Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi saoanh-dakang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



NGHỊ ĐỊNH
Số: 88/2009/NĐ-CP
“V/v
cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất”

Đắk Ang, ngày 30 tháng 06 năm 2015

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
“V/v cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất”
Đắk Ang, ngày 30 tháng 06 năm 2015
NGHỊ ĐỊNH
Số: 88/2009/NĐ-CP
Bìa - Người đăng: saoanh-dakang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa 9 10 129