Ktl-icon-tai-lieu

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền không dùng thuốc

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
Công tác chuyên trách Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ))
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính
Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền không dùng thuốc
(TTHC)

4.

Lĩnh vực thống kê

Y Dược học cổ truyền

5.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người hành nghề chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy
định.
- Bước 2: Người hành nghề đến nộp hồ sơ tại “Phòng tiếp nhận và trả
hồ sơ”- Sở Y tế thành phố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I:
Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ theo qui định
của nhà nước)
- Bước 3: “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ” kiểm tra thành phần hồ sơ,
ghi phiếu tiếp nhận và đưa cho người hành nghề. Chuyển hồ sơ cho
chuyên viên thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý Y Dược học cổ truyền.
- Bước 4: Chuyên viên thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý Y Dược học
cổ truyền nhận hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ. Nếu:
 Có yêu cầu bổ sung: trình lãnh đạo phòng phê duyệt.
 Kết luận không đạt yêu cầu: trình lãnh đạo phòng phê duyệt
và thực hiện qui trình trả hồ sơ.
 Kết luận đạt yêu cầu: lập phiếu yêu cầu dự thảo Chứng chỉ
hành nghề Y học cổ truyền.
- Bước 5: Căn cứ theo ngày nhận hồ sơ trên phiếu tiếp nhận (30 ngày
làm việc tính từ lúc hồ sơ được bổ sung đầy đủ), người hành nghề
nhận kết quả tại “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ”- Sở Y tế.

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp/gia hạn Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền
không dung thuốc theo mẫu kèm 02 ảnh màu chân dung cỡ 4cm
x 6cm, 02 bao thư có dán tem ghi địa chỉ người đề nghị cấp
chứng chỉ hành nghề

7.

Hồ sơ

-Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường,
Thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc
thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu người đó là
cán bộ công chức
- Bản cam kết
- Bản sao hợp pháp bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên
môn
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám chữa bệnh từ cấp
quận huyện trở lên cấp
- Giấy xác nhận đã qua thực hành công tác ở cơ sở y tế hợp pháp
- Văn bản đồng ý cho phép hành nghề Y học cổ truyền tư nhân

2
nếu là cán bộ công chức
- Bản sao hợp pháp Chứng minh nhân dân và hộ khẩu
- Đơn cớ mất Chứng chỉ hành nghề có xác nhận của Công an
phường/quận
b) S...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
Công tác chuyên trách Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ))
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền không dùng thuốc
4. Lĩnh vực thống kê Y Dược học cổ truyền
5. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Người hành nghề chuẩn bị hồ đầy đủ thủ tục theo quy
định.
- Bước 2: Người hành nghề đến nộp hồ sơ tại “Phòng tiếp nhận và trả
hồ sơ”- Sở Y tế thành phố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I:
Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ theo qui định
của nhà nước)
- Bước 3: “Phòng tiếp nhận trả hồ sơ” kiểm tra thành phần hồ sơ,
ghi phiếu tiếp nhận đưa cho người hành nghề. Chuyển hồ cho
chuyên viên thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý Y Dược học cổ truyền.
-ớc 4: Chuyên viên thụ hồ của phòng Quản Y Dược học
cổ truyền nhận hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ. Nếu:
Có yêu cầu bổ sung: trình lãnh đạo phòng phê duyệt.
Kết luận không đạt yêu cầu: trình lãnh đạo phòng phê duyệt
và thực hiện qui trình trả hồ sơ.
Kết luận đạt yêu cầu: lập phiếu yêu cầu dự thảo Chứng chỉ
hành nghề Y học cổ truyền.
- Bước 5: Căn cứ theo ngày nhận hồ sơ trên phiếu tiếp nhận (30 ngày
làm việc tính từ lúc hồ được bổ sung đầy đủ), người hành nghề
nhận kết quả tại “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ”- Sở Y tế.
6. Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
7. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp/gia hạn Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền
không dung thuốc theo mẫu kèm 02 ảnh màu chân dung cỡ 4cm
x 6cm, 02 bao thư dán tem ghi địa chỉ người đề nghị cấp
chứng chỉ hành nghề
-Sơ yếu lịch xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường,
Thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trú hoặc
thủ trưởng quan nơi người đó đang công tác nếu người đó
cán bộ công chức
- Bản cam kết
- Bản sao hợp pháp bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên
môn
- Giấy chứng nhận sức khỏe do sở khám chữa bệnh từ cấp
quận huyện trở lên cấp
- Giấy xác nhận đã qua thực hành công tác ở cơ sở y tế hợp pháp
- Văn bản đồng ý cho phép hành nghề Y học ctruyền nhân
Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền không dùng thuốc - Trang 2
Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền không dùng thuốc - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền không dùng thuốc 9 10 174