Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin nghỉ việc riêng

Được đăng lên bởi Nguyễn Thùy Chi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG
Kính gửi: Ban Giám hiệu trường THCS Suối Khoáng - Thành phố Cẩm Phả
Tôi tên là: Trịnh Thị Sâm . Tổ chuyên môn: Tự nhiên
Tôi làm đơn này xin phép được nghỉ dạy với nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian nghỉ: .01 ngày Thứ 4- Ngày 23/9/2015.
2. Lý do nghỉ:Gia đình tôi có việc riêng cần giải quyết
3. Công việc cần bố trí làm thay
Các tiết dạy:
Thời gian

Tiết

Lớp

Giáo viên dạy thay
Họ và tên
Môn
Chữ kí

Thứ 4
Ngày 23/9/2015

Kính mong BGH nhà trường xem xét chấp thuận.
Tôi xin trân trọng cảm ơn
Quang Hanh ngày 21 tháng 9 năm 2015
Người làm đơn

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG
Kính gửi: Ban Giám hiệu trường THCS Suối Khoáng - Thành phố Cẩm Phả
Tôi tên là: Trịnh Thị Sâm . Tổ chuyên môn: Tự nhiên
Tôi làm đơn này xin phép được nghỉ dạy với nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian nghỉ: .01 ngày Thứ 4- Ngày 23/9/2015.
2. Lý do nghỉ:Gia đình tôi có việc riêng cần giải quyết
3. Công việc cần bố trí làm thay
Các tiết dạy:
Thời gian Tiết Lớp
Giáo viên dạy thay
Họ và tên Môn Chữ kí
Thứ 4
Ngày 23/9/2015
Kính mong BGH nhà trường xem xét chấp thuận.
Tôi xin trân trọng cảm ơn
Quang Hanh ngày 21 tháng 9 năm 2015
Người làm đơn
Đơn xin nghỉ việc riêng - Người đăng: Nguyễn Thùy Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin nghỉ việc riêng 9 10 668