Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY XÁC NHẬN

Được đăng lên bởi Phuong Huynh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐOÀN VIÊN
Kính gửi: - Ban chấp hành Đoàn SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH BÌNH DƯƠNG
Họ Tên: Nguyễn Thị Minh Phương

Sinh ngày: 10 /7/1984

Nơi sinh:TP. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Số điện thoại: 0908988984

Đang sinh hoạt tại chi đoàn: Trung tâm Dạy nghề Người tàn tật
Ban chấp hành.

Chức vụ: Ủy Viên

Địa chỉ thường trú: 149/11 Khu 6, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Ngày vào đoàn: 19/5/1999
Nơi vào đoàn: Trường PTCS Chu Văn An
XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN

Bình Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2014
NGƯỜI LÀM ĐƠN

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Nguyễn Thị Minh Phương

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐOÀN VIÊN
Kính gửi: - Ban chấp hành Đoàn
SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH BÌNH DƯƠNG
Họ Tên: Nguyễn Thị Minh Phương Sinh ngày: 10/7/1984
Nơi sinh:TP. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương Số điện thoại: 0908988984
Đang sinh hoạt tại chi đoàn: Trung tâm Dạy nghề Người tàn tật Chức vụ: Ủy Viên
Ban chấp hành.
Địa chỉ thường trú: 149/11 Khu 6, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Ngày vào đoàn: 19/5/1999
Nơi vào đoàn: Trường PTCS Chu Văn An
Bình Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2014
NGƯỜI LÀM ĐƠN
Nguyễn Thị Minh Phương
XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
GIẤY XÁC NHẬN - Người đăng: Phuong Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY XÁC NHẬN 9 10 634