Ktl-icon-tai-lieu

Bìa giáo án

Được đăng lên bởi Hùng Còi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT NGÂN SƠN
TRƯỜNG TH&THCS NÀ KHOANG

GIÁO ÁN
MÔN CÔNG NGHỆ 7
Hä vµ tªn: Ph¹m Trung Kiªn

Năm học 2014 – 2015

PHÒNG GD&ĐT NGÂN SƠN
TRƯỜNG TH&THCS NÀ KHOANG

GIÁO ÁN
MÔN SINH HỌC 8
Hä vµ tªn: Ph¹m Trung Kiªn

Năm học 2014 – 2015

PHÒNG GD&ĐT NGÂN SƠN
TRƯỜNG TH&THCS NÀ KHOANG

GIÁO ÁN
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
HÓA HỌC 9
Hä vµ tªn: Ph¹m Trung Kiªn

Năm học 2014 – 2015

PHÒNG GD&ĐT HOÀNG SU PHÌ
TRƯỜNG THCS BẢN MÁY

GIÁO ÁN
MÔN HÓA HỌC 8
Hä vµ tªn: Ph¹m Trung Kiªn

Năm học 2014 – 2015

PHÒNG GD&ĐT HOÀNG SU PHÌ
TRƯỜNG THCS BẢN MÁY

GIÁO ÁN
PHỤ ĐẠO MÔN HÓA HỌC 9
Hä vµ tªn: Ph¹m Trung Kiªn

Năm học 2012 – 2013

PHÒNG GD&ĐT HOÀNG SU PHÌ
TRƯỜNG THCS BẢN MÁY

GIÁO ÁN
MÔN SINH HỌC 9
Hä vµ tªn: Ph¹m Trung Kiªn

Năm học 2014 – 2015

PHÒNG GD&ĐT HOÀNG SU PHÌ
TRƯỜNG THCS BẢN MÁY

HỒ SƠ HỌC SINH
BÁN TRÚ

Năm học 2014 – 2015

...
PHÒNG GD&ĐT NGÂN SƠN
TRƯỜNG TH&THCS NÀ KHOANG
GIÁO ÁN
MÔN CÔNG NGHỆ 7
Hä vµ tªn: Ph¹m Trung Kiªn
Năm học 2014 – 2015
Bìa giáo án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bìa giáo án - Người đăng: Hùng Còi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bìa giáo án 9 10 41