Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng kết của BCH chi ủy chi bộ 7

Được đăng lên bởi nguyenhuuninh1985
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH THỊNH
Chi bộ 7

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Vĩnh Thịnh ngày

tháng

năm 2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA BCH CHI ỦY CHI BỘ 7
(Nhiệm kỳ 2013 – 2015)

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
(Nhiệm kỳ 2015 - 2017)
Kính thưa: Các đ/c lãnh đạo địa phương
Kính thưa: Quý đại biểu, thưa đại hội
Đại hội chi bộ 7 được khai mạc vào lúc cả nước đang ra sức thi đua lao động sản
xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Kỉ niệm 85 năm ngày thành lập
Đảng cộng sản Việt Nam. 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 – 9. Năm thứ 5 cán
bộ Đảng viên và nhân dân trong toàn xã thực hiện các mục tiêu phát triển KT – XH, QP –
AN mà nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ 25 đã đề ra.
Hai năm qua tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thế giới có nhiều bất ổn, giá cả thị
trường không ổn định, các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày một tăng, tiêu thụ
hàng hóa làm ra khó, nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Song Đảng và nhà nước đã có
nhiều chủ trương, chính sách kịp thời đối với nông nghiệp nông thôn, tạo ra động lực mạnh
mẽ thúc đẩy sản xuất. Chính vì vậy đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, các lĩnh
vực KT – XH, QP – AN liên tục đạt được những thành tựu to lớn.
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ bộ phận làng Sanh và
sự phối hợp chặt chẽ của các ban nghành đoàn thể trong thôn, sự nỗ lực của nhân dân trong
thôn mà trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những thành tích tương đối toàn diện.
A. Những kết quả đã đạt được:
I. Về kinh tế:
1. Về nông nghiệp:
Sau 4 năm liên tục thực hiện công cuộc đổi mới chi bộ 7 chúng ta đã tập trung lãnh
đạo nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chính vì vậy mà sản
xuất nông nghiệp phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, sản xuất năm sau cao hơn
năm trước. Năm 2013 – 2014 mỗi năm đạt:
Tổng diện tích cấy lúa cả năm: 66, 46 ha, năng suất bình quân: 6 tấn/ ha. Tổng sản
lượng đạt 400 tấn, giá trị khoảng 2 tỉ 400 triệu đồng.
Cây ngô: 3 ha, năng suất 5 tấn/ ha, tổng sản lượng đạt 15 tấn, giá trị khoảng 75 triệu
đồng
Cây ớt lai mỗi năm trồng 2 ha, năng suất 700kg/ sào. Tổng sản lượng đạt 28 tấn, giá
trị khoảng 140 triệu đồng.
Cây vụ đông 4,8ha, năng suất đạt 30 triệu đồng/ ha, giá trị khoảng 144 triệu đồng.
Tổng sản lượng bình quân là 405 tấn
Lương thực bình quân đầu người là 630kg/ người/ năm

Thu nhập bình quân đầu người là 18 triệu đồng/ người/ năm
2. Về chăn nuôi
Mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp đã và đang từng
bước phát triển. Đã có 9 mô hình tr...
ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH THỊNH
Chi bộ 7
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Vĩnh Thịnh ngày tháng năm 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA BCH CHI ỦY CHI BỘ 7
(Nhiệm kỳ 2013 – 2015)
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
(Nhiệm kỳ 2015 - 2017)
Kính thưa: Các đ/c lãnh đạo địa phương
Kính thưa: Quý đại biểu, thưa đại hội
Đại hội chi b 7 được khai mạc vào lúc c nước đang ra sức thi đua lao động sản
xuất lập thành tích chào mừng c ngày lễ lớn của dân tộc. Kỉ niệm 85 năm ngày thành lập
Đảng cộng sản Việt Nam. 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 – 9. Năm th 5 cán
bộ Đảng viênnhân dân trong toànthực hiện các mục tiêu phát triển KT – XH, QP
AN mà nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ 25 đã đề ra.
Hai năm qua tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thế giới có nhiều bất ổn, giá cả thị
trường không ổn định, các mặt hàng phục v sản xuất nông nghiệp ngày một tăng, tiêu thụ
hàng hóa làm ra khó, nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Song Đảng nhà nước đã
nhiều chủ trương, chính sách kịp thời đối với nông nghiệp nông thôn, tạo ra động lực mạnh
mẽ thúc đẩy sản xuất. Chính vậy đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, các lĩnh
vực KT – XH, QP – AN liên tục đạt được những thành tựu to lớn.
Trong nhiệm kỳ qua, dưới s lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ bộ phận làng Sanh
sự phối hợp chặt chẽ của các ban nghành đoàn thể trong thôn, sự n lực của nhân dân trong
thôn mà trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những thành tích tương đối toàn diện.
A. Những kết quả đã đạt được:
I. Về kinh tế:
1. Về nông nghiệp:
Sau 4 năm liên tục thực hiện công cuộc đổi mới chi bộ 7 chúng ta đã tập trung lãnh
đạo nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học k thuật vào sản xuất. Chính vậy sản
xuất nông nghiệp phát triển nhanh cả về sốợng và chất lượng, sản xuất năm sau cao hơn
năm trước. Năm 2013 – 2014 mỗi năm đạt:
Tổng diện tích cấy a c năm: 66, 46 ha, năng suất bình quân: 6 tấn/ ha. Tổng sản
lượng đạt 400 tấn, giá trị khoảng 2 tỉ 400 triệu đồng.
Cây ngô: 3 ha, năng suất 5 tấn/ ha, tổng sản lượng đạt 15 tấn, giá trị khoảng 75 triệu
đồng
Cây ớt lai mỗi năm trồng 2 ha, năng suất 700kg/ sào. Tổng sảnợng đạt 28 tấn, giá
trị khoảng 140 triệu đồng.
Cây vụ đông 4,8ha, năng suất đạt 30 triệu đồng/ ha, giá trị khoảng 144 triệu đồng.
Tổng sản lượng bình quân là 405 tấn
Lương thực bình quân đầu người là 630kg/ người/ năm
Báo cáo tổng kết của BCH chi ủy chi bộ 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tổng kết của BCH chi ủy chi bộ 7 - Người đăng: nguyenhuuninh1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo tổng kết của BCH chi ủy chi bộ 7 9 10 52