Ktl-icon-tai-lieu

đơn ứng tuyển

Được đăng lên bởi truongsuong1996
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 37 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG TUYỂN
Kính gởi: BAN GIÁM ĐỐC, BỘ PHẬN NHÂN SỰ - CÔNG TY BKAV

Tôi tên: TRƯƠNG THỊ TUYẾT SƯƠNG
Ngày sinh: 10/02/1996
Hộ khẩu thường trú: Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định
Chỗ ở hiện nay: 55 Nguyên Hồng, Phường 1, Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0965619964
Mail: truongsuong1996@ gmail.com
Trình độ chuyên môn: Chuyên Ngành Quản trị kinh doanh – năm 2 – Trường Đại học Công
Nghiệp TP Hồ Chí Minh
Trình độ ngoại ngữ: Anh văn chuyên ngành
Trình độ vi tính: Tin học chuyên ngành
Được nhà trường rèn luyện các kỹ năng căn bản trong ngành, tham gia các hoạt động ngoại
khóa trong trường và xã hội, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kỹ năng. Bên cạnh đó
tôi lại là người năng động và sáng tạo. Tôi tự thấy mình phù hợp với công việc cộng tác viên
mà quý công ty đăng tuyển. Mặc dù tôi chưa tốt nghiệp và chưa có nhiều kinh nghiệp trong
công việc này nhưng tôi sẽ cố gắng làm công việc này thật tốt bằng cả niềm đam mê của
mình. Tôi tin chắc mình sẽ là người hữu ích mà công ty đang cần.
Được biết quý công ty có nhu cầu tuyển dụng công tác viên , chỉ tiêu mà quý công ty đưa ra
tôi đều đáp ứng đủ. Nên tôi viết đơn này mong được quý công ty tạo cơ hội cho tôi được
tham gia phỏng vấn và cộng tác tác làm viên.

TP. Hồ Chí Minh , Ngày …. Tháng…. Năm 2016
Kính đơn

TRƯƠNG THỊ TUYẾT SƯƠNG

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
ĐƠN ỨNG TUYỂN
Kính gởi: BAN GIÁM ĐỐC, BỘ PHẬN NHÂN SỰ - CÔNG TY BKAV
Tôi tên: TRƯƠNG THỊ TUYẾT SƯƠNG
Ngày sinh: 10/02/1996
Hộ khẩu thường trú: Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định
Chỗ ở hiện nay: 55 Nguyên Hồng, Phường 1, Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0965619964
Mail: truongsuong1996@ gmail.com
Trình độ chuyên môn: Chuyên Ngành Quản trị kinh doanh – năm 2 – Trường Đại học Công
Nghiệp TP Hồ Chí Minh
Trình độ ngoại ngữ: Anh văn chuyên ngành
Trình độ vi tính: Tin học chuyên ngành
Được nhà trường rèn luyện các kỹ năng căn bản trong ngành, tham gia các hoạt động ngoại
khóa trong trường và xã hội, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kỹ năng. Bên cạnh đó
tôi lại là người năng động và sáng tạo. Tôi tự thấy mình phù hợp với công việc cộng tác viên
mà quý công ty đăng tuyển. Mặc dù tôi chưa tốt nghiệp và chưa có nhiều kinh nghiệp trong
công việc này nhưng tôi sẽ cố gắng làm công việc này thật tốt bằng cả niềm đam mê của
mình. Tôi tin chắc mình sẽ là người hữu ích mà công ty đang cần.
Được biết quý công ty có nhu cầu tuyển dụng công tác viên , chỉ tiêu mà quý công ty đưa ra
tôi đều đáp ứng đủ. Nên tôi viết đơn này mong được quý công ty tạo cơ hội cho tôi được
tham gia phỏng vấn và cộng tác tác làm viên.
TP. Hồ Chí Minh , Ngày …. Tháng…. Năm 2016
Kính đơn
TRƯƠNG THỊ TUYẾT SƯƠNG
đơn ứng tuyển - Người đăng: truongsuong1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đơn ứng tuyển 9 10 719