Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Được đăng lên bởi dien7979
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT NGHĨA HÀNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hành Phước, Ngày 28 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT
NĂM HỌC 2014-2015
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của toàn ngànhvà kết quả việc thực hiện
nghị quyết năm học 2014-2015 của trường.
Căn cứ vào công văn số 583/SGD-ĐT-VP ngày 21/4/2015 của Sở Giáo Dục đào
tạo Quảng Ngãi và công văn số 74 PGD-ĐT của Phòng giáo dục đào tạo Nghĩa Hành về
việc báo cáo tổng kết năm học 2014-2015,
Căn cứ vào những kết quả đã đạt được trong suốt một năm học .Trường THCS
Phạm Văn Đồng báo cáo tổng kết năm học qua các nội dung cụ thể sau:
A. Những thuận lợi và khó khăn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015:
1/ Những thuận lợi cơ bản:
- Trường được sự quan tâm của Phòng giáo dục & đào tạo Nghĩa Hành và của
Đảng uỷ , UBND xã Hành Phước
- Đại bộ phận giáo viên của trường có ý thức tốt trong công tác, mỗi giáo viên đều
có những những nỗ lực nhất định góp phần tạo nên sự ổn định và phát triển của đơn vị.
- Học sinh của trường có nề nếp có ý thức kỷ luật tốt, các em luôn có ý thức vươn
lên trong học tập và tu dưỡng đạo đức, chất lượng học sinh trường chưa tốt nhưng các
em rất ngoan hiền biết nghe lời thầy cô ,biết phấn đấu
- Trường đã đạt chuẩn QG năm 2007
2/ Những khó khăn:
- Cơ sở vật chất của trường được trang bị ,chỉnh trang khá nhiều nhưng vẫn chưa
đáp ứng được các yêu cầu dạy và học
- Nguồn học sinh tuyển vào đầu cấp không cao và không đồng đều về chất lượng .
- Học sinh của trường đại bộ phận khó khăn, phần lớn cha mẹ các em đều đi làm ăn
nơi xa không quản lý được việc học hành của các em. Cá biệt có nhiều phụ huynh cả
năm học, trường mời đến năm bảy lần mà vẫn không đến trường để cùng phối hợp giáo
dục các em.
- Một bộ phận giáo viên chưa nỗ lực cao, chưa tận tụy với sự phát triển chung của
đơn vị, đã đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của tập thể . Chưa có tinh thần xây dựng
tập thể, trong các cuộc họp không phát biểu góp ý xây dựng,tìm chỗ hở của quản lý để
khiếu kiện vượt cấp, thậm chí ầm ỉ lôi kéo thành nhóm để thực hiện ý đồ riêng của
nhóm nhằm làm chậm sự đi lên của nhà trường.
B. Nội dung báo cáo
I. Thống kê số liệu: Theo các mẫu đính kèm
II. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
1

1. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khoá XI) về Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay đơn vị thực hiện
nghiêm túc : Hầu hết CB đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ , năm 2014 chi bộ Đảng của
trường đ...
PHÒNG GD-ĐT NGHĨA HÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hành Phước, Ngày 28 tháng 5 năm 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT
NĂM HỌC 2014-2015
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của toàn ngànhvà kết quả việc thực hiện
nghị quyết năm học 2014-2015 của trường.
Căn cứ vào công văn số 583/SGD-ĐT-VP ngày 21/4/2015 của SGiáo Dục đào
tạo Quảng Ngãi và công văn số 74 PGD-ĐT của Phòng giáo dục đào tạo Nghĩa Hành về
việc báo cáo tổng kết năm học 2014-2015,
Căn cứ vào những kết quả đã đạt được trong suốt một năm học .Trường THCS
Phạm Văn Đồng báo cáo tổng kết năm học qua các nội dung cụ thể sau:
A. Những thuận lợi và khó khăn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015:
1/ Những thuận lợi cơ bản:
- Trường được sự quan tâm của Phòng giáo dục & đào tạo Nghĩa Hành của
Đảng uỷ , UBND xã Hành Phước
- Đại bộ phận giáo viên của trường có ý thức tốt trong công tác, mỗi giáo viên đều
có những những nỗ lực nhất định góp phần tạo nên sự ổn định và phát triển của đơn vị.
- Học sinh của trường nề nếp ý thức kỷ luật tốt, các em luôn ý thức vươn
lên trong học tập tu dưỡng đạo đức, chất lượng học sinh trường chưa tốt nhưng các
em rất ngoan hiền biết nghe lời thầy cô ,biết phấn đấu
- Trường đã đạt chuẩn QG năm 2007
2/ Những khó khăn:
- sở vật chất của trường được trang bị ,chỉnh trang khá nhiều nhưng vẫn chưa
đáp ứng được các yêu cầu dạy và học
- Nguồn học sinh tuyển vào đầu cấp không cao và không đồng đều về chất lượng .
- Học sinh của trường đại bộ phận khó khăn, phần lớn cha mẹ các em đều đi làm ăn
nơi xa không quản được việc học hành của các em. biệt nhiều phụ huynh cả
năm học, trường mời đếnm bảy lầnvẫn không đến trường để cùng phối hợp giáo
dục các em.
- Một bộ phận giáo viên chưa nỗ lực cao, chưa tận tụy với sự phát triển chung của
đơn vị, đã đặt lợi ích nhân lên trên lợi ích của tập thể . Chưa tinh thần xây dựng
tập thể, trong các cuộc họp không phát biểu góp ý xây dựng,tìm chỗ hở của quản đ
khiếu kiện vượt cấp, thậm chí ầm i kéo thành nhóm để thực hiện ý đ riêng của
nhóm nhằm làm chậm sự đi lên của nhà trường.
B. Nội dung báo cáo
I. Thống kê số liệu: Theo các mẫu đính kèm
II. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
1
BÁO CÁO TỔNG KẾT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TỔNG KẾT - Người đăng: dien7979
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÁO CÁO TỔNG KẾT 9 10 578