Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐẠI HỘI

Được đăng lên bởi Sơn Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
BCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN TIỀN GIANG
***

Cần Thơ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐẠI HỘI
Đơn vị Chi Hội Sinh Viên Cái Bè
I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
- Thời Gian:
- Địa điểm:

II.THÀNH PHẦN THAM DỰ:
- Nguyễn Đức Nhân: Liên Chi Trưởng LCHSV Tiền Giang NK 2012 – 2014.
- Võ Quốc Vinh: Chi Hội Trưởng CHSV Cái Bè NK 2013 – 2014.
- Nguyễn Lê Kim Ngọc: UV.BCH CHSV Cái Bè NK 2013 – 2014
- Phạm Minh Dũng: Chi Hội Trưởng CHSV Cái Bè NK 2014 – 2015.
- Kiều Diễm My: UV.BCH CHSV Cái Bè NK 2014 – 2015.
III. NỘI DUNG:

Bàn giao công tác giữa Ban Chấp Hành cũ và Ban Chấp Hành mới.
Nội Dung bàn giao:
- Định hướng các hoạt động sẽ thực hiện trong nhiệm kì 2014 – 2015.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chấp hành.
- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ địa phương, các cô chú đồng hương và các anh chị cựu
sinh viên:
 Tổng kinh phí nhận được trong đại hội
 học bổng:
- Kinh phí còn lại của nhiệm kì 2013 – 2014 sau khi tổ chức đại hội chi hội…
- Các hồ sơ giấy tờ của chi hội:
 Các biễu mẫu trên file.
 Sổ lưu của chi hội.
 Tất cả hồ sơ thanh toán hoạt động trong nhiệm kì 2013 – 2014.
 Các kế hoạch và dự trù kinh phí đã duyệt.
 Các dụng cụ phục vụ chi hội: …….
Buổi họp bàn giao kết thúc vào lúc …...
Trên đây là biên bản bàn giao công tác của Ban chấp hành chi hội sinh viên Cái Bè
nhiệm kì 2013 – 2014 và 2014 – 2015.
TM. BCH NHIỆM KÌ 2014 – 2015
CHI HỘI TRƯỞNG

Phạm Minh Dũng
UV. BCH

Kiều Diểm My

TM. BCH NHIỆM KÌ 2013 – 2014
CHI HỘI TRƯỞNG
XÁC NHẬN CỦA LCHSV
TIỀN GIANG
LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG

Võ Quốc Vinh
UV. BCH

Nguyễn Lê Kim Ngọc

...
HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
BCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN TIỀN GIANG
***
Cần Thơ, ngày 14 tháng 11 năm 2014
BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐẠI HỘI
Đơn vị Chi Hội Sinh Viên Cái Bè
I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
- Thời Gian:
- Địa điểm:
II.THÀNH PHẦN THAM DỰ:
- Nguyễn Đức Nhân: Liên Chi Trưởng LCHSV Tiền Giang NK 2012 – 2014.
- Võ Quốc Vinh: Chi Hội Trưởng CHSV Cái Bè NK 2013 – 2014.
- Nguyễn Lê Kim Ngọc: UV.BCH CHSV Cái Bè NK 2013 – 2014
- Phạm Minh Dũng: Chi Hội Trưởng CHSV Cái Bè NK 2014 – 2015.
- Kiều Diễm My: UV.BCH CHSV Cái Bè NK 2014 – 2015.
III. NỘI DUNG:
Bàn giao công tác giữa Ban Chấp Hành cũ và Ban Chấp Hành mới.
Nội Dung bàn giao:
- Định hướng các hoạt động sẽ thực hiện trong nhiệm kì 2014 – 2015.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chấp hành.
- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ địa phương, các cô chú đồng hương và các anh chị cựu
sinh viên:
Tổng kinh phí nhận được trong đại hội
học bổng:
- Kinh phí còn lại của nhiệm kì 2013 – 2014 sau khi tổ chức đại hội chi hội
- Các hồ sơ giấy tờ của chi hội:
Các biễu mẫu trên file.
Sổ lưu của chi hội.
Tất cả hồ sơ thanh toán hoạt động trong nhiệm kì 2013 – 2014.
Các kế hoạch và dự trù kinh phí đã duyệt.
Các dụng cụ phục vụ chi hội: …….
Buổi họp bàn giao kết thúc vào lúc …...
Trên đây là biên bản bàn giao công tác của Ban chấp hành chi hội sinh viên Cái Bè
nhiệm kì 2013 – 2014 và 2014 – 2015.
TM. BCH NHIỆM KÌ 2014 – 2015
CHI HỘI TRƯỞNG Phạm Minh Dũng
UV. BCH
BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐẠI HỘI - Trang 2
BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐẠI HỘI - Người đăng: Sơn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐẠI HỘI 9 10 266