Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài NCKHSPUD Vật lí 7

Được đăng lên bởi pham-thanh-truyen
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4943 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Đổi mới phương pháp dạy học là một chủ trương từ lâu của ngành giáo
dục và đào tạo. Thế nhưng mục đích cuối cùng có lẽ ai cũng biết đó là chất
lượng học tập của học sinh. Dầu có đầu tư trang thiết bị nói riêng và cơ sở vật
chất hiện đại đến đâu đi nữa cũng cần có sự phát huy của thầy và trò thì chất
lượng giáo dục mới từng bước được nâng cao.
Trước tình hình đó việc tiếp thu kiến thức của học sinh từng bước được
thực hiện với phương thức học sinh chủ động tiếp thu kiến thức. Tuy nhiên
việc tìm tòi kiến thức của học sinh gặp rất nhiều khăn do những kiến thức mới
lạ đôi khi xa rời thực tế làm cho học sinh rất lúng túng trong học tập..
Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học đòi
hỏi phải sử dụng các phương tiện dạy học phù hợp và công nghệ thông tin là
một trong những phương tiện quan trọng cho việc đổi mới phương pháp dạy
học. Với sự phát triển của mạng Internet đã giúp ích rất nhiều cho giáo viên
trong việc giảng dạy. Thế nhưng qua thực tế ở đơn vị giáo viên chỉ sử dụng
tranh ảnh để giảng dạy cho học sinh hoặc dùng máy chiếu Projector để trình
chiếu các kênh chữ là chủ yếu.
Để thay đổi thực trạng trên đề tài này nghiên cứu sử dụng đồ dùng trực
quan là các hình thật hoặc trình chiếu các thí nghiệm động vào tiết dạy học
Vật lí để dẫn dắt học sinh tìm hiểu kiến thức.
Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương: 2 lớp trường THCS
Tân Kiều. Lớp 7A2 là lớp thực nghiệm có 38 học sinh, Lớp 7A1 là lớp đối
chứng có 37 học sinh. Lớp thực nghiệm được thực hiện các giải pháp thay thế
trong quá trình dạy.
Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập của
học sinh. Điểm phiếu khảo sát đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung
-1-

bình là 8,963 của lớp đối chứng 7,705. Kết quả kiểm chứng T-test độc lập sau
tác động cho thấy p = 0,0000056. Điều này cho thấy sử dụng đồ dùng trực
quan để giảng dạy là có hiệu quả.
2. GIỚI THIỆU
2.1. Hiện trạng
Ở Trường THCS Tân Kiều, chất lượng học tập bộ môn vật lí 7 trong
những năm qua còn thấp. Sau khi tìm hiểu tình hình thực tế ở trường tôi nhận
thấy học sinh học yếu môn Vật lí do các nguyên nhân sau:
- Do gia đình không quan tâm.
- Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
- Do học sinh không thích học bộ môn Vật lí.
- Do chương trình nặng so với các em.
- Do thí nghiệm nhiều nhưng các em không làm đạt yêu cầu thí nghiệm.
Từ các nguyên nhân trên, tôi nhận thấy việc học yếu của môn vật lí của
do các em ban đầu làm quen với các dụng cụ vật lí nên tha...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Đổi mới phương pháp dạy học một chủ trương từ lâu của ngành giáo
dục đào tạo. Thế nhưng mục đích cuối cùng lẽ ai cũng biết đó chất
lượng học tập của học sinh. Dầu có đầu tư trang thiết bị nói riêng và cơ sở vật
chất hiện đại đến đâu đi nữa ng cần sự phát huy của thầy và trò thì chất
lượng giáo dục mới từng bước được nâng cao.
Trước tình hình đó việc tiếp thu kiến thức của học sinh từng bước được
thực hiện với phương thức học sinh chủ động tiếp thu kiến thức. Tuy nhiên
việc tìm tòi kiến thức của học sinh gặp rất nhiều khăn do những kiến thức mới
lạ đôi khi xa rời thực tế làm cho học sinh rất lúng túng trong học tập..
Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học đòi
hỏi phải sử dụng các phương tiện dạy học phù hợp công nghệ thông tin là
một trong những phương tiện quan trọng cho việc đổi mới phương pháp dạy
học. Với sự phát triển của mạng Internet đã giúp ích rất nhiều cho giáo viên
trong việc giảng dạy. Thế nhưng qua thực tế đơn vị giáo viên chỉ sử dụng
tranh ảnh để giảng dạy cho học sinh hoặc dùng máy chiếu Projector để trình
chiếu các kênh chữ là chủ yếu.
Để thay đổi thực trạng trên đề tài này nghiên cứu sử dụng đồ dùng trực
quan các hình thật hoặc trình chiếu các thí nghiệm động vào tiết dạy học
Vật lí để dẫn dắt học sinh tìm hiểu kiến thức.
Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương: 2 lớp trường THCS
Tân Kiều. Lớp 7A2 lớp thực nghiệm 38 học sinh, Lớp 7A1 lớp đối
chứng có 37 học sinh. Lớp thực nghiệm được thực hiện các giải pháp thay thế
trong quá trình dạy.
Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập của
học sinh. Điểm phiếu khảo t đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung
- 1 -
Đề tài NCKHSPUD Vật lí 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài NCKHSPUD Vật lí 7 - Người đăng: pham-thanh-truyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề tài NCKHSPUD Vật lí 7 9 10 195