Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin ly hôn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN...............................................................
Tôi tên:...................................................................Năm sinh:...............................
CMND (Hộ chiếu) số:.................................Ngày và nơi cấp:...............................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc).......................................................................
................................................................................................................................
Xin được ly hôn với:..............................................Năm sinh:...............................
CMND (Hộ chiếu) số:.................................Ngày và nơi cấp:...............................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc).......................................................................
................................................................................................................................
* Nội dung xin ly hôn: (A1)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
* Về con chung: (A2)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.........................................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------------------
ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN...............................................................
Tôi tên:...................................................................Năm sinh:...............................
CMND (Hộ chiếu) số:.................................Ngày nơi cấp:...............................
Hiện trú: (ghi địa chỉ liên lạc).......................................................................
................................................................................................................................
Xin được ly hôn với:..............................................Năm sinh:...............................
CMND (Hộ chiếu) số:.................................Ngày nơi cấp:...............................
Hiện trú: (ghi địa chỉ liên lạc).......................................................................
................................................................................................................................
* Nội dung xin ly hôn: (A1)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
* Về con chung: (A2)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
* Về tài sản chung: (A3)
................................................................................................................................
Đơn xin ly hôn - Trang 2
Đơn xin ly hôn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin ly hôn 9 10 445