Ktl-icon-tai-lieu

Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU 3a (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006
của Uỷ ban nhân dân thành phố)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị)
Xây dựng mới
Cải tạo sửa chữa
Kính gởi:
- ............................................................................... 2
3
1. Tên chủ đầu tư: ..................................................................................................
Người đại diện:………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ:
- Số nhà:..........................................đường:...............................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):....................................
- Số điện thoại:............................
2. Địa điểm xây dựng:
- Lô đất số:......................tờ bản đồ:.........................Diện tích:……………………………m 2
- Số nhà:..........................................đường:..............................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):....................................
- Nguồn gốc đất:……………………………………………………………………………
3.Nội dung xin phép xây dựng:
- Loại công trình:3............................................cấp công trình………………………………
- Diện tích xây dựng tầng 1:…………………………………………………………..m2
- Tổng diện tích sàn:………………………………………………………………………m2
- Chiều cao công trình:……………………………………………………………………….
- Số tầng:……………………………………………………………………………………
4. Đơn vị hoặc người thiết kế:………………………………………………………………
..................................................................................................................................
- Địa chỉ:...................................................................................................................
- Số điện thoại:..............................
5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):……………………………………………
..................................................................................................................................
- Địa chỉ:...............................................................Số điện thoại:..............................
- Giấy phép hành nghề số (nếu có)……………………………………..cấp ngày……..........
6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có):....................................................................
7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình …………tháng.
8. Cam kết: Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung ...
MẪU 3a (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006
của Uỷ ban nhân dân thành phố)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
1
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị)
Xây dựng mới
Cải tạo sửa chữa
Kính gởi: - ...............................................................................
2
1. Tên chủ đầu tư:
3
..................................................................................................
Người đại diện:………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ:
- Số nhà:..........................................đường:...............................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):....................................
- Số điện thoại:............................
2. Địa điểm xây dựng:
- Lô đất số:......................tờ bản đồ:.........................Diện tích:……………………………m
2
- Số nhà:..........................................đường:..............................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):....................................
- Nguồn gốc đất:……………………………………………………………………………
3.Nội dung xin phép xây dựng:
- Loại công trình:
3
............................................cấp công trình………………………………
- Diện tích xây dựng tầng 1:…………………………………………………………..m
2
- Tổng diện tích sàn:………………………………………………………………………m
2
- Chiều cao công trình:……………………………………………………………………….
- Số tầng:……………………………………………………………………………………
4. Đơn vị hoặc người thiết kế:………………………………………………………………
..................................................................................................................................
- Địa chỉ:...................................................................................................................
- Số điện thoại:..............................
5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):……………………………………………
..................................................................................................................................
- Địa chỉ:...............................................................Số điện thoại:..............................
- Giấy phép hành nghề số (nếu có)……………………………………..cấp ngày……..........
6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có):....................................................................
7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình …………tháng.
8. Cam kết: Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm..........
Người làm đơn
(ký ghi rõ họ tên)
5
Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2. - Trang 2
Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2. 9 10 587