Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động đổi mới giấy phép lái xe đến kỳ hạn/cấp lại đối với giấy phép lái xe bị mất

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoạt động đổi mới giấy phép lái xe đến kỳ hạn/cấp lại đối với giấy phép lái xe bị mất
22/10/2008, 13:47 (GMT+7)
Tên thủ tục: Hoạt động đổi mới giấy phép lái xe đến kỳ hạn/cấp lại đối với giấy phép lái
xe bị mất.
Mục đích: Hướng dẫn thủ tục việc đổi mới giấy phép lái xe đến kỳ hạn / cấp lại đối với
giấy phép lái xe bị mất
Đối tượng áp dụng: Cá nhân
Hồ sơ cần thiết:
- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe có xác nhận. (theo mẫu)
- Giấy chứng nhận sức khoẻ (theo mẫu quy định tại Quyết định số : 4132/2001/QĐ-BYT
ngày 04/10/2001 của Bộ Y Tế ban hành tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển các
phương tiện giao thông cơ giới).
- Tờ cớ mất (có xác nhận của chính quyền điạ phương) (theo mẫu)
- Tờ cam kết
- Hồ sơ gốc (biên bản tổng hợp, chứng chỉ đào tạo và một số hồ sơ liên quan…)
- Hình 2x3
- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân (kèm bản chính để đối chiếu)
- Bản photocopy giấy phép lái xe sắp hết hạn (kèm bản chính để đối chiếu)
Qui trình:
- Sau khi nhận hồ sơ đổi-cấp giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; cán bộ, công
chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét hồ sơ thủ tục thì viết giấy biên nhận,
biên lai thu lệ phí. Sau đó chuyển cho tổ hồ sơ giải quyết.
- Bộ phận hồ sơ trình Lãnh đạo phòng kiểm duyệt hồ sơ.
- Sau đó tiến hành phân loại hồ sơ theo từng hạng, nhập máy vi tính, kiểm tra trứoc khi in
giấy phép lái xe, in giấy phép lái xe. Trình Ban Giám đốc Sở ký giấy phép lái xe. Hoàn
tất các khâu còn lại, lưu hồ sơ và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trả hồ sơ
cho người sử dụng giấy phép lái xe.
Lệ phí:
30.000VNĐ theo Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ tài chính về việc
hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông
đường bộ.
Thời gian:
15 ngày đối với hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến kỳ hạn và 02 tháng đối với giấy phép lái
xe bị mất, kể từ khi nộp đầy đủ hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy
định.
Căn cứ pháp lý:
- Căn cứ quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy Phép Lái Xe cơ giới đường bộ ban hành kèm
theo Quyết định số : 54/2007/QĐ.BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giao
thông Vận tải.
- Văn bản số 120/CĐBVN-QLPTNL ngày 9/01/2008 của Cục đường bộ Việt Nam về
việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Căn cứ văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục Đường Bộ Việt
Nam về việc hướng dẫn đổi giấy phép lái xe
- Văn bản số 413/CĐBVN-QLPTNL ngày 07/2/2005 của Cục đường bộ Việt Nam về
việc hướng dẩn đổi giấy phép lái xe...
Hoạt động đổi mới giấy phép lái xe đến kỳ hạn/cấp lại đối với giấy phép lái xe bị mất
22/10/2008, 13:47 (GMT+7)
Tên thủ tục: Hoạt động đổi mới giấy phép lái xe đến kỳ hạn/cấp lại đối với giấy phép lái
xe bị mất.
Mục đích: Hướng dẫn thủ tục việc đổi mới giấy phép lái xe đến kỳ hạn / cấp lại đối với
giấy phép lái xe bị mất
Đối tượng áp dụng: Cá nhân
Hồ sơ cần thiết:
- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe có xác nhận. (theo mẫu)
- Giấy chứng nhận sức khoẻ (theo mẫu quy định tại Quyết định số : 4132/2001/QĐ-BYT
ngày 04/10/2001 của Bộ Y Tế ban hành tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển các
phương tiện giao thông cơ giới).
- Tờ cớ mất (có xác nhận của chính quyền điạ phương) (theo mẫu)
- Tờ cam kết
- Hồ sơ gốc (biên bản tổng hợp, chứng chỉ đào tạo và một số hồ sơ liên quan…)
- Hình 2x3
- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân (kèm bản chính để đối chiếu)
- Bản photocopy giấy phép lái xe sắp hết hạn (kèm bản chính để đối chiếu)
Qui trình:
- Sau khi nhận hồ sơ đổi-cấp giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; cán bộ, công
chức của Bộ phận tiếp nhận trả kết quả xem xét hồ thủ tục thì viết giấy biên nhận,
biên lai thu lệ phí. Sau đó chuyển cho tổ hồ sơ giải quyết.
- Bộ phận hồ sơ trình Lãnh đạo phòng kiểm duyệt hồ sơ.
- Sau đó tiến hành phân loại hồ sơ theo từng hạng, nhập máy vi nh, kiểm tra trứoc khi in
giấy pp lái xe, in giấy phépi xe. Trình Ban Giám đốc Sở giấy phép lái xe. Hoàn
tất các khâu còn lại, lưu hồ chuyển cho Bộ phận tiếp nhận trả kết quả, trả hồ
cho người sử dụng giấy phép lái xe.
Lệ phí:
30.000VNĐ theo Thôngsố 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ tài chính về việc
hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông
đường bộ.
Thời gian:
15 ngày đối với hồ đổi giấy phépi xe đến kỳ hạn và 02 tháng đối với giấy phép lái
xe bị mất, kể từ khi nộp đầy đủ hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy
định.
Căn cứ pháp lý:
- Căn cứ quy chế quảnsát hạch cấp Giấy Phép Lái Xe cơ giới đường bộ ban hành kèm
theo Quyết định s : 54/2007/QĐ.BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giao
thông Vận tải.
- Văn bản số 120/CĐBVN-QLPTNL ngày 9/01/2008 của Cục đường bộ Việt Nam về
việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Căn cứ văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục Đường Bộ Việt
Nam về việc hướng dẫn đổi giấy phép lái xe
- Văn bản số 413/CĐBVN-QLPTNL ngày 07/2/2005 của Cục đường bộ Việt Nam về
việc hướng dẩn đổi giấy phép lái xe bị đánh dấu vi phạm, hỏng, mất
Địa điểm tiếp nhận: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Giao thông Vận tải hậu Giang.
Hoạt động đổi mới giấy phép lái xe đến kỳ hạn/cấp lại đối với giấy phép lái xe bị mất - Trang 2
Hoạt động đổi mới giấy phép lái xe đến kỳ hạn/cấp lại đối với giấy phép lái xe bị mất - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hoạt động đổi mới giấy phép lái xe đến kỳ hạn/cấp lại đối với giấy phép lái xe bị mất 9 10 290