Ktl-icon-tai-lieu

Điều lệ câu lạc bộ

Được đăng lên bởi g-nas801
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỀU LỆ
Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin,
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 51/KH-ĐHKT-CTCT ngày 09 tháng 01 năm
2015
tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15 – năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).
ĐIỀU 1. Đối tượng dự thi
Sinh viên khóa 37, 38, 39, 40 hệ đại học chính quy đang học tại trường.
ĐIỀU 2. Điều kiện thành lập đội
- Mỗi đội gồm 6 thành viên (trong đó có 5 chính thức và 1 dự bị).
- Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký tham gia một đội.
- Đối với các đội đạt giải I, II, III trong các kỳ thi trước, khi thành lập đội tham dự
chỉ được
phép giữ lại tối đa 2 thành viên cũ.
- Mỗi đội tham dự chỉ được phép đăng ký trong danh sách tối đa 02 thành viên từng
tham dự
đội tuyển Olympic Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường (không phân
biệt năm tham
dự, đội 1 hoặc đội 2 trong đội tuyển).
ĐIỀU 3. Thể lệ hội thi
Hội thi sẽ được tổ chức thành 5 vòng: vòng trắc nghiệm trực tuyến, vòng loại, vòng
bảng,
vòng bán kết, vòng chung kết.
ĐIỀU 4. Phạm vi kiến thức
1. Các kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác – Lênin; các hiểu biết về thân
thế, sự
nghiệp, cuộc đời hoạt động của các nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa Mác –
Lênin; các
nhà triết học, các nhà kinh tế học tiêu biểu của các thời kỳ; các nhà cách mạng, lãnh
tụ, danh

nhân trong và ngoài nước.
2. Các kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, thực hiện
những vấn
đề về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tập trung chủ đề năm 2015
“Trung
thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh”,
gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí
công vô
tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc
sống riêng
giản dị”; nội dung cơ bản trong Di chúc và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí
Minh.
3. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và lần thứ XI; các Nghị quyết của
Hội
nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí
Minh lần
IX; Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng,
nhiệm vụ
phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh TP.
Hồ Chí Minh lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường
Đại học
Kinh tế TP.Hồ Chí Minh lần thứ XVIII.
4. Các thành tựu về chính trị - kinh tế - xã hội Việt Nam và Thành phố giai đoạn
2000 –
2014, đặc biệt thành tựu của chiến thắng mùa xuân năm 1975 và 40 năm thống nhất
đất nước;
các vấn đề thời sự trong...
ĐIỀU LỆ
Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin,
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 51/KH-ĐHKT-CTCT ngày 09 tháng 01 năm
2015
tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15 – năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).
ĐIỀU 1. Đối tượng dự thi
Sinh viên khóa 37, 38, 39, 40 hệ đại học chính quy đang học tại trường.
ĐIỀU 2. Điều kiện thành lập đội
- Mỗi đội gồm 6 thành viên (trong đó có 5 chính thức và 1 dự bị).
- Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký tham gia một đội.
- Đối với các đội đạt giải I, II, III trong các kỳ thi trước, khi thành lập đội tham dự
chỉ được
phép giữ lại tối đa 2 thành viên cũ.
- Mỗi đội tham dự chỉ được phép đăng ký trong danh sách tối đa 02 thành viên từng
tham dự
đội tuyển Olympic Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường (không phân
biệt năm tham
dự, đội 1 hoặc đội 2 trong đội tuyển).
ĐIỀU 3. Thể lệ hội thi
Hội thi sẽ được tổ chức thành 5 vòng: vòng trắc nghiệm trực tuyến, vòng loại, vòng
bảng,
vòng bán kết, vòng chung kết.
ĐIỀU 4. Phạm vi kiến thức
1. Các kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác – Lênin; các hiểu biết về thân
thế, sự
nghiệp, cuộc đời hoạt động của các nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa Mác –
Lênin; các
nhà triết học, các nhà kinh tế học tiêu biểu của các thời kỳ; các nhà cách mạng, lãnh
tụ, danh
Điều lệ câu lạc bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều lệ câu lạc bộ - Người đăng: g-nas801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Điều lệ câu lạc bộ 9 10 237