Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Đơn

Được đăng lên bởi lephuonghd-vn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu theo điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC
quy định: Đối tượng được đặt in hóa đơn, hồ sơ đặt in hóa đơn...
Đối tượng được đăt in hóa đơn GTGT:
- Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

BƯỚC 1: LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ:
- Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, DN phải gửi Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt inMẫu số 3.14
đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in
Trước đây theo Thông tư 39:
- Trong vòng 5 ngày cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ xuống DN bạn để kiểm tra và sẽ có Thông
báo về việc DN có được đặt in hóa đơn hay không.
- Kể từ ngày 1/1/2015 Theo Công văn 767/TCT-CS giới thiệu nội dung của Thông tư
26/2015/TT-BTC :
b) Điều 6, Điều 8: Bổ sung hướng dẫn sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không
có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

BƯỚC 2: TIẾP ĐÓN CÁN BỘ THUẾ:
Khi Cán bộ thuế sẽ đến kiếm tra trụ sở chính, cần chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau:

- Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính;
- Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng
thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công
ty)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, Dấu tròn
- Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động

- Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc Cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty đã hoạt động và có
nhu cầu xuất hoá đơn cho khách hàng.
Chú ý: Những DN mới thành lập mà kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếpthì mua hóa
đơn bán hàng tại Chi cục thuế.
Xem thêm: Thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp

BƯỚC 3: TÌM NHÀ IN:
- Sau khi Cơ quan thuế đã có thông báo là DN của bạn được đặt in hóa đơn GTGT, tiếp theo là
các bạn tìm nhà in để đặt in.
Lưu ý: Nhà in phải là DN có ĐKKD còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm
cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm). Các bạn có thể đến cập nhật danh sách các
nhà in trên Chi cục thuế.
Khi đã lựa chọn được Nhà in các bạn cần:
- Chọn mẫu hóa đơn, thống nhất về giá in hóa đơn.
- Thống nhất về Market (nội dung hình thức) của tờ Hoá đơn GTGT mà các bạn đặt in.
- Làm hợp đồng đặt in hóa đơn, hồ sơ gồm:

BƯỚC 4: HỒ SƠ ĐẶT IN HÓA ĐƠN GTGT:
- Bản sao Đăng ký kinh doanh công ty (công chứng)
- Bản sao Chứng minh thư nhân dân của Giám đốc
- Giấy giới thiệu (Nếu giám đốc trực tiếp đi làm thì không cần giấy giới thiệu)
- Bản sao chứng minh thư người được giới ...
Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu theo điều 8 Thông 39/2014/TT-BTC
quy định: Đối tượng được đặt in hóa đơn, hồ sơ đặt in hóa đơn...
Đối tượng được đăt in hóa đơn GTGT:
- Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
BƯỚC 1: LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ:
- Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, DN phải gửi Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt inMẫu số 3.14
đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in
Trước đây theo Thông tư 39:
- Trong vòng 5 ngày cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ xuống DN bạn để kiểm tra và sẽ có Thông
báo về việc DN có được đặt in hóa đơn hay không.
- K t ngy 1/1/2015 Theo Công văn 767/TCT-CS gi!i thi"u n$i dung c&a Thông tư
26/2015/TT-BTC :
b) Điều 6, Điều 8: Bổ sung hướng dẫn sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không
có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.
BƯỚC 2: TIẾP ĐÓN CÁN BỘ THUẾ:
Khi Cán bộ thuế sẽ đến kiếm tra trụ sở chính, cần chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau:
- Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính;
- Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng
thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công
ty)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, Dấu tròn
- Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động
Hóa Đơn - Trang 2
Hóa Đơn - Người đăng: lephuonghd-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hóa Đơn 9 10 693