Ktl-icon-tai-lieu

Bộ gõ tiếng Nhật

Được đăng lên bởi Royal Royal
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1910 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bộ gõ tiếng Nhật Unicode dùng trong Windows tiếng Anh
Nguyễn Đức Hùng
Để gõ tiếng Nhật trong Windows tiếng Anh ngoài WindowsXP, bạn cần phải nạp bộ
gõ tiếng Nhật Microsoft Global IME 5.02 (dùng cho Windows 32-bit). Bạn có thể tải
xuống bộ gõ tiếng Nhật này miễn phí từ trang web của Microsoft tại địa chỉ sau:

Các Windows không hỗ trợ Unicode bạn cần phải tải xuống bộ gõ tiếng Nhật có kèm
theo bộ font tiếng Nhật (Microsoft Global IME 5.02 with Japanese Language Pack).
Sau khi tải xuống bộ gõ tiếng Nhật, bạn theo chỉ dẫn cài đặt vào máy tính. Sau khi
cài đặt xong bạn sẽ có bộ gõ tiếng Nhật trong Windows.

Đối với WindowsXP, bạn muốn có bộ gõ này bạn làm như sau:
Chọn Control Panel, chọn Date, Time, Language and Regional Options và chọn Add
other languages, bạn sẽ có hộp hội thoại sau:

1

Chọn Install files for East Asian languages và nhấn nút OK. WindowsXP sẽ nạp
những bộ font cho các thứ tiếng vùng Đông Á như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và
Trung Quốc. Sau khi nạp xong các font chữ tiếng Đông Á trên Windows của bạn sẽ
xuất hiện Language bar (nếu không xuất hiện trên Taskbar của Windows, bạn
chuyển chuột chỉ vào Taskbar, rồi nhấn chuột phải, chọn Tool bars và chọn
Language bar) như hình sau:

Thanh ngôn ngữ (Language bar)
Muốn gõ tiếng Nhật, bạn nhấn chuột vào EN chuyển sang JP. Hoặc bạn có thể thiết
trí tiếng Nhật làm ngôn ngữ default bằng cách nhấn chuột phải vào Language bar, và
nhấn Settings, sẽ xuất hiện một hộp hội thoại sau:

2

Bạn chọn JP Japanese, nhấn Add, nhấn Apply và nhấn OK. Bây giờ trong Windows
của bạn đã có Language bar có tiếng Nhật default mỗi lần bạn khởi động Windows.
Language bar trên Windows của bạn sẽ như sau:

Hoặc Language bar ở Taskbar :

Để chọn mốt gõ tiếng Nhật hoặc tiếng La Tinh, bạn chọn Input Mode ở phần khoanh
tròn ở hình trên.
Cách gõ tiếng Nhật: Bạn có thể gõ tiếng Nhật trên bàn phím tiếng Anh, tức là chọn
Hiragana trên Input Mode, và gõ như sau :
3

Phím

Phím

Phím

Phím

Phím

gõ

gõ

gõ

gõ

gõ

あ

a

い

i

う

u

え

e

お

o

か

ka

き

ki

く

ku

け

ke

こ

ko

さ

sa

し

si

す

su

せ

se

そ

so

た

ta

ち

ti

つ

tu

て

te

と

to

な

na

に

ni

ぬ

nu

ね

ne

の

no

は

ha

ひ

hi

ふ

hu*

へ

he

ほ

ho

ま

ma

み

mi

む

mu

め

me

も

mo

や

ya

ゆ

yu

よ

yo

ら

ra

る

ru

ろ

ro

わ

wa

を

wo

ん

n

り

ri

れ

re

(*) Cũng có thể gõ fu.
が

ga

ぎ

gi

ぐ

gu

げ

ge

ご

go

ざ

za

じ

zi*

ず

zu

ぜ

ze

ぞ

zo

だ

da

ぢ

di

づ

du

で

de

ど

do

ば

ba
...
1
Bộ gõ tiếng Nhật Unicode dùng trong Windows tiếng Anh
Nguyễn Đức Hùng
Để gõ tiếng Nhật trong Windows tiếng Anh ngoài WindowsXP, bạn cần phải nạp bộ
gõ tiếng Nhật Microsoft Global IME 5.02 (dùng cho Windows 32-bit). Bạn có thể tải
xuống bộ gõ tiếng Nhật này miễn phí từ trang web của Microsoft tại địa chỉ sau:
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/ime/install.mspx
Các Windows không hỗ trợ Unicode bạn cần phải tải xuống bộ gõ tiếng Nhật có kèm
theo bộ font tiếng Nhật (Microsoft Global IME 5.02 with Japanese Language Pack).
Sau khi tải xuống bộ gõ tiếng Nhật, bạn theo chỉ dẫn cài đặt vào máy tính. Sau khi
cài đặt xong bạn sẽ có bộ gõ tiếng Nhật trong Windows.
Đối với WindowsXP, bạn muốn có bộ gõ này bạn làm như sau:
Chọn Control Panel, chọn Date, Time, Language and Regional Options và chọn Add
other languages, bạn sẽ có hộp hội thoại sau:
Bộ gõ tiếng Nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ gõ tiếng Nhật - Người đăng: Royal Royal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bộ gõ tiếng Nhật 9 10 711