Ktl-icon-tai-lieu

các thế hệ trong một gia đình

Được đăng lên bởi phlinh1202
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 906 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần : 10

Bài dạy : CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH
I/ MỤC TIÊU :
1/.Kiến thức: - Sau bài học, HS biết: Các thế hệ trong một gia đình.
2/.Kỹ năng: - HS phân biệt được gia đình hai thế hệ và ba thế hệ.
- Giới thiệu với các bạn về các thế hệ trong một gia đình của mình
-GDKNS : - Kĩ năng giao tiếp: Tự tin với các bạn trong nhóm để chia sẻ, giới
thiệu về gia đình của mình.
-Trình bày, diễn đạt thông tin chính xác, lôi cuốn khi giới thiệu về gia đình của
mình.
3/.Thái độ: - HS biết yêu gia đình của mình.
II/ CHUẨN BỊ :
-Hình vẽ trang 38, 39 SGK,
-Một số ảnh chụp chân dung gia đình 1, 2, 3 thế hệ (có thể thay bằng tranh vẽ ).
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của giáo viên
A. Ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ: Để bảo vệ cơ quan thần kinh, ta phải
làm gì?
- Nhận xét - đánh giá.
C. Dạy Bài mới :
1-Phần đầu: Khám phá
-Giáo viên hỏi : Các bài chúng ta đã học thuộc chủ đề gì ?
Hôm nay chúng ta cùng nhau sang một chủ đề mới, chủ đề
Xã hội.
2-Phần hoạt động: Kết nối
a/.Hoạt động 1: Thảo luận theo cặp :
Mục tiêu: Kể được người nhiều tuổi nhất và người ít tuổi
nhất trong gia đình mình.
-GDKNS: Kĩ năng giao tiếp: Tự tin với các bạn trong nhóm
để chia sẻ, giới thiệu về gia đình của mình.
Cách tiến hành:
Bước 1 : Làm việc theo nhóm
Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm câu hỏi :
+ Trong gia đình em, ai là người nhiều tuổi nhất, ai là người ít
tuổi nhất?
Bước 2 : Làm việc cả lớp
Giáo viên gọi đại diện học sinh trình bày kết quả thảo luận.
GV KL: Như vậy, trong mỗi gia đình chúng ta có nhiều
người ở các lứa tuổi khác nhau cùng chung sống, VD như
ông bà, bố mẹ, anh chị em và em. Những người ở các lứa
tuổi khác nhau đó, được gọi là các thế hệ trong một gia đình.
Đó cũng chính là nội dung bài mà hôm nay các em sẽ học
GV ghi đầu bài: “Các thế hệ trong một gia đình”

Hoạt động của học sinh
- Hát
-HS trả lời.

-Học sinh trả lời: Con người và Sức
khoẻ.

-HS thảo luận nhóm đôi, một bạn hỏi,
một bạn trả lời câu hỏi của GV.

4 HS trả lời.
-Lắng nghe.

-Lặp lại đầu bài.

b/.Hoạt động 2 : Quan sát tranh theo nhóm
Mục tiêu: Phân biệt được gia đình một thế hệ, hai thế hệ và
ba thế hệ.
Cách tiến hành:
GV yêu cầu HS quan sát các tranh vẽ trong tr38 và tr39, -HS QS, thảo luận theo yêu cầu của
thảo luận nhóm đôi theo các yêu cầu sau:
GV.
+Tr.38 nói về gia đình ai? Gia đình đó bao nhiêu người, +Gia đình bạn Minh. Có 3 thế hệ.
bao nhiêu thế hệ?
+Thế hệ thứ nhất trong gia đình bạn Minh là ai ?
+Ông, Bà của Minh
+Thế hệ thứ hai trong gia đình bạn Minh là ai?
+Cha, Mẹ của Minh.
+...
Bài dạy : CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH
I/ MỤC TIÊU :
1 /.Kiến thức: - Sau bài học, HS biết: Các thế hệ trong một gia đình.
2/.Kỹ năng: - HS phân biệt được gia đình hai thế hệ và ba thế hệ.
- Giới thiệu với các bạn về các thế hệ trong một gia đình của mình
-GDKNS : - Kĩ năng giao tiếp: Tự tin với các bạn trong nhóm để chia sẻ, giới
thiệu về gia đình của mình.
-Trình bày, diễn đạt thông tin chính xác, lôi cuốn khi giới thiệu về gia đình của
mình.
3/.Thái độ: - HS biết yêu gia đình của mình.
II/ CHUẨN BỊ :
-Hình vẽ trang 38, 39 SGK,
-Một số ảnh chụp chân dung gia đình 1, 2, 3 thế hệ (có thể thay bằng tranh vẽ ).
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
A. Ổn định tổ chức - Hát
B. Kiểm tra bài cũ: Để bảo vệ cơ quan thần kinh, ta phải
làm gì?
- Nhận xét - đánh giá.
-HS trả lời.
C. Dạy Bài mới :
1-Phần đầu: Khám phá
-Giáo viên hỏi : Các bài chúng ta đã học thuộc chủ đề ?
Hôm nay chúng ta cùng nhau sang một chủ đề mới, chủ đề
Xã hội.
-Học sinh trả lời: Con người Sức
khoẻ.
2-Phần hoạt động: Kết nối
a/.Hoạt động 1: Thảo luận theo cặp :
Mục tiêu: Kể được người nhiều tuổi nhất người ít tuổi
nhất trong gia đình mình.
-GDKNS: năng giao tiếp: Tự tin với các bạn trong nhóm
để chia sẻ, giới thiệu về gia đình của mình.
Cách tiến hành:
Bước 1 : Làm việc theo nhóm
Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm câu hỏi :
+ Trong gia đình em, ai là người nhiều tuổi nhất, ai là người ít
tuổi nhất?
-HS thảo luận nhóm đôi, một bạn hỏi,
một bạn trả lời câu hỏi của GV.
Bước 2 : Làm việc cả lớp
Giáo viên gọi đại diện học sinh trình bày kết quả thảo luận.
GV KL: Như vậy, trong mỗi gia đình chúng ta nhiều
người các lứa tuổi khác nhau cùng chung sống, VD như
ông bà, bố mẹ, anh chị em em. Những người các lứa
tuổi khác nhau đó, được gọi là các thế hệ trong một gia đình.
Đó cũng chính là nội dung bài mà hôm nay các em sẽ học
GV ghi đầu bài: “Các thế hệ trong một gia đình”
4 HS trả lời.
-Lắng nghe.
-Lặp lại đầu bài.
Tuần : 10
các thế hệ trong một gia đình - Trang 2
các thế hệ trong một gia đình - Người đăng: phlinh1202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
các thế hệ trong một gia đình 9 10 56