Ktl-icon-tai-lieu

CURICULUM VIATE

Được đăng lên bởi Trần Ngọc Mai
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CURICULUM VIATE
I. Contact Info :
Full Name: Dam Thi Lan Huong
Date of brith: 2/3/1986
Gender: Female
Marital status: Single
Address: 231 Hoang Van Thu, Hoang Mai , Ha Noi.
Mobile: ....
Email: ....
II. Educational:
- 2004 – present : Thang Long University.
Major: professional accounting.
- 2001-2004 : Viet Duc High School, Ha Noi.
III. Skills :
- Have capable of communicating,
- Tasteful,
- Proficiency Microsoft word, Exel, Power point, Internet.
- Ability to learn and explore new knowledge, easily adapted to the new environment and
have responsible spirit.
- Level foreign language: Vietnamese (Native), English(Basic)
- Have capable working group.
IV. Employment history:
- March- September 2008: Pre-graduation Intership
Tan An Co.,Ltd
Position: office staff .
Task: tax reports, business reports, balace sheet ...
- July 2008: Supervisor of Thang Long University entrance exam.
Position: Supervisor
- 2007 : A salesgirl in shop clothes and sale cosmetics advanced of Avon company.
Position: staff (part time job)
Tasks: Consultants customers about products
- 2005-2006: mathematics tutor.
The desired positions:
- Accountant,
- Auditor.
V. Referees:
Mrs Do Kim Hung : accoutant in Tan An Co.,Ltd
VI. Hobbies and interests:
- Communicating with people,
- Listen to music,
- Travelling,...
VII. Desired Salary : What I am deserved.
Desired Status : Full time / Part Time
Desired Location : Ha Noi capital or Ho Chi Minh city
__________________
Cái CV này thật sự ko có gì để làm ấn tượng. Phải biết nâng tầm mình lên chứ.
Một số nhận xét chung:
1/ Nên ghi thành câu cú hoàn chỉnh đối với những phần quan trọgn (kinh nghiệm làm việc)

Cũng nên liệt kê chi tiết ra để ng ta thấy mình đã làm được những việc như thế nào (nổ
thêm 1 tí cũng chẳng chết ai!)
Vd: Making monthly/weekly tax reports, business reports.
2/ Liệt kê thêm các thành tích đạt được (học bổng? Giấy khen? Giấy chứng nhận?)
3/ Các kỹ năng làm việc: team-work, analytical skill, blablabla... thêm càng nhiều càng tốt,
suy nghĩ tích cực về bản thân là sẽ viết được thêm thôi!

4/ Chị chỉ dùng Working Experience thôi chứ chưa bao giờ dùng Employment history

Cuối cùng: CURRICULUM VITAE em nhé
đọc cái cv nầy thấy có mấy cái
Position: office staff - là cái gì ? nhân viên văn phòng ?, hay là nhân viên photocopy, m ỗi
công việc đều có một cái title riêng hết, bản mô tả công việc sẽ có tên của cái role mà mình
làm
Tasks: tax reports, business reports, balance sheet, mấy cái công việc nầy cần skill gì
analytical, keeping recor...
CURICULUM VIATE
I. Contact Info :
Full Name: Dam Thi Lan Huong
Date of brith: 2/3/1986
Gender: Female
Marital status: Single
Address: 231 Hoang Van Thu, Hoang Mai , Ha Noi.
Mobile: ....
Email: ....
II. Educational:
- 2004 – present : Thang Long University.
Major: professional accounting.
- 2001-2004 : Viet Duc High School, Ha Noi.
III. Skills :
- Have capable of communicating,
- Tasteful,
- Proficiency Microsoft word, Exel, Power point, Internet.
- Ability to learn and explore new knowledge, easily adapted to the new environment and
have responsible spirit.
- Level foreign language: Vietnamese (Native), English(Basic)
- Have capable working group.
IV. Employment history:
- March- September 2008: Pre-graduation Intership
Tan An Co.,Ltd
Position: office staff .
Task: tax reports, business reports, balace sheet ...
- July 2008: Supervisor of Thang Long University entrance exam.
Position: Supervisor
- 2007 : A salesgirl in shop clothes and sale cosmetics advanced of Avon company.
Position: staff (part time job)
Tasks: Consultants customers about products
- 2005-2006: mathematics tutor.
The desired positions:
- Accountant,
- Auditor.
V. Referees:
Mrs Do Kim Hung : accoutant in Tan An Co.,Ltd
VI. Hobbies and interests:
- Communicating with people,
- Listen to music,
- Travelling,...
VII. Desired Salary : What I am deserved.
Desired Status : Full time / Part Time
Desired Location : Ha Noi capital or Ho Chi Minh city
__________________
Cái CV này th t s ko có gì làm n t ng. Ph i bi t nâng t m mình lên ch . để ượ ế
M t s nh n xét chung:
1/ Nên ghi thành câu cú hoàn ch nh i v i nh ng ph n quan tr gn (kinh nghi m làm vi c) đố
CURICULUM VIATE - Trang 2
CURICULUM VIATE - Người đăng: Trần Ngọc Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CURICULUM VIATE 9 10 128