Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin việc

Được đăng lên bởi Tien Tran
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: Phòng hành chính nhân sự công ty ……………………………….
Tôi tên là: Trần Văn Tiến
Tôi vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội ( tháng 7 năm 2013)
nghành Kỹ thuật địa chất, chuyên nghành Địa chất dầu khí – Khoa Dầu khí.Tôi viết lá
đơn này xin ứng tuyển vào vị trí ………………………………. …………… …… theo
thông báo tuyển dụng của Quý công ty trên Website 
Khi còn đang học tập tại trường ĐH MĐC Hà Nội. Tôi đã trong quá trình thực tập và
nghiên cứu tại xí nghiệp khai thác dầu khí Vietsovpetro, làm cho trung tâm ngoại ngữ
CEO học viện tài chính Hà Nội và Công ty sản xuất và thương mại Tân Bắc Đô. Qua đó
tôi tích lũy được khá nhiều kĩ năng trong chuyên môn cũng như tác phong làm việc .Tôi
hy vọng có thể thích ứng nhanh với môi trường làm việc mới tại Quý công ty.
Tôi xin gửi kèm bản lý lịch tóm tắt để Anh(Chị) xem xét. Tôi tin tưởng rằng Anh(Chị) sẽ
thấy tôi có đầy đủ năng lực và phẩm chất để đáp ứng công việc đó.
Tôi mong rằng sẽ có cơ hội được thảo luận với Anh(Chị) chi tiết hơn về việc này. Hy
vọng Anh(Chị) sẽ thu xếp thời gian để phỏng vấn.Xin hãy liên hệ với tôi theo:
Số điện thoại: 0973 622 691
Email: trantiendcdk53@gmail.com
Chân thành cảm ơn Anh(Chị) đã dành thời gian xem xét !
Hà nội, ngày ….. tháng ….. năm 2013
Người làm đơn

Trần Văn Tiến

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trần Văn Tiến
Ngày sinh: 02/08/1990
Địa chỉ liên lạc: Nhà số 107, xóm 19B,
Cổ Nhuế, Từ Liêm , Hà Nội
Số điện thoại: 0973 622 691
Email: Trantiendcdk53@gmail.com

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Sau quá trình 5 năm học tập tích lũy kiến thức.Tôi muốn được làm việc tại công ty tại
Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố lớn (có thể đi công tác xa khi cần
thiết) với vai trò kĩ sư Địa Chất Dầu Khí để có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực
tế và tiếp cận những kiến thức công nghệ mới trong quá trình sản xuất.
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
2008 - 2013

Học tập tại trường Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội – Khoa Dầu
Khí – Chuyên ngành Địa Chất Dầu Khí
Điểm tổng kết trung bình toàn khóa là : 7.32 – Loại Khá

05/03/2013

Chứng chỉ loại B – Tin học văn phòng do Trung tâm đào tạo và
phát triển công nghệ FLAI cấp

05/03/2013

Chứng chỉ loại C – Tiếng Anh do Trung tâm đào tạo và phát
triển công nghệ FLAI cấp
KHEN THƯỞNG

3/2011

Được SPE trao học bổng SPE Việt Nam 2010

3/2011

Được khoa Dầu Khí khen thưởng kết quả học tập năm 2010
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

12/2012 - 02/2013

Thực tập tại Phòng Địa Chất Xí nghiệp kh...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: Phòng hành chính nhân sự công ty ……………………………….
Tôi tên là: Trần Văn Tiến
Tôi vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội ( tháng 7 năm 2013)
nghành Kỹ thuật địa chất, chuyên nghành Địa chất dầu khí – Khoa Dầu khí.Tôi viết lá
đơn này xin ứng tuyển vào vị trí ………………………………. …………… …… theo
thông báo tuyển dụng của Quý công ty trên Website http://www.vieclamhanoi.net.
Khi còn đang học tập tại trường ĐH MĐC Hà Nội. Tôi đã trong quá trình thực tập và
nghiên cứu tại xí nghiệp khai thác dầu khí Vietsovpetro, làm cho trung tâm ngoại ngữ
CEO học viện tài chính Hà Nội và Công ty sản xuất và thương mại Tân Bắc Đô. Qua đó
tôi tích lũy được khá nhiều kĩ năng trong chuyên môn cũng như tác phong làm việc .Tôi
hy vọng có thể thích ứng nhanh với môi trường làm việc mới tại Quý công ty.
Tôi xin gửi kèm bản lý lịch tóm tắt để Anh(Chị) xem xét. Tôi tin tưởng rằng Anh(Chị) sẽ
thấy tôi có đầy đủ năng lực và phẩm chất để đáp ứng công việc đó.
Tôi mong rằng sẽ có cơ hội được thảo luận với Anh(Chị) chi tiết hơn về việc này. Hy
vọng Anh(Chị) sẽ thu xếp thời gian để phỏng vấn.Xin hãy liên hệ với tôi theo:
Số điện thoại: 0973 622 691
Email: trantiendcdk53@gmail.com
Chân thành cảm ơn Anh(Chị) đã dành thời gian xem xét !
Hà nội, ngày ….. tháng ….. năm 2013
Người làm đơn
Trần Văn Tiến
Đơn xin việc - Trang 2
Đơn xin việc - Người đăng: Tien Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đơn xin việc 9 10 479