Ktl-icon-tai-lieu

biên bản kiểm kê tài sản

Được đăng lên bởi huyenkhiem8176
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT THANH BA

TRƯỜNG THCS SƠN CƯƠNG
Số:

BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập tự do hạnh phúc
Sơn Cương, ngày 25 tháng 5 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN
Địa điểm : Tại trường THCS Sơn Cương
Thời gian : Bắt đầu 7h ngày 25/5/ 2015
Thành phần :
1. Ông Hoàng Viết Giám : HT trường THCS Sơn Cương
2. Ông Hà Xuân Sơn: Thư ký
3. Bà Lê Thanh Huyền: Phó hiệu trưởng
4. Bà Phùng Thị Kim Đức: Phụ trách thiết bị
5. Ông Hoàng Hùng Tích: Thanh tra
6. Bà Nguyễn Thị Vui: Phụ trách thư viện.
7. Bà Tống Thị Hồng Cúc: Kế toán.
8. Ông Đỗ Văn Quang : Bảo vệ nhà trường
Nội dung : sau khi tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản của trường THCS Sơn
Cương tại thời điểm ngày 25/ 5/2015, ban kiểm kê tài sản nhà trường đã thống nhất
các các tài sản ở các phòng như sau :
1. Đối với tài sản phòng hội đồng:
 Cửa đi:
3 bộ
 Bàn Văn phòng: 1 bộ
 Ghế xuân hoà:
20 chiếc
 Bảng từ lớn:
1 chiếc
 Phông:
1 chiếc
 Quạt trần:
2 chiếc
 Ấm chén:
2 bộ
 Tượng Bác Hồ: 1 chiếc
 Bục
2 chiếc
 Khung chữ
1 bộ
 Trống
1 chiếc
 Phích
2 chiếc
2. Đối với phòng hiệu trưởng:
 Cửa đi:
1 bộ
 Cửa sổ:
1 bộ
 Bàn xuân hoà :
1 chiếc
 Ghế đệm xuân hoà:
1 chiếc
 Bàn ghế xa lông:
1 bộ
 Tủ đựng hồ sơ:
1 chiếc
 Quạt trần:
1 chiếc

 Quạt cây
1 chiếc
 Điện thoại bàn
1 chiếc
 Ấm chén:
1 bộ
 Gương tường
1 Chiếc
 Bộ phát wifi
1 bộ
3. Đối với tài sản phòng hiệu phó:
 Cửa đi:
1 bộ
 Cửa sổ:
2 bộ
 Bàn xuân hoà:
2 chiếc
 Ghế xuân hoà:
01 chiếc
 Ghế đệm xuân hoà:
1 chiếc
 Tủ đựng hồ sơ:
2chiếc
 Quạt cây:
1 chiếc
4. Đối với tài sản phòng đội:
 Cửa đi:
1 cánh
 Cửa sổ:
1 bộ
 Giường:
1 chiếc
 Tủ:
1 chiếc(hỏng)
 Phích:
2 chiếc
 Bộ chữ cao su:
1 bộ
 Trống đội:
1 bộ
 Bàn để nước:
1 chiếc
 Bàn HS:
1 chiếc
 Ấm chén:
02 bộ
5. Đối với tài sản phòng kế toán:
 Cửa đi:
1 bộ
 Cửa sổ:
1 bộ
 Tủ đựng tài liệu: 2 chiếc
 Giường:
1 chiếc
 Tủ y tế:
1 chiếc
 Máy vi tính :
2 bộ
 Bàn máy vi tính: 1 chiếc
 Máy in:
2 chiếc
 Bàn Gv:
1 chiếc
 Quạt trần:
1 chiếc
6. Đối với tài sản các phòng học:
 Bàn GV:
8 chiếc
 Ghế GV:
8 chiếc ( 2 chiếc hỏng cần sửa)
 Bàn HS:
70 chiếc (Hỏng cần sửa 22 chiếc)
 Ghế HS:
70 chiếc ( Hỏng cần sửa 25 chiếc)












Quạt treo tường:
8 chiếc ( cần sửa 2 chiếc cần sửa)
Quạt trần:
32 chiếc ( cần sửa 2 chiếc )
Cửa đi:
16 bộ
Cửa sổ:
16 bộ
Giá để chậu:
8 chiếc
Ảnh Bác Hồ;
8 Ảnh
Biểu bảng:
56 chiếc
Bóng đèn, bảng điện, hệ thống điện đầy đủ theo từng lớp học.
Bảng từ:
8 chiếc
Đồng hồ:
4 chiếc ( 7a,7b,9a,9b)

7. Đối với tài sản phòng thư viện:
a. Cơ sở vật chất:
- K...
PHÒNG GD&ĐT THANH BA
TRƯỜNG THCS SƠN CƯƠNG
Số: BB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập tự do hạnh phúc
Sơn Cương, ngày 25 tháng 5 năm 2015
BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN
Địa điểm : Tại trường THCS Sơn Cương
Thời gian : Bắt đầu 7h ngày 25/5/ 2015
Thành phần :
1. Ông Hoàng Viết Giám : HT trường THCS Sơn Cương
2. Ông Hà Xuân Sơn: Thư ký
3. Bà Lê Thanh Huyền: Phó hiệu trưởng
4. Bà Phùng Thị Kim Đức: Phụ trách thiết bị
5. Ông Hoàng Hùng Tích: Thanh tra
6. Bà Nguyễn Thị Vui: Phụ trách thư viện.
7. Bà Tống Thị Hồng Cúc: Kế toán.
8. Ông Đỗ Văn Quang : Bảo vệ nhà trường
Nội dung : sau khi tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản của trường THCS Sơn
Cương tại thời điểm ngày 25/ 5/2015, ban kiểm kê tài sản nhà trường đã thống nhất
các các tài sản ở các phòng như sau :
1. Đối với tài sản phòng hội đồng:
Cửa đi: 3 bộ
Bàn Văn phòng: 1 bộ
Ghế xuân hoà: 20 chiếc
Bảng từ lớn: 1 chiếc
Phông: 1 chiếc
Quạt trần: 2 chiếc
Ấm chén: 2 bộ
Tượng Bác Hồ: 1 chiếc
Bục 2 chiếc
Khung chữ 1 bộ
Trống 1 chiếc
Phích 2 chiếc
2. Đối với phòng hiệu trưởng:
Cửa đi: 1 bộ
Cửa sổ: 1 bộ
Bàn xuân hoà : 1 chiếc
Ghế đệm xuân hoà: 1 chiếc
Bàn ghế xa lông: 1 bộ
Tủ đựng hồ sơ: 1 chiếc
Quạt trần: 1 chiếc
biên bản kiểm kê tài sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biên bản kiểm kê tài sản - Người đăng: huyenkhiem8176
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
biên bản kiểm kê tài sản 9 10 640