Ktl-icon-tai-lieu

Điều tra thư viện

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Mã số phiếu
(Dành cho CB xử lý phiếu)
……………………..

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của Thư viện, Trường tiến hành thăm dò ý
kiến bạn đọc về chất lượng phục vụ của thư viện.
Rất mong độc giả tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu “X” vào ô lựa
chọn (có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều phương án). Sự hợp tác nhiệt tình của quý độc giả là chìa khóa
thành công của đợt thăm dò này.
1. Bạn đến thư viện với mục đích gì?
a) để mượn sách, tài liệu chuyên môn.
b) để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết …
c) để đọc, học tập và nghiên cứu tại thư viện.
d) để gặp gỡ, hợp tác với một hay một nhóm người nào đó.
e) lý do khác (ghi cụ thể)…………………………………………...
2. Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là gì?
a) là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo.
b) là nơi tập trung, trao đổi, cộng tác với những người khác
để mở rộng vốn hiểu biết hay giải quyết một vấn đề cụ thể.
c) là nơi đọc sách, giải trí.
d) lý do khác (ghi cụ thể)…………………………………………….
3. Bạn có mong muốn thư viện Trường hoạt động theo hình thức thư viện “mở”
(tự chọn sách, tài liệu) không?
a) có
b) không
c) không có ý kiến
4. Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không?
a) có
b) không
5. Bạn mong muốn những dịch vụ nào có trong thư viện của Trường?
a. mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo
b. mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM …)
c. dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí)
d. dịch vụ internet (có thu phí)
e. dịch vụ khác – xin ghi rõ dịch vụ nào mà bạn thấy cần thiết
phải bổ sung…………………………………………………………………..
6. Theo bạn, thư viện có cần mở cửa ngoài giờ để phục vụ bạn đọc không?
a) có
thời gian đề nghị: buổi tối
ngày cuối tuần
ngày lễ
b) không
7. Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn hay chưa?
a) có
b) không
bạn hãy cho biết loại sách nào trong thư viện cần phải bổ sung:
…………………………………………………………………………………………
8. Sách và tài liệu của thư viện có được thường xuyên cập nhật không?
a) có
b) không
9. Theo bạn, yếu tố nào sau đây của phòng đọc trong thư viện chưa phù hợp?
a) diện tích
b) nhiệt độ
c) ánh sáng
d) ý kiến khác …………………………………………………… ………..................

10. Theo bạn, số lượng máy tính có kết nối internet trong thư viện đã đáp ứng đủ nhu cầu của
bạn hay chưa?
a) đủ
b) chưa đủ
11. Kiểu bố trí sắp xếp sách, tài liệu của thư viện đã hợp lý chưa?
a) hợp lý
b) chưa hợp lý
c) ý kiến khác ……...
ĐẠI HỌC HU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHM HUẾ
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục v của Thư viện, Trường tiến hành thăm dò ý
kiến bạn đọc về chất lượng phục vụ của thư viện.
Rất mong độc giả tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu “X” vào ô lựa
chọn (có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều phương án). Sự hp tác nhiệt tình ca quý độc gi là chìa khóa
thành công ca đt thăm dò này.
1. Bạn đến thư viện với mc đích gì?
a) để mượnch, tài liu chuyênn.
b) để mượn ch ngoài chuyên môn, truyn, tiểu thuyết …
c) để đọc, hc tập và nghiên cứu tại thư viện.
d) để gặp gỡ, hợp tác với một hay một nhóm người nào đó.
e) lý do khác (ghi c thể)…………………………………………...
2. Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là gì?
a) là nơi để đc, tham khảo và mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo.
b) là nơi tập trung, trao đi, cộng tác với nhng người khác
để mở rộng vn hiểu biết hay gii quyết một vấn đề cthể.
c) là nơi đọc sách, giải trí.
d) lý do khác (ghi c thể)…………………………………………….
3. Bạn có mong muốn thư viện Trường hoạt động theo hình thức thư viện “mở”
(tự chọn sách, tài liệu) không?
a) có
b) không
c) không có ý kiến
4. Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư vin không?
a) có
b) không
5. Bạn mong muốn những dịch vụ nào có trong thư viện ca Trường?
a. mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo
b. mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM …)
c. dch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí)
d. dch vụ internet (có thu phí)
e. dch vụ khác xin ghi rõ dch v nào mà bạn thấy cần thiết
phải bổ sung…………………………………………………………………..
6. Theo bạn, thư viện có cần mở cửa ngoài gi để phục vbạn đc kng?
a) có thời gian đề nghị: buổi ti ngày cui tuần ngày l
b) không
7. Các đầu sách trong thư việnđáp ứng đủ nhu cầu của bạn hay chưa?
a) có
b) không bạn hãy cho biết loại sách nào trong thư viện cần phải bổ sung:
…………………………………………………………………………………………
8. Sách tài liệu của thư viện có được thường xuyên cập nhật không?
a)
b) không
9. Theo bạn, yếu tố nào sau đây của phòng đọc trong thư viện ca phù hợp?
a) diện tích
b) nhiệt độ
c) ánh sáng
d)
ý
ki
ến khác ……………………………………………………
………..................
Mã s phiếu
(Dành cho CB xử lý phiếu)
Điều tra thư viện - Trang 2
Điều tra thư viện - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Điều tra thư viện 9 10 967