Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi Nguyen Ngoc Suong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐỊA CHẤT

----------

Đề tài: Ô nhiễm môi trường nước tại khu vực
huyện Nhà Bè và hậu quả của nó

Giảng viên bộ môn:
Th.S Phạm Trung Hiếu
Người thực hiện:
Nguyễn Ngọc Sương
MSSV_1316223

Tháng 04/2015

...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐỊA CHẤT
----------
Giảng viên bộ môn:
Th.S Phạm Trung Hiếu
Đề tài: Ô nhiễm môi trường nước tại khu vực
huyện Nhà Bè và hậu quả của nó
Người thực hiện:
Nguyễn Ngọc Sương
MSSV_1316223
Tháng 04/2015
Bìa - Người đăng: Nguyen Ngoc Suong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa 9 10 939