Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

Được đăng lên bởi Silver Blood
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA THỐNG KÊ
CHI ĐOÀN THỐNG KÊ KINH DOANH 53

BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú Lê Đức Thành
Chi đoàn Thống kê kinh doanh 53 vào Đảng Cộng sản Việt Nam
Thời gian: 14 giờ ngày 13/03/2015
Địa điểm: Giảng đường 102 – B2
Thành phần :


-

Đại biểu:
Đ/c Trần Hoài Nam - Đại diện Ban Chấp hành Liên chi đoàn
Đ/c Bùi Mỹ Linh – Đại diện chi bộ sinh viên.
Đoàn viên của chi đoàn
Tổng số đoàn viên của chi đoàn: 58 đoàn viên
Có mặt: 42/58 chiếm 72.4%
Vắng mặt: 16/58 chiếm 27.6%

Nội dung: Lấy ý kiến của BCH liên chi đoàn về việc giới thiệu Đoàn viên
ưu tú Lê Đức Thành vào Đảng cộng sản Việt Nam
Chủ toạ hội nghị: Đ/c Nguyễn Huy Tiến - chức vụ: Bí thư chi đoàn
Thư ký hội nghị: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan - chức vụ: Đoàn viên
Diễn biến hội nghị:
1.
vào Đảng.
2.

-

Chủ toạ hội nghị giới thiệu các tiêu chuẩn giới thiệu đoàn viên ưu tú
Lấy ý kiến nhận xét về đoàn viên ưu tú của các đ/c trong chi đoàn:
Ý kiến 1:

Đ/c Thành là người có lập trường tư tưởng vững vàng.
1

-

Trong quá trình công tác Đ/c Thành chấp hành tốt các nghị quyết, điều lệ
Đảng, pháp luật, quy định của địa phương, nội quy, cũng như các quy chế
học tập của trường.

-

Đ/c Thành có lối sống lành mạnh, quan hệ tốt với quần chúng nhân dân.

-

Luôn có ý thức nỗ lực cố gắng vươn lên trong công tác học tập và nghiên
cứu khoa học.


-

Ý kiến 2:

Là Đoàn viên của chi đoàn Thống kê kinh doanh 53, Đ/c Thành luôn tích
cực tham gia vào các phong trào Đoàn thanh niên do Đoàn Trường cũng như
LCĐ Khoa phát động.

-

Trong quá trình học tập, Đ/c Thành luôn thể hiện sự nhiệt tình trao đổi, giúp
đỡ các bạn sinh viên trong chi đoàn về các vấn đề học tập, các hoạt động
đoàn thể.

-

Đ/c Thành luôn giữ được mối quan hệ tốt với các bạn xung quanh.


-

Ý kiến 3:

Đ/c Thành luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các hoạt động trong học tập
về chuyên môn, cũng như các hoạt động đoàn thể được giao.

-

Trong quá trình học tập, Đ/c Thành luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi từ những
người đi trước và thể hiện sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình với sinh viên khóa
sau.

-

Tuy nhiên, trong tương lai, Đ/c Thành cần phải mạnh dạn hơn nữa trong
công tác phê bình và tự phê để hoàn thiện bản thân mình.
3.

Sau khi không còn ý kiến phát biểu, đ/c chủ toạ hội nghị kết luận đối với

lập trường tư tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng; đạo đức, lối sống của Đoàn viên.
4.





Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín nhất trí giới thiệu đoàn viên ưu ...
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA THỐNG KÊ
CHI ĐOÀN THỐNG KÊ KINH DOANH 53
BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú Lê Đức Thành
Chi đoàn Thống kê kinh doanh 53 vào Đảng Cộng sản Việt Nam
Thời gian: 14 giờ ngày 13/03/2015
Địa điểm: Giảng đường 102 – B2
Thành phần :
Đại biểu:
- Đ/c Trần Hoài Nam - Đại diện Ban Chấp hành Liên chi đoàn
- Đ/c Bùi Mỹ Linh – Đại diện chi bộ sinh viên.
Đoàn viên của chi đoàn
- Tổng số đoàn viên của chi đoàn: 58 đoàn viên
- Có mặt: 42/58 chiếm 72.4%
- Vắng mặt: 16/58 chiếm 27.6%
Nội dung: Lấy ý kiến của BCH liên chi đoàn về việc giới thiệu Đoàn viên
ưu tú Lê Đức Thành vào Đảng cộng sản Việt Nam
Chủ toạ hội nghị: Đ/c Nguyễn Huy Tiến - chức vụ: Bí thư chi đoàn
Thư ký hội nghị: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan - chức vụ: Đoàn viên
Diễn biến hội nghị:
1. Chủ toạ hội nghị giới thiệu các tiêu chuẩn giới thiệu đoàn viên ưu tú
vào Đảng.
2. Lấy ý kiến nhận xét về đoàn viên ưu tú của các đ/c trong chi đoàn:
Ý kiến 1:
- Đ/c Thành là người có lập trường tư tưởng vững vàng.
1
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN - Trang 2
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN - Người đăng: Silver Blood
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN 9 10 400