Ktl-icon-tai-lieu

BÌa

Được đăng lên bởi choiue40h
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TC VĂN THƯ LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG
KHOA VĂN THƯ

BÁO CÁO
THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
NGÀNH HÀNH CHÍNH – VĂN THƯ
TẠI: UBND XÃ BÌNH AN

Họ và tên học sinh: Huỳnh Thị Như Nguyệt
Lớp: VTLT24B
Ngành: HÀNH CHÍNH – VĂN THƯ
Giáo viên hướng dẫn: Bùi Thị Bình
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014

...
TRƯỜNG TC VĂN THƯ LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG
KHOA VĂN THƯ
BÁO CÁO
THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
NGÀNH HÀNH CHÍNH – VĂN THƯ
TẠI: UBND XÃ BÌNH AN
Họ và tên học sinh: Huỳnh Thị Như Nguyệt
Lớp: VTLT24B
Ngành: HÀNH CHÍNH – VĂN THƯ
Giáo viên hướng dẫn: Bùi Thị Bình
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014
BÌa - Trang 2
BÌa - Người đăng: choiue40h
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÌa 9 10 690