Ktl-icon-tai-lieu

đề thi môn anten truyền sóng

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi môn anten và truyền sóng
(thời gian : 90’ , được sử dụng tài liệu tham khảo là 1 tờ giấy A4 viết tay, không
photo, không in)
Câu 1: (1,5đ) Một anten có biên độ dòng điện đi qua nó là 2A, công suất bức xạ
60dB, điện trở bức xạ gấp 4 lần điện trở tổn hao, hệ số khuếch đại 40dB.
a.
b.
c.
d.

Tính điện trở bức xạ, hiệu suất của anten.
Tính công suất hấp thụ của anten.
Tính hệ số hướng tính của anten.
Xác định công suất bức xạ đẳng hướng tướng đương (dBm).

Câu 2: (2đ) cho một anten bức xạ trong không gian tự do. Biết rằng cường độ từ
− jkr

trường phân bố theo quy luật sau:

e
⃗
Er =

r

sin 2 θ . θ^

a. Xác định cường độ bức xạ của anten.
b. Tím công suất bức xạ của anten.
c. Tìm phân cực của anten ở hướng bức xạ +x, +y.
Câu 3: (2đ) Cho hệ thống có 4 anten dipole hertz đặt trên trục z làm việc với
bước sóng

λ

.

a. Thiết kế hệ thống bức xạ enfire loại II.
b. Vẽ đồ thị bức xạ của hệ thống anten trên, nhận xét hướng bức xạ cực
đại.
Câu 4: (1,5đ) Cho hệ thống 3x3 dipole hertz có chiều theo trục x, nằm trên mặt
phẳng x-y. Khoảng cách dx=dy= λ /2

. Biết rằng các dòng kích thích trên các

anten có cùng biên độ và cùng pha. Vẽ hệ thống anten và đồ thị bức xạ của hệ
thống. Từ đó suy ra hướng bức xạ cực đại.
Câu 5: (1,5đ) Một anten phát có hệ số khuếch đại 30dB, công suất phát 100dB.
Biết biên độ cường đọ điện trường tại điểm thu cách anten là 8mV/m, sóng
truyền trong không gian tự do.
a. Hãy xác định khoảng cách giữa anten phát và anten thu.
b. Tính mật độ công suất bức xạ tại vị trí đặt anten thu.
Câu 6: (1,5đ) Cho một anten phát có công suất phát là 30dB, tần số làm việc
1,5Ghz, hệ số khuếch đại 2dBi, độ cao 30m. Đặt một anten thu cao 10m, loại vô
hướng. Biết đường truyền có hệ số tồn hao là 50dB và hệ số phản xạ trên mặt
đất của đường truyền sóng là

− jπ

R=e

. Xác định khoảng cách của anten phát

và thu, tính biên độ cường độ điện trường tại điểm thu.

Ngày 20 tháng 6 năm 2010
Đánh lại: Mr. Khả

...
Đề thi môn anten và truyền sóng
(thời gian : 90’ , được sử dụng tài liệu tham khảo là 1 tờ giấy A4 viết tay, không
photo, không in)
Câu 1: (1,5đ) Một anten có biên độ dòng điện đi qua nó là 2A, công suất bức xạ
60dB, điện trở bức xạ gấp 4 lần điện trở tổn hao, hệ số khuếch đại 40dB.
a. Tính điện trở bức xạ, hiệu suất của anten.
b. Tính công suất hấp thụ của anten.
c. Tính hệ số hướng tính của anten.
d. Xác định công suất bức xạ đẳng hướng tướng đương (dBm).
Câu 2: (2đ) cho một anten bức xạ trong không gian tự do. Biết rằng cường độ từ
trường phân bố theo quy luật sau:
E
r
=
e
jkr
r
sin 2 θ.
^
θ
a. Xác định cường độ bức xạ của anten.
b. Tím công suất bức xạ của anten.
c. Tìm phân cực của anten ở hướng bức xạ +x, +y.
Câu 3: (2đ) Cho hệ thống có 4 anten dipole hertz đặt trên trục z làm việc với
bước sóng
λ
.
a. Thiết kế hệ thống bức xạ enRre loại II.
b. Vẽ đồ thị bức xạ của hệ thống anten trên, nhận xét hướng bức xạ cực
đại.
Câu 4: (1,5đ) Cho hệ thống 3x3 dipole hertz có chiều theo trục x, nằm trên mặt
phẳng x-y. Khoảng cách dx=dy=
λ /2
. Biết rằng các dòng kích thích trên các
anten có cùng biên độ và cùng pha. Vẽ hệ thống anten và đồ thị bức xạ của hệ
thống. Từ đó suy ra hướng bức xạ cực đại.
Câu 5: (1,5đ) Một anten phát có hệ số khuếch đại 30dB, công suất phát 100dB.
Biết biên độ cường đọ điện trường tại điểm thu cách anten là 8mV/m, sóng
truyền trong không gian tự do.
a. Hãy xác định khoảng cách giữa anten phát và anten thu.
b. Tính mật độ công suất bức xạ tại vị trí đặt anten thu.
Câu 6: (1,5đ) Cho một anten phát có công suất phát là 30dB, tần số làm việc
1,5Ghz, hệ số khuếch đại 2dBi, độ cao 30m. Đặt một anten thu cao 10m, loại vô
hướng. Biết đường truyền có hệ số tồn hao là 50dB và hệ số phản xạ trên mặt
đất của đường truyền sóng là
R=e
. Xác định khoảng cách của anten phát
và thu, tính biên độ cường độ điện trường tại điểm thu.
đề thi môn anten truyền sóng - Trang 2
đề thi môn anten truyền sóng - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi môn anten truyền sóng 9 10 527