Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Được đăng lên bởi lehoantridung
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MC, Chủ tịch Đoàn
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Người
thực
hiện

Nội dung chương trình

Chuẩn bị

1. Chào cờ:

Nhạc chào cờ
Xin kính mời quý đại biểu cùng toàn thể Đại hội đứng lên, chỉnh trang y phục để chuẩn bị làm (Quốc Ca,
Đoàn Ca).
lễ chào cờ.
Nghiêm.
Chào cờ, chào.
Quốc ca
MC

Đoàn ca
*Phút mặc niệm:
Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc,
tưởng nhớ đến đồng bào chiến sỹ, các đồng chí đoàn viên thanh niên đã hy sinh vì sự nghiệp giải
phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc.
Phút mặc niệm bắt đầu…..Thôi.
Xin kính mời Qúy đại biểu, cùng toàn thể Đại hội ngồi xuống.

MC

2. Tuyên bố lý do:
Kính thưa đại hội.
Trong năm 2014, được sự quan tâm của Ban Thường Vụ Đoàn phường, cấp ủy chi bộ khu phố2
Ban chấp hành chi đoàn khu phố2 luôn chú trọng xây dựng đội ngũ BCH chi đoàn, lực lượng đoàn
viên thanh niên có tác phong tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, chấp hành mọi chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên,
1

xây dựng tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, sáng tạo trong hoạt động đã đem lại
hiệu quả của nhiều công trình thanh niên giúp ích cho xã hội.
Trong đại hội hôm nay, nhằm đánh giá lại những việc đã làm được và chưa làm được của BCH
chi đoàn ……………………………., được sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn phường, sự nhất trí
của cấp ủy, hôm nay BCH chi đoàn ………………………..tổ chức đại hội nhiệm kỳ năm 2015 2016, đó là lý do của đại hội hôm nay.
3. Giới thiệu đại biểu:
Đến tham dự đại hội chi đoàn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:
- Đ/c………………………………………………….
MC

- Đ/c………………………………………………….
- Đ/c……………………………………………………..
- Đ/c……………………………………………………..
Cùng tất cả đoàn viên chi đoàn……….về dự đại hội. Xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu
cùng toàn thể hội nghị của chúng ta.

MC

4. Giới thiệu chủ tịch Đoàn:
Kính thưa đại hội.
Trong hội nghị trù bị chi đoàn ngày …..tháng ……năm 2015 đã giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:
1. Đ/c……………………………………………………….
2. Đ/c……………………………………………………….

MC nhắc nhở
chuẩn bị thẻ
biểu quyết
(trước khi GT
chủ tịch đoàn
xin các đồng
chí chuẩn bị
thẻ biểu quyết)

3. Đ/c……………………………………………………….

2

Thư ký đại hội:
1. Đ/c………………………………………………………..
( nhắc nhở chuẩn bị thẻ Nghị quyết để biểu quyết).
- Đ/c nào nhất trí danh sách chủ tịch đoàn, thư ký đoàn xin giơ thẻ biểu quyết.
- Đ/c nào không nhất trí danh sách chủ tịch đoàn, thư ký đoàn xin giơ thẻ biểu quyết.
- vậy chúng ta nhất trí ……..%.
- xin mời chủ tịch đoàn và thư ký đoàn lên vị trí làm việ...
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Người
thực
hiện
Nội dung chương trình
Chuẩn bị
MC
1. Chào cờ:
Xin kính mời quý đại biểu cùng toàn thể Đại hội đứng lên, chỉnh trang y phục để chuẩn bị làm
lễ chào cờ.
Nghiêm.
Chào cờ, chào.
Quốc ca
Đoàn ca
*Phút mặc niệm:
Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ đại của dân tộc,
tưởng nhớ đến đồng bào chiến sỹ, các đồng chí đoàn viên thanh niên đã hy sinh sự nghiệp giải
phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc.
Phút mặc niệm bắt đầu…..Thôi.
Xin kính mời Qúy đại biểu, cùng toàn thể Đại hội ngồi xuống.
Nhạc chào cờ
(Quốc Ca,
Đoàn Ca).
MC 2. Tuyên bố lý do:
Kính thưa đại hội.
Trong năm 2014, được sự quan tâm của Ban Thường Vụ Đoàn phường, cấp ủy chi bộ khu phố2
Ban chấp hành chi đoàn khu phố2 luôn chú trọng xây dựng đội n BCH chi đoàn, lực lượng đoàn
viên thanh niên tác phong tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, chấp hành mọi chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt bảo v quyền lợi chính đáng của đoàn viên,
1
MC, Chủ tịch Đoàn
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT - Người đăng: lehoantridung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 9 10 339