Ktl-icon-tai-lieu

học bổng

Được đăng lên bởi Mid Midside
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 3372 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

HỌC KỲ 1 NĂM H
KHOA
TT

Số thẻ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Họ và Tên

102110361 Lê Tuấn Tài
102142091147 Khuất Thanh Tùng
102151101121 Nguyễn Đức Hưng
102130058 Nguyễn Tấn Bảo
102142091140 Phan Nguyễn Như Thủy
102130205 Triệu Thị Ly Ly
102110291 Lê Viết Tiến
102142091108 Lê Thị Cẩm Hằng
102144091119 Phan Quốc Hậu
102110344 Lê Quang Chánh
102120170 Võ Nguyễn Lê Duy
102141091146 Lê Minh Triển
102130094 Nguyễn Lương Viễn
102130209 Bùi Minh Nhật
102151101159 Nguyễn Hữu Tuân
102120189 Phạm Thị Phương
102154101168 Trịnh Minh Tư
102151101161 Nguyễn Tấn Tuấn
102144091161 Trần Đức Trình
102144091145 Trần Hoàng Quân
102153101145 Trương Thị Quỳnh Thuyên
102130208 Trương Quang Ngữ
102143091144 Phan Quang Trung
102120254 Nguyễn Khắc Tam
102144091120 Võ Trần Hiếu
102153101101 Nguyễn Việt An
102153101146 Ngô Văn Tiền
102143091128 Lương Đức Trí Nhật
102154101157 Đặng Xuân Thông
102141091131 Nguyễn Thị Lệ Quyên
102152101166 Bùi Tấn Việt

Lớp
11TCLC
09T2
10T1
13T2
09T2
13TCLC
11T3
09T2
09T4
11TCLC
12T3
09T1
13T2
13TCLC
10T1
12T3
10T4
10T1
09T4
09T4
10T3
13TCLC
09T3
12T4
09T4
10T3
10T3
09T3
10T4
09T1
10T2

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

102154101134 Bùi Văn Nam
10T4
102143091108 Nguyễn Thị Mỹ Dung
09T3
102110350 Đặng Dương Quốc Huy
11TCLC
102110327 Nguyễn Văn Quang Tân
11T4
102120151 Ngô Trường Phạm Quang
12T2
102120273 Trần Đình Vĩ
12T4
102143091115 Nguyễn Quang Hiếu
09T3
102151101118 Nguyễn Chánh Huy
10T1
102152101112 Từ Văn Đương
10T2
102110134 Hoàng Thị Mai Liên
11T1
102120160 Nguyễn Minh Trí
12T2
102130008 Huỳnh Văn Đức
13T1
102144091137 Võ Phước Hoài Nhã
09T4
102154101120 Phan Duy Hoàng
10T4
102120190 Trương Văn Phú
12T3
102110155 Phạm Ngọc Quý
11T1
102141091112 Nguyễn Thị Hương Giang
09T1
102151101169 Phạm Hoàng Vũ
10T1
102120193 Trần Thanh Tâm
12T3
102142091116 Phan Đình Lân
09T2
102153101125 Phan Hữu Thị ái Liên
10T3
102144091140 Nguyễn Văn Phong
09T4
102142091126 Lê Hoàng Phong
09T2
102154101136 Đặng Thành Nhân
10T4
102120331 Võ Nguyễn Chi Phương 12TLT.CNTT
102120241 Trương Công Pha
12T4
102154101107 Trần Văn Công
10T4
102120175 Phan Ngọc Hiếu
12T3
102130146 Phạm Thị Quỳnh Anh
13T4
102141091130 Hoàng Quang Quốc
09T1
102143091135 Nguyễn Văn Tâm
09T3
102143091148 Nguyễn Vinh
09T3
102110302 Nguyễn Danh
11T4
102143091103 Nguyễn Trí Công
09T3
102130158 Đỗ Phúc Hoà
13T4
102153101132 T...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014
KHOA
TT Số thẻ Họ và Tên Lớp
1 102110361Lê Tuấn Tài 11TCLC
2 102142091147Khuất Thanh Tùng 09T2
3 102151101121Nguyễn Đức Hưng 10T1
4 102130058Nguyễn Tấn Bảo 13T2
5 102142091140Phan Nguyễn Như Thủy 09T2
6 102130205Triệu Thị Ly Ly 13TCLC
7 102110291Lê Viết Tiến 11T3
8 102142091108Lê Thị Cẩm Hằng 09T2
9 102144091119Phan Quốc Hậu 09T4
10 102110344Lê Quang Chánh 11TCLC
11 102120170Võ Nguyễn Lê Duy 12T3
12 102141091146Lê Minh Triển 09T1
13 102130094Nguyễn Lương Viễn 13T2
14 102130209Bùi Minh Nhật 13TCLC
15 102151101159Nguyễn Hữu Tuân 10T1
16 102120189Phạm Thị Phương 12T3
17 102154101168Trịnh Minh Tư 10T4
18 102151101161Nguyễn Tấn Tuấn 10T1
19 102144091161Trần Đức Trình 09T4
20 102144091145Trần Hoàng Quân 09T4
21 102153101145Trương Thị Quỳnh Thuyên 10T3
22 102130208Trương Quang Ng 13TCLC
23 102143091144Phan Quang Trung 09T3
24 102120254Nguyễn Khắc Tam 12T4
25 102144091120Võ Trần Hiếu 09T4
26 102153101101Nguyễn Việt An 10T3
27 102153101146Ngô Văn Tiền 10T3
28 102143091128Lương Đức TNhật 09T3
29 102154101157Đặng Xuân Thông 10T4
30 102141091131Nguyễn Thị Lệ Quyên 09T1
31 102152101166Bùi Tấn Việt 10T2
học bổng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học bổng - Người đăng: Mid Midside
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
học bổng 9 10 950