Ktl-icon-tai-lieu

Đơn cam kết chuyển tiền

Được đăng lên bởi khanhly9111
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---

ĐƠN CAM KẾT CHUYỂN TÊN HĐNOXH
Mã căn: M2-16-29 – JAMONA APARTMENT

Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2015, tôi là:
Tôi tên (BÊN A)

: TRẦN THỊ BÌNH TRANG

Số CMND

: 024528044

Địa chỉ thường trú

: 258/19 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1,HCM

Địa chỉ liên hệ

: 258/19 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1,HCM

Số điện thoại

: 0168 656 1991

Cấp ngày: 13/9/2013

Tại CA.Tp.HCM

là chủ sở hữu căn hộM2-16-29 dự án Jamona Apartment nay tôi muốn chuyển tên HĐNOXH căn hộ này
cho NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG với thông tin:
Họ tên (BÊN B)

: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Số CMND

: 024399657

Địa chỉ thường trú

: 258/49B Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1,HCM

Địa chỉ liên hệ

: 258/49B Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1,HCM

Số điện thoại

: 0121 258 7171

Cấp ngày: 21/8/2012

Tại CA.Tp.HCM

Chúng tôi cam kết:
(1) Bà TRẦN THỊ BÌNH TRANG đồng ý chuyển toàn bộ số tiền 151.483.500 đồng (Bằng chữ: Một trăm
năm mươi mốt triệu bốn trăm tám mươi ba ngàn năm trăm đồng chẵn) đã đóng cho Công ty CP Địa Ốc
Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) sang cho NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
Hình thức thực hiện thanh toán là thu chi cấn trừ toàn bộ số tiền trên.
(2) Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG là người tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với căn hộ này.
(3) Tất cả thông tin do chúng tôi cung cấp hoàn toàn hợp pháp, đúng sự thực.
(4) Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin liên quan đến việc
chuyển tên HĐNOXH và sẽ không có khiếu nại gì về sau.
Tp.HCM, ngày 18 tháng 1 năm 2016.
Xác nhận của Tổ NOXH

BAN TGĐ SCR

Xác nhận của GĐ SÀN

Người đề nghị

BAN TGĐ SCR-S

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---
ĐƠN CAM KẾT CHUYỂN TÊN HĐNOXH
Mã căn: M2-16-29 – JAMONA APARTMENT
Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2015, tôi là:
Tôi tên (BÊN A) : TRẦN THỊ BÌNH TRANG
Số CMND : 024528044 Cấp ngày: 13/9/2013 Tại CA.Tp.HCM
Địa chỉ thường trú : 258/19 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1,HCM
Địa chỉ liên hệ : 258/19 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1,HCM
Số điện thoại : 0168 656 1991
chủ sở hữu căn hộM2-16-29 dự án Jamona Apartment nay tôi muốn chuyển tên HĐNOXH căn hộ này
cho NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG với thông tin:
Họ tên (BÊN B) : NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
Số CMND : 024399657 Cấp ngày: 21/8/2012 Tại CA.Tp.HCM
Địa chỉ thường trú : 258/49B Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1,HCM
Địa chỉ liên hệ : 258/49B Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1,HCM
Số điện thoại : 0121 258 7171
Chúng tôi cam kết:
(1) TRẦN THỊ BÌNH TRANG đồng ý chuyển toàn bộ số tiền 151.483.500 đồng (Bằng chữ: Một trăm
năm mươi mốt triệu bốn trăm tám mươi ba ngàn năm trăm đồng chẵn) đã đóng cho Công ty CP Địa Ốc
Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) sang cho NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
Hình thức thực hiện thanh toán là thu chi cấn trừ toàn bộ số tiền trên.
(2) Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG là người tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với căn hộ này.
(3) Tất cả thông tin do chúng tôi cung cấp hoàn toàn hợp pháp, đúng sự thực.
(4) Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin liên quan đến việc
chuyển tên HĐNOXH và sẽ không có khiếu nại gì về sau.
Tp.HCM, ngày 18 tháng 1 năm 2016.
Xác nhận của Tổ NOXH Xác nhận của GĐ SÀN Người đề nghị
BAN TGĐ SCR BAN TGĐ SCR-S
Đơn cam kết chuyển tiền - Người đăng: khanhly9111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn cam kết chuyển tiền 9 10 274