Ktl-icon-tai-lieu

Biễu mẫu _ Đoàn

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Đà Nẵng, ngày

tháng

năm 2014

GIẤY XÁC NHẬN
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA XÁC NHẬN:

Đồng chí: Nguyễn Văn A
Sinh ngày:
Quê quán:
Trú quán:
Hiện là đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn: 12X1A
Liên chi đoàn khoa: Xây dựng Dân dụng & CN thuộc Đoàn trường Đại học Bách khoa, Đại
học Đà Nẵng.
(Nếu đoàn viên có nhu cầu xác nhận nhiều nội dung hơn thì ghi cụ thể)
TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG ĐHBK

BÍ THƯ

...
ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014
GIẤY XÁC NHẬN
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA XÁC NHẬN:
Đồng chí: Nguyễn Văn A
Sinh ngày:
Quê quán:
Trú quán:
Hiện là đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn: 12X1A
Liên chi đoàn khoa: Xây dựng Dân dụng & CN thuộc Đoàn trường Đại học Bách khoa, Đại
học Đà Nẵng.
(Nếu đoàn viên có nhu cầu xác nhận nhiều nội dung hơn thì ghi cụ thể)
TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG ĐHBK
BÍ THƯ
Biễu mẫu _ Đoàn - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biễu mẫu _ Đoàn 9 10 26