Ktl-icon-tai-lieu

Giấy xác nhận thời gian làm việc

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC
Họ và tên

: NGUYỄN THỊ DẠ THẢO

Địa chỉ

: Văn Tứ Đông - Cam Hòa - Cam Lâm - Khánh Hòa.

Hiện đang làm việc tại: Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Sài Gòn- Nha Trang.
Chức vụ

: Điều Dưỡng.

Địa chỉ công ty

: Lô 9 – 24 KDC Cầu Dứa - Vĩnh Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa.

Điện thoại công ty

: 058 3895 039

Tôi làm đơn này xin xác nhận thời gian bắt đầu làm việc ở công ty:
từ ngày 12 tháng 09 năm 2013.
Tôi xin trân thành cảm ơn!

Nha Trang, ngày 07 tháng 10 năm 2014
Xác nhận của công ty

QF – 02/UIL – 05.07

Người làm đơn.

1/1

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC
Họ và tên : NGUYỄN THỊ DẠ THẢO
Địa chỉ : Văn Tứ Đông - Cam Hòa - Cam Lâm - Khánh Hòa.
Hiện đang làm việc tại: Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Sài Gòn- Nha Trang.
Chức vụ : Điều Dưỡng.
Địa chỉ công ty : Lô 9 – 24 KDC Cầu Dứa - Vĩnh Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa.
Điện thoại công ty : 058 3895 039
Tôi làm đơn này xin xác nhận thời gian bắt đầu làm việc ở công ty:
từ ngày 12 tháng 09 năm 2013.
Tôi xin trân thành cảm ơn!
Nha Trang, ngày 07 tháng 10 năm 2014
Xác nhận của công ty Người làm đơn.
QF – 02/UIL – 05.07 1/1
Giấy xác nhận thời gian làm việc - Người đăng: Nguyễn Thị Ngọc Trâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy xác nhận thời gian làm việc 9 10 570