Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi bài thu hoạch

Được đăng lên bởi Truc Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH

CÂU HỎI BÀI THU HOẠCH
“TUẦN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – HSSV ĐẦU KHOÁ” NĂM HỌC
2015 – 2016
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Trình bày cách tính điểm tổng kết môn học đối với bậc đại học?
Trong trường hợp nào sinh viên bậc đại học bị cấm thi kết thúc môn học?
Sinh viên bị cấm thi lần 1 có được thi lại lần 2 không, hay phải học trả nợ
học phần môn đó?
Đối với trường hợp sinh viên đi thi hộ và sinh viên nhờ thi hộ sẽ có những
hình thức kỉ luật nào?
Hãy cho biết điều kiện về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với HSSV bậc
đại học trước khi được công nhận tốt nghiệp?
Trong quá trình học tập tại một môi trường mới như môi trường đại học, để
việc học tập đạt hiệu quả cao, theo bạn, sinh viên nên cần chuẩn bị cho mình
những kĩ năng như thế nào?
Theo bạn, những doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu như thế nào đối với sinh
viên sau khi ra trường?
Sau những ngày giao lưu định hướng tại trường, bạn có cảm nhận như thế
nào về khoa Thương Mại & Du Lịch, về các hoạt động mà Đoàn khoa tổ
chức? Nếu có cơ hội, bạn sẽ tham gia vào hoạt động, công tác Đoàn khoa
chứ?
Theo bạn, đối với học phần tự chọn, trong một kì, bạn có thể bỏ qua môn tự
chọn ở kì đó và học bù vào kì sau được không? Vì sao?
Hãy cho biết vị trí của các phòng ban trong trường theo mẫu sau:
Phòng Đào tạo
…………………..
Văn phòng Đoàn trường
…………………..
Phòng Quản trị
…………………..
Phòng Quản lí KTX
…………………..
Căn Tin
…………………..
Thư Viện
…………………..
Khoa Thương Mại & Du Lịch
…………………..
Phòng Kế Toán & Tài Chính
…………………..

10.

Trong trường hợp bạn gặp phải các vấn đề thắc mắc hay gặp rắc rồi đối với
các học phần của mình, theo bạn nơi nào có thể giải quyết những thắc mắc
đó cho bạn?

...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
CÂU HỎI BÀI THU HOẠCH
“TUẦN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – HSSV ĐẦU KHOÁ” NĂM HỌC
2015 – 2016
1. Trình bày cách tính điểm tổng kết môn học đối với bậc đại học?
2. Trong trường hợp nào sinh viên bậc đại học bị cấm thi kết thúc môn học?
Sinh viên bị cấm thi lần 1 có được thi lại lần 2 không, hay phải học trả nợ
học phần môn đó?
3. Đối với trường hợp sinh viên đi thi hộ và sinh viên nhờ thi hộ sẽ có những
hình thức kỉ luật nào?
4. Hãy cho biết điều kiện về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với HSSV bậc
đại học trước khi được công nhận tốt nghiệp?
5. Trong quá trình học tập tại một môi trường mới như môi trường đại học, để
việc học tập đạt hiệu quả cao, theo bạn, sinh viên nên cần chuẩn bị cho mình
những kĩ năng như thế nào?
6. Theo bạn, những doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu như thế nào đối với sinh
viên sau khi ra trường?
7. Sau những ngày giao lưu định hướng tại trường, bạn có cảm nhận như thế
nào về khoa Thương Mại & Du Lịch, về các hoạt động mà Đoàn khoa tổ
chức? Nếu có cơ hội, bạn sẽ tham gia vào hoạt động, công tác Đoàn khoa
chứ?
8. Theo bạn, đối với học phần tự chọn, trong một kì, bạn có thể bỏ qua môn tự
chọn ở kì đó và học bù vào kì sau được không? Vì sao?
9. Hãy cho biết vị trí của các phòng ban trong trường theo mẫu sau:
Phòng Đào tạo …………………..
Văn phòng Đoàn trường …………………..
Phòng Quản trị …………………..
Phòng Quản lí KTX …………………..
Căn Tin …………………..
Thư Viện …………………..
Khoa Thương Mại & Du Lịch …………………..
Phòng Kế Toán & Tài Chính …………………..
Câu hỏi bài thu hoạch - Trang 2
Câu hỏi bài thu hoạch - Người đăng: Truc Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi bài thu hoạch 9 10 532