Ktl-icon-tai-lieu

Đơn khởi kiện (đòi trả nợ)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***-----Biên Hòa, ngày ........ tháng ....... năm ........

ĐƠN KHỞI KIỆN
(V/v : Đòi trả nợ )
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN......................................................
Nguyên đơn: CÔNG TY ABC
Giấy ĐKKD số: ..................................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................
Điện thoại:...........................................................................................................................................
Đại diện:....................................................................................................................., tổng giám đốc.
Nay làm đơn này khởi kiện:
Bị đơn: ................................................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................
Vì đã cố tình trì hoãn, không trả nợ cho chúng tôi số tiền 98.000. 000 đồng.
Nội dung sự việc như sau :
Ông ……………….. nguyên là một đại lý bán hàng của công ty ABC chúng tôi.
Từ tháng 12-2006, vì ông …... có nhiều vi phạm trong việc thanh toán tiền mua hàng, nên công ty
ngưng hợp đồng đại lý với ông ……... – trong khi ông vẫn còn nợ tiền công ty.
Ngày 1-12-2007, ông …………. làm “Giấy cam kết trả nợ”. Nội dung xác nhận còn nợ ABC số tiền
97.000.000 đồng. Ông cam kết trả trong 10 lần, mỗi tháng trả 1 lần 10 triệu đồng.Thời hạn trả từ
tháng 03-2008 đến tháng 11-2008 dứt nợ.
Dù đã cam kết như vậy, nhưng sau đó ông ………. chỉ trả được một phần nhỏ là 9.000.000 đồng
vào các ngày 29/11 /2008, ngày 30/12/2008 và 26/06/2009, mỗi lần 3.000.000 đồng.
Như vậy, tính tới nay ông …………... vẫn còn nợ công ty chúng tôi 88.000.000 đồng.
Việc ông ………... không trả nợ đã gây cho công ty chúng tôi nhiều khó khăn, thiệt hại. Do vậy,
nay công ty có đơn này, kính đề nghị Quí tòa xem xét và giải quyết cho yêu cầu của chúng tôi như
sau:
1. Buộc ông ………. phải trả cho chúng tôi số tiền còn thiếu (nợ gốc) là 88.000.000 đồng ( Tám
mươi tám triệu chín trăm lẻ bốn ngàn đồng).
2. Buộc ông …………... phải trả thêm khoản lãi phát sinh từ tháng 12-2008 tới nay (9 tháng),

theo lãi suất quá hạn do ngân hàng nhà nước qui định, số tiền...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
------***------
Biên Hòa, ngày ........ tháng ....... năm ........
ĐƠN KHỞI KIỆN
(V/v : Đòi trả nợ )
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN......................................................
Nguyên đơn: CÔNG TY ABC
Giấy ĐKKD số: ..................................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................
Điện thoại:...........................................................................................................................................
Đại diện:....................................................................................................................., tổng giám đốc.
Nay làm đơn này khởi kiện:
Bị đơn: ................................................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................
đã cố tình trì hoãn, không trả nợ cho chúng tôi số tiền 98.000. 000 đồng.
Nội dung sự việc như sau :
Ông ……………….. nguyên một đại bán ng của công ty ABC chúng tôi.
Từ tháng 12-2006, vì ông ... có nhiều vi phạm trong việc thanh toán tiền mua hàng, nên công ty
ngưng hợp đồng đại với ông ……... trong khi ông vẫn còn nợ tiền công ty.
Ngày 1-12-2007, ông …………. làm “Giấy cam kết trả nợ”. Nội dung xác nhận còn nợ ABC số tiền
97.000.000 đồng. Ông cam kết trả trong 10 lần, mỗi tháng trả 1 lần 10 triệu đồng.Thời hạn trả từ
tháng 03-2008 đến tháng 11-2008 dứt nợ.
đã cam kết như vậy, nhưng sau đó ông ………. chỉ trả được một phần nh 9.000.000 đồng
vào các ngày 29/11 /2008, ngày 30/12/2008 26/06/2009, mỗi lần 3.000.000 đồng.
Như vậy, tính tới nay ông …………... vẫn còn nợ công ty chúng tôi 88.000.000 đồng.
Việc ông ………... không trả nợ đã gây cho công ty chúng tôi nhiều khó khăn, thiệt hại. Do vậy,
nay công ty đơn này, kính đề nghị Quí tòa xem t giải quyết cho u cầu của chúng tôi như
sau:
1. Buộc ông ………. phải trả cho chúng tôi số tiền còn thiếu (nợ gốc) 88.000.000 đồng ( Tám
mươi tám triệu chín trăm lẻ bốn ngàn đồng).
2. Buộc ông …………... phải trả thêm khoản lãi phát sinh từ tháng 12-2008 tới nay (9 tháng),
Đơn khởi kiện (đòi trả nợ) - Trang 2
Đơn khởi kiện (đòi trả nợ) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn khởi kiện (đòi trả nợ) 9 10 815