Ktl-icon-tai-lieu

Diễn văn kỷ niệm ngày 263

Được đăng lên bởi Thành Tài Vũ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH XÃ HOÀNG NAM

Hoàng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Thông báo
Hành động thực hiện Tháng Thanh niên năm 2013
Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đoàn TN 26/3/1931 – 26/3/2013
***
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2013;
nhằm tạo phong trào thi đua Đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn vào cuộc sống, thiết thực chào
mừng kỉ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013).
-Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn
TNCSHồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên thanh niên; triển khai công tác hoạt động thiết thực chào
mừng kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Thiết thực chào mừng đại hội thể dục thể thao xã Hoàng nam phát huy tinh thần xung kích,
tình nguyện của thanh niên. Được sự quan tâm của Thường trực Đảng uỷ - HĐND – UBND xã
Hoàng Nam. Ban thường vụ Đoàn xã Thông báo nội dung hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành
lập đoàn thanh niên;
1 Đối với các chi đoàn:
- Tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao cho các đoàn viên trong chi đoàn
mình.
2. Đối với Đoàn xã.
Tổ chức giao lưu cồng lông
-Thời gian: Vào hồi 16 giờ ngày 26/3/2013
-Địa điểm: Sân thể dục thể thao của UBND xã .
Trên đây thông báo tổ chức hoạt động trong Tháng TN năm 2013 và các hoạt động chào
mừng kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. BTV Đoàn xã Hoàng Nam xin
được thông báo.
T/M BAN THƯỜNG VỤ XÃ ĐOÀN
BÍ THƯ

VŨ THÀNH TÀI

...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH XÃ HOÀNG NAM Hoàng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2013
Thông báo
Hành động thực hiện Tháng Thanh niên năm 2013
Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đoàn TN 26/3/1931 – 26/3/2013
***
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2013;
nhằm tạo phong trào thi đua Đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn vào cuộc sống, thiết thực chào
mừng kỉ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013).
-Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn
TNCSHồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên thanh niên; triển khai công tác hoạt động thiết thực chào
mừng kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Thiết thực chào mừng đại hội thể dục thể thao xã Hoàng nam phát huy tinh thần xung kích,
tình nguyện của thanh niên. Được sự quan tâm của Thường trực Đảng uỷ - HĐND – UBND xã
Hoàng Nam. Ban thường vụ Đoàn xã Thông báo nội dung hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành
lập đoàn thanh niên;
1 Đối với các chi đoàn:
- Tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao cho các đoàn viên trong chi đoàn
mình.
2. Đối với Đoàn xã.
Tổ chức giao lưu cồng lông
-Thời gian: Vào hồi 16 giờ ngày 26/3/2013
-Địa điểm: Sân thể dục thể thao của UBND xã .
Trên đây thông báo tổ chức hoạt động trong Tháng TN năm 2013 và các hoạt động chào
mừng kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. BTV Đoàn xã Hoàng Nam xin
được thông báo.
T/M BAN THƯỜNG VỤ XÃ ĐOÀN
BÍ THƯ
VŨ THÀNH TÀI
Diễn văn kỷ niệm ngày 263 - Người đăng: Thành Tài Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Diễn văn kỷ niệm ngày 263 9 10 693