Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÌNH THÁNG 7

Được đăng lên bởi tan118012
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
Lớp: Kỹ Thuật Máy Tính K37

BÁO CÁO TÌNH H
THÁNG 7 NĂM
Cố vấn học tập: NGUYỄN HỨA DUY KHANG
Sĩ số: 72 SV, Nam: 50, Nữ: 22

I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Sĩ số sinh viên chính thức: 72
2. Sĩ số sinh viên hiện diện:
3. Số sinh viên vắng:

5. Số sinh viên thay đổi chỗ ở: 0
6. Tình hình giảng dạy của cán bộ và học tập sinh viên của lớp: Nghỉ hè
7. Báo cáo khác:

II. DANH SÁCH LỚP
1. Danh sách ban cán sự:
Họ và tên

Chức vụ
Lớp trưởng
Lớp phó học tập
Lớp phó đời sống
Lớp phó phong trào
Thủ quỹ

Lê Thị Nhẩn
Mai Nhật Tân
Trần Thị Diễm Hương
Trương Minh Nghĩa
Trần Thị Diễm Hương

Điện thoại
0932857691
01215937738
0987715179
0939813969
0987715179

nhan117996@student.ctu
tan118012@student.ctu.e
huong117974@student.c
nghia117990@student.ct
huong117974@student.c

2. Danh sách ban chấp hành chi đoàn:
Họ và tên

Chức vụ
Bí thư chi đoàn
Phó bí thư chi đoàn
UV BCH chi đoàn
UV BCH chi đoàn
UV BCH chi đoàn

Hồng Thị Hạnh
Lâm Phúc Thiện
Nguyễn Thị Kiều Phượng
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Khoa Bảo

Điện thoạ
012879532
012191568
093960200
093935223
093979361

3. Danh sách sinh viên cả lớp
STT
1

MSSV
1117952

Họ

Tên

Nguyễn Đức

Anh

Ngày sinh

Nữ

18/04/92 Nam

2

1117953

Nguyễn Tuấn

Anh

3

1117955

Khưu Văn

Bảo

4

1117956

Nguyễn Khoa

Bảo

5

1117957

Trương Hoài

Bảo

6

1117959

Phạm Thái

Bình

7

1117960

Trần Minh

Châu

8

1117962

Nguyễn Thanh

Danh

9

1117963

Lý Hoàng

Duy

10

1117964

Bành

Đạt

11

1117965

Nguyễn Thành

Đạt

12

1117966

Nguyễn Văn

Giàu

13

1117967

Hồng Thị

Hạnh

14

1117968

Phan Minh

Hảo

15

1117969

Lê Văn

Hóa

16

1117970

Phạm Thanh

Hùng

17

1117971

Võ Lê Nhật

Huy

18

1117972

Ung Thái Thanh

Huỳnh

19

1117973

Nguyễn Ngọc

Hưng

20

1117974

Trần Thị Diễm

Hương

21

1117975

Nguyễn Duy

Khang

22

1117976

Nguyễn Đức

Khanh

23

1117979

Ngô Nguyễn Minh

Kiên

24

1117981

Trần Trung

Kiên

25

1117982

Lê Nhựt

Linh

26

1117983

Trần Nguyên

Lộc

27

1117984

Phạm Hoàng

Lượm

28

1117986

Nguyễn Đức

Mỹ

29

1117987

Trần Văn

Nam

30

1117988

Quách Thị Huỳnh

Nga

31

1117989

Nguyễn Hữu

Nghị

32

1117990

Trương Minh

Nghĩa

33

1117991

Phan Bảo

Ngọc

34

1117993

Nguyễn Trọng

Nguyễn

35

1117994

Phạm Thanh

Nhàn

36

1117995

Châu Kim

Nhẩn

37

1117996

Lê Thị

Nhẩn

38

1117997

Nguyễn Thị Yến

Nhi

39

1117998

Nguyễn Bé

Nhí

40

1117999

Trương Văn

Nhờ

41

1118000

Huỳnh Văn

Nhựt

42

1118001

Trần Lê Minh

Nhựt

43

1118003

Nguyễn Thị Kiều

Phượng

44

1118004

Nguyễn Ngọc...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
Lớp: Kỹ Thuật Máy Tính K37
BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP
THÁNG 7 NĂM 2013
Cố vấn học tập: NGUYỄN HỨA DUY KHANG
Sĩ số: 72 SV, Nam: 50, Nữ: 22
I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Sĩ số sinh viên chính thức: 72
2. Sĩ số sinh viên hiện diện:
3. Số sinh viên vắng:
5. Số sinh viên thay đổi chỗ ở: 0
6. Tình hình giảng dạy của cán bộ và học tập sinh viên của lớp: Nghỉ hè
7. Báo cáo khác:
II. DANH SÁCH LỚP
1. Danh sách ban cán sự:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Email
Lê Thị Nhẩn Lớp trưởng 0932857691
Mai Nhật Tân Lớp phó học tập 01215937738
Trần Thị Diễm Hương Lớp phó đời sống 0987715179
Trương Minh Nghĩa Lớp phó phong trào 0939813969
Trần Thị Diễm Hương Thủ quỹ 0987715179
2. Danh sách ban chấp hành chi đoàn:
Họ và tên Chức vụ
Điện thoại
Hồng Thị Hạnh Bí thư chi đoàn
01287953240
Lâm Phúc Thiện Phó bí thư chi đoàn
01219156852
Nguyễn Thị Kiều Phượng UV BCH chi đoàn
0939602009
Nguyễn Đức Anh UV BCH chi đoàn
0939352234
Nguyễn Khoa Bảo UV BCH chi đoàn
0939793619
3. Danh sách sinh viên cả lớp
STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nữ
1 1117952 Nguyễn Đức Anh
18/04/92
Nam
nhan117996@student.ctu.edu.vn
tan118012@student.ctu.edu.vn
huong117974@student.ctu.edu.vn
nghia117990@student.ctu.edu.vn
huong117974@student.ctu.edu.vn
BÁO CÁO TÌNH THÁNG 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TÌNH THÁNG 7 - Người đăng: tan118012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BÁO CÁO TÌNH THÁNG 7 9 10 15