khi giáo viên sử dụng nhóm phương pháp dùng lời nói (phương
pháp giảng giải, phát vấn, đàm thoại, kể chuyện, mệnh lệnh) để truyền thụ k...
BÁO CÁO THAM LUẬN
TẠI HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 5 NĂM (2011 – 2015)
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị!
Tôi rất vinh dự và phấn khởi khi được về dự Hội nghị điển hình tiên tiến 5
năm ngành GD&ĐT.
Lời đầu tiên, cho phép tôi được gởi đến quý vị đại biểu và các đồng chí về
dự Hội nghị lời kính chúc sức khỏe – Hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt
đẹp.
Kính thưa Hội nghị!
Trong những năm qua, giáo dục nói chung GDTC nói riêng nước ta
có nhiều chuyển biến tích cực ,và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nhằm thực
hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ đất nước trong giai đoạn công
nghiệp hóa hiện đại hoá đòi hỏi phải đổi mới mục tiêu giáo dục. Mục tiêu ,
nhiệm vụ của các bộ môn; trong đó b môn thể dục,cũng đã những đổi
mới dẫn đến đổi mới nội dung và phương pháp dạy học.
Đổi mới PPDH một yêu cầu khách quan của b môn. Đổi mới PPDH
không phải là gạt bỏ, thay thế PPDH hiện có mà vận dụng một cách sáng tạo các
phương pháp hiện để đạt mục tiêu của môn học. Riêng môn thể dục không
chỉ đổi mới về phương pháp còn phải đổi mới về cách sắp xếp nội dung một
tiết học, đổi mới về tổ chức lên lớp... nghĩa phải đổi mới toàn diện mọi hoạt
động trên lớp.
1- Đổi mới quan điểm dạy học, lấy học sinh làm trung tâm trong quá
trình dạy học:
- Hướng dẫn học sinh tham khảo, đọc tài liệu phân tích kỹ thuật động tác,
luyện tập ở nhà.
- Sử dụng câu hỏi, nêu tình huống vấn đề để học sinh t chức thảo
luận, tổ chức khám phá, tổ chức luyện tập trước.
- Cho học sinh thường xuyên tham gia kiểm tra, tự kiểm tra, tự đánh giá.
- Khuyến khích các em tự do sáng tạo trong tư duy.
2- Đổi mới nội dung, chương trình:
- Khung chương trình đã được Bộ GD-ĐT qui định cụ thể,giáo viên nên
tăng cường thêm hoặc hàng năm thay đổi những môn thể thao t chọn học
sinh ham thích. Hướng về lâu i nên cho học sinh quyền tùy ý chọn môn
TDTT mà mình yêu thích.
3- Đổi mới cách đánh giá, hình thức thi:
- Giáo viên kiểm tra đánh giá nên lồng ghép đánh giá cả ý thức thái đ
trong quá trình học tập của học sinh
Báo cáo tham luận - Trang 2
Báo cáo tham luận - Người đăng: bvtuan-c3tbtrong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo tham luận 9 10 914