Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thành tích cá nhân

Được đăng lên bởi quangluutk
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG NAM

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH NIÊN
Tam Kỳ, ngày 24 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN NĂM 2013
I. Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: Lê Quang Lưu

Nam, nữ: Nam

- Sinh ngày 16 tháng 8 năm 1984
- Đơn vị công tác: Tỉnh đoàn Quảng Nam
- Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng đào tạo Trung tâm Dạy nghề thanh niên
Quảng Nam
- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:
* Thuận lợi:
+ Có mối quan hệ chặt chẽ với các Huyện, Thành đoàn trong tỉnh nên công tác
tuyển sinh, quản lý; tổ chức ăn, ở, lưu trú cho học viên tại các địa phương gặp nhiều
thuận lợi;
+ Được sự hổ trợ nhiệt tình từ phía Phòng lao động Thương binh và Xã hội và
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện thành phố nơi Trung tâm triển
khai dạy nghề.
+ Được sự dìu dắt, hổ trợ của các đồng chí lãnh đạo Trung tâm, trưởng phòng
đào tạo, cán bộ và giáo viên nên trong công việc chuyên môn thực hiện đạt hiệu quả.
* Khó khăn:
+ Cơ sở vật chất, nhất là trụ sở làm việc, phòng học còn thiếu, chưa đáp ứng
năng lực hoạt động của Trung tâm;
+ Trang thiết bị dạy nghề còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu được học nghề của
thanh niên hiện nay.
+ Công tác tuyển sinh đào tạo còn gặp nhiều khó khăn do nhiêu địa bàn tuyển
sinh ở xa khu dân cư, trình độ dân trí còn thấp.
II. Thành tích đạt được:
1) Sơ lược thành tích của phòng đào tạo :
Mặc dầu gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhất định, nhất là về cơ sở vật chất,
trang thiết bị dạy nghề; nhưng năm qua, Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam
đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể hoạt động đào tạo
đã đạt được như sau:
Năm 2014, do tình hình dạy nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được UBND
tỉnh giao về các huyện trực tiếp quản lý, theo dõi. Nhưng tất cả CBGVNV đã vào

cuộc một cách tích cực, chủ động, sáng tạo; thực sự lăn lộn, đeo bám với các ngành
chức năng ở các huyện để thực hiện nhiệm vụ dạy nghề cho thanh niên các vùng nông
thôn. Tiếp tục áp dụng mô hình dạy nghề lưu động và đã khẳng định tính hiệu quả của
mô hình dạy nghề mà đơn vị áp dụng trong thời gian qua. Tính đến cuối tháng
12/2014, Trung tâm đã ký hợp đồng đào tạo nghề được 25 lớp với gần 1.000 lao động
nông thôn được dạy nghề (trong đó 60% là thanh niên). Đặc biệt, thông qua hoạt động
dạy nghề đã GQVL cho gần 600 lao động trẻ; góp phần ổn định đời sống cho các hộ
gia đình trẻ; việc làm này được các đồng chí lãnh đạo ở các huyện và các cấp các
ngành ở tỉnh đánh giá cao.
Trong năm qua Trung tâm đã chú trọng và khôi...
BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG NAM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
***
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH NIÊN
Tam Kỳ, ngày 24 tháng 12 năm 2014
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN NĂM 2013
I. Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: Lê Quang Lưu Nam, nữ: Nam
- Sinh ngày 16 tháng 8 năm 1984
- Đơn vị công tác: Tỉnh đoàn Quảng Nam
- Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng đào tạo Trung tâm Dạy nghề thanh niên
Quảng Nam
- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:
* Thuận lợi:
+ mối quan hệ chặt chẽ với các Huyện, Thành đoàn trong tỉnh nên công tác
tuyển sinh, quản lý; tổ chức ăn, ở, lưu trú cho học viên tại các địa phương gặp nhiều
thuận lợi;
+ Được sự hổ trợ nhiệt tình từ phía Phòng lao động Thương binh hội
Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn các huyện thành phố nơi Trung tâm triển
khai dạy nghề.
+ Được sự dìu dắt, hổ trợ của các đồng chí lãnh đạo Trung tâm, trưởng phòng
đào tạo, cán bộ và giáo viên nên trong công việc chuyên môn thực hiện đạt hiệu quả.
* Khó khăn:
+ sở vật chất, nhất trụ sở làm việc, phòng học còn thiếu, chưa đáp ứng
năng lực hoạt động của Trung tâm;
+ Trang thiết bị dạy nghề còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu được học nghề của
thanh niên hiện nay.
+ Công tác tuyển sinh đào tạo còn gặp nhiều khó khăn do nhiêu địa bàn tuyển
sinh ở xa khu dân cư, trình độ dân trí còn thấp.
II. Thành tích đạt được:
1) Sơ lược thành tích của phòng đào tạo :
Mặc dầu gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhất định, nhất về sở vật chất,
trang thiết bị dạy nghề; nhưng năm qua, Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam
đã nhiều cố gắng, nlực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể hoạt động đào tạo
đã đạt được như sau:
Năm 2014, do tình hình dạy nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được UBND
tỉnh giao về các huyện trực tiếp quản lý, theo dõi. Nhưng tất cả CBGVNV đã vào
Báo cáo thành tích cá nhân - Trang 2
Báo cáo thành tích cá nhân - Người đăng: quangluutk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo thành tích cá nhân 9 10 571