Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY XIN PHÉP

Được đăng lên bởi Khoa Van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT TƯ NGHĨA
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LA HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

La Hà, ngày 15 tháng 09 năm 2015

GIẤY XIN PHÉP
Kính gửi:

Hiệu trưởng trường THCS TT La Hà

Tôi tên là: Nguyễn Hoàng Kiều Anh
Nơi sinh: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Chức vụ: Nhân viên văn thư.
Đơn vị công tác: Trường THCS Thị trấn La Hà.
Nay tôi viết đơn xin phép này đề nghị BGH trường THCS Thị trấn La Hà cho tôi
được nghỉ một ngày 22 tháng 9 năm 2015.
Lý do: Gia đình có công việc cần giải quyết.
Kính mong BGH xem xét và giải quyết cho tôi.
Người viết đơn.

Nguyễn Hoàng Kiều Anh

...
PHÒNG GD&ĐT TƯ NGHĨA
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LA HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
La Hà, ngày 15 tháng 09 năm 2015
GIẤY XIN PHÉP
Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS TT La Hà
Tôi tên là: Nguyễn Hoàng Kiều Anh
Nơi sinh: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Chức vụ: Nhân viên văn thư.
Đơn vị công tác: Trường THCS Thị trấn La Hà.
Nay tôi viết đơn xin phép này đề nghị BGH trường THCS Thị trấn La Hà cho tôi
được nghỉ một ngày 22 tháng 9 năm 2015.
Lý do: Gia đình có công việc cần giải quyết.
Kính mong BGH xem xét và giải quyết cho tôi.
Người viết đơn.
Nguyễn Hoàng Kiều Anh
GIẤY XIN PHÉP - Người đăng: Khoa Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY XIN PHÉP 9 10 317