Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN

Được đăng lên bởi Silver Blood
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA THỐNG KÊ

BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN
V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú Lê Đức Thành
Chi đoàn Thống kê kinh doanh 53 vào Đảng Cộng sản Việt Nam
Thời gian: 14 giờ ngày 19 tháng 03 năm 2015
Địa điểm: VP Khoa Thống kê
Thành phần :

Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Thống kê
Số Uỷ viên BCH liên chi đoàn:
Có mặt
: 09 đ/c, chiếm 100%;
Vắng mặt : 0 đ/c, chiếm 0 %;
Nội dung: Lấy ý kiến của BCH Liên chi đoàn về việc giới thiệu đoàn viên
ưu tú Lê Đức Thành thuộc Chi đoàn Thống kê kinh doanh 53 vào Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Chủ toạ hội nghị: Đ/c Trần Hoài Nam - Bí thư Liên chi đoàn
Thư ký hội nghị: Đ/c Nguyễn Huy Tiến - Uỷ viên BCH Liên chi đoàn
Diễn biến hội nghị:
1.
Chủ toạ hội nghị giới thiệu các tiêu chuẩn giới thiệu đoàn viên ưu tú
vào Đảng.
2.
Lấy ý kiến nhận xét về đoàn viên ưu tú của các Đ/c trong Ban Chấp
hành Liên chi đoàn:

Ý kiến 1:
-

Là Đoàn viên của chi đoàn Thống kê kinh doanh 53, Đ/c Thành luôn tích
cực tham gia vào các phong trào Đoàn thanh niên do Đoàn Trường cũng như
LCĐ Khoa phát động.

1

-

Trong quá trình học tập, Đ/c Thành luôn thể hiện sự nhiệt tình trao đổi, giúp
đỡ các bạn sinh viên trong chi đoàn về các vấn đề học tập, các hoạt động
đoàn thể.

-

Đ/c Thành luôn giữ được mối quan hệ tốt với các bạn xung quanh.


Ý kiến 2:

-

Đ/c Thành là người có lập trường tư tưởng vững vàng.

-

Trong quá trình công tác Đ/c Thành chấp hành tốt các nghị quyết, điều lệ
Đảng, pháp luật, quy định của địa phương, nội quy, cũng như các quy chế
học tập của trường.

-

Đ/c Thành có lối sống lành mạnh, quan hệ tốt với quần chúng nhân dân.

-

Luôn có ý thức nỗ lực cố gắng vươn lên trong công tác học tập và nghiên
cứu khoa học.


-

Ý kiến 3:

Đ/c Thành luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các hoạt động trong học tập
về chuyên môn, cũng như các hoạt động đoàn thể được giao.

-

Trong quá trình học tập, Đ/c Thành luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi từ những
người đi trước và thể hiện sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình với sinh viên khóa
sau.

-

Tuy nhiên, trong tương lai, Đ/c Thành cần phải mạnh dạn hơn nữa trong
công tác phê bình và tự phê để hoàn thiện bản thân mình.

3.
Sau khi không còn ý kiến phát biểu, đ/c chủ toạ hội nghị kết luận đối
với lập trường tư tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng; đạo đức, lối sống của đoàn
viên.
4.
Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín nhất trí giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng:

Số phiếu phát ra: 09 phiếu

Số phiếu thu vào: 09 phiếu

Số phiếu nhất...
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA THỐNG KÊ
BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN
V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú Lê Đức Thành
Chi đoàn Thống kê kinh doanh 53 vào Đảng Cộng sản Việt Nam
Thời gian: 14 giờ ngày 19 tháng 03 năm 2015
Địa điểm: VP Khoa Thống kê
Thành phần :
Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Thống kê
- Số Uỷ viên BCH liên chi đoàn:
- Có mặt : 09 đ/c, chiếm 100%;
- Vắng mặt : 0 đ/c, chiếm 0 %;
Nội dung: Lấy ý kiến của BCH Liên chi đoàn về việc giới thiệu đoàn viên
ưu Đức Thành thuộc Chi đoàn Thống kinh doanh 53 vào Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Chủ toạ hội nghị: Đ/c Trần Hoài Nam - Bí thư Liên chi đoàn
Thư ký hội nghị: Đ/c Nguyễn Huy Tiến - Uỷ viên BCH Liên chi đoàn
Diễn biến hội nghị:
1. Chủ toạ hội nghị giới thiệu các tiêu chuẩn giới thiệu đoàn viên ưu
vào Đảng.
2. Lấy ý kiến nhận xét về đoàn viên ưu của các Đ/c trong Ban Chấp
hành Liên chi đoàn:
Ý kiến 1:
- Đoàn viên của chi đoàn Thống kê kinh doanh 53, Đ/c Thành luôn tích
cực tham gia vào các phong trào Đoàn thanh niên do Đoàn Trường cũng như
LCĐ Khoa phát động.
1
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN - Trang 2
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN - Người đăng: Silver Blood
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN 9 10 545