Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục hồ sơ nghiệm thu công trình

Được đăng lên bởi Lê Phúc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DANH MỤC HỒ SƠ QLCL NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
Thuộc dự án : Tổng kho phân phối dược Sapharco theo tiêu chuẩn GSP
Gói thầu : Cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc và camera quan sát
Địa điểm xây dựng : Mặt tiền xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Quận 9, Tp. HCM
A. HỒ SƠ PHÁP LÝ :
+ Hợp đồng xây dựng công trình số : 009/HĐXD - SPC - PH, ngày 15/04/2013.
+ Phụ lục hợp đồng Số: 01/PLHĐ01/ HĐXD - SPC - PH.
+ Các biên bản họp.
B. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG :
1. Bản vẽ thiết kế được duyệt :
STT

Tên bản vẽ

Ký hiệu

Ngày hoàn
thành

1

Mặt bằng chi tiết lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc
và Camera

TT-CA&TT

15/08/2011

2

Mặt bằng chi tiết lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc
và Camera nhà kho

KHO-CA&TT

15/08/2011

3

Sơ đồ nguyên lý hệ thống thông tin liên lạc
và Camera

SDNL-CA&TT

15/08/2011

Ghi Chú

2. Bản vẽ hoàn công :
STT

Tên bản vẽ

Ký hiệu

1

Mặt bằng chi tiết lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc
và Camera

TT-CA&TT

2

Mặt bằng chi tiết lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc
và Camera nhà kho

KHO-CA&TT

3

Sơ đồ nguyên lý hệ thống thông tin liên lạc
và Camera

SDNL-CA&TT

Ngày hoàn
thành

3. Các chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (C/O, C/Q) và Catalogue thiết bị thi công lắp đặt :

* Các chứng chỉ xuất xứ, chất lượng ( C/O, C/Q ).
+ Tổng đài KX-TDA100D
+ Dàn ắc quy + bộ sạc
+ Camera LDP-402BF-30.
+ Camera LDP-521BV-48.
+ Camera LDP-SA665FI-54
+ Camera JT-D810HD
+ MIXER AMPLIFIER
+ UPS SANTAK OFFLINE 1000VA

* Catalogue các thiết bị :
+ Tổng đài KX-TDA100D
+ Dàn ắc quy + bộ sạc

Ghi Chú

+ Camera LDP-402BF-30.
+ Camera LDP-521BV-48.
+ Camera LDP-SA665FI-54
+ Camera JT-D810HD
+ MIXER AMPLIFIER
+ UPS SANTAK OFFLINE 1000VA

4. Các biên bản chấp thuận mẫu vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng :
STT

Tên BBNT

Ngày NT

Ghi Chú

1

Biên bản số 01/NTVT/CMR&HTTT

9/5/2013

Nghiệm thu vật liệu đưa vào
công trình

2

Biên bản số 01/NTTK

28/05/2013

Nghiệm thu Trunking

3

Biên bản số 01/NTTB/CMR/PS

06/11/2013

Nghiệm thu thay đổi chùng
loại Camera

4

Biên bản số 01/NTTB/CMR&HTTT

14/06/2013

Nghiệm thu thiết bịđưa vào công
trình

5

Biên bản số 01/NTCV/HTCM&TTLL

07/01/2013

Nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị

6

Biên bản số 02/NTCV/HTCM&TTLL

07/04/2013

Nghiệm thu lắp đặt đưa vào
sử dụng

...
+ Hợp đồng xây dựng công trình số : 009/HĐXD - SPC - PH, ngày 15/04/2013.
+ Phụ lục hợp đồng Số: 01/PLHĐ01/ HĐXD - SPC - PH.
+ Các biên bản họp.
1. Bản vẽ thiết kế được duyệt :
STT Tên bản vẽ Ký hiệu Ghi Chú
1 TT-CA&TT 15/08/2011
2 KHO-CA&TT 15/08/2011
3 SDNL-CA&TT 15/08/2011
2. Bản vẽ hoàn công :
STT Tên bản vẽ Ký hiệu Ghi Chú
1 TT-CA&TT
2 KHO-CA&TT
3 SDNL-CA&TT
3. Các chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (C/O, C/Q) và Catalogue thiết bị thi công lắp đặt :
* Các chứng chỉ xuất xứ, chất lượng ( C/O, C/Q ).
+ Tổng đài KX-TDA100D
+ Dàn ắc quy + bộ sạc
+ Camera LDP-402BF-30.
+ Camera LDP-521BV-48.
+ Camera LDP-SA665FI-54
+ Camera JT-D810HD
+ MIXER AMPLIFIER
+ UPS SANTAK OFFLINE 1000VA
* Catalogue các thiết bị :
+ Tổng đài KX-TDA100D
+ Dàn ắc quy + bộ sạc
DANH MỤC HỒ SƠ QLCL NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
Thuộc dự án : Tổng kho phân phối dược Sapharco theo tiêu chuẩn GSP
Gói thầu : Cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc và camera quan sát
Địa điểm xây dựng : Mặt tiền xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Quận 9, Tp. HCM
A. HỒ SƠ PHÁP LÝ :
B. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG :
Ngày hoàn
thành
Mặt bằng chi tiết lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc
và Camera
Mặt bằng chi tiết lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc
và Camera nhà kho
Sơ đồ nguyên lý hệ thống thông tin liên lạc
và Camera
Ngày hoàn
thành
Mặt bằng chi tiết lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc
và Camera
Mặt bằng chi tiết lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc
và Camera nhà kho
Sơ đồ nguyên lý hệ thống thông tin liên lạc
và Camera
Danh mục hồ sơ nghiệm thu công trình - Trang 2
Danh mục hồ sơ nghiệm thu công trình - Người đăng: Lê Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Danh mục hồ sơ nghiệm thu công trình 9 10 368