Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin sửa tên đề tài

Được đăng lên bởi Sao Băng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN SỬA TÊN ĐỀ TÀI
Kính gửi: Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên em là: Cao Thị Nhung, msv: 564062, lớp k56 – MTE
Kỳ này em có làm thực tập tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của Ts. Trần
Danh Thìn thuộc bộ môn sinh thái nông nghiệp.
Trong quá trình thực hiện đề tài em nhận thấy địa điểm không phù
hợp nên em xin đổi đề tài ban đầu “Ảnh hưởng của hoạt động nuôi tôm tới
môi trường nước tại Xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”
thành “Ảnh hưởng của hoạt động nuôi tôm tới môi trường nước tại Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”.
Em đã xin đổi tên đề tài với giáo viên hướng dẫn nhưng báo lên khoa
muộn. Em xin nhận lỗi.
Em kính mong được sự chấp thuận của khoa để em có thể hoàn thành
khóa luận tốt nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của GVHD

Sinh viên

Cao Thị Nhung

Xác nhận của bộ môn

...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN SỬA TÊN ĐỀ TÀI
Kính gửi: Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên em là: Cao Thị Nhung, msv: 564062, lớp k56 – MTE
Kỳ này em có làm thực tập tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của Ts. Trần
Danh Thìn thuộc bộ môn sinh thái nông nghiệp.
Trong quá trình thực hiện đề tài em nhận thấy địa điểm không phù
hợp nên em xin đổi đề tài ban đầu “Ảnh hưởng của hoạt động nuôi tôm tới
môi trường nước tại Xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”
thành “Ảnh hưởng của hoạt động nuôi tôm tới môi trường nước tại Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”.
Em đã xin đổi tên đề tài với giáo viên hướng dẫn nhưng báo lên khoa
muộn. Em xin nhận lỗi.
Em kính mong được sự chấp thuận của khoa để em có thể hoàn thành
khóa luận tốt nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn.
Xác nhận của GVHD Sinh viên
Cao Thị Nhung
Đơn xin sửa tên đề tài - Trang 2
Đơn xin sửa tên đề tài - Người đăng: Sao Băng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin sửa tên đề tài 9 10 796