Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********

HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
(Giữa người lao động và doanh nghiệp)
Hợp đồng đi làm việc có thời hạn tại nước [TEN NUOC]
Hôm nay, ngày [NGAY] tháng [THANG] năm [NAM]

Chúng tôi gồm:
1. Tên doanh nghiệp Việt Nam:
- Đại diện là Ông, Bà: [HO VA TEN]
- Chức vụ: [CHUC VU]
- Địa chỉ cơ quan: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT]
2. Họ và tên người lao động:
- Ngày, tháng, năm sinh: [NGAY THANG NAM SINH]
- Số hộ chiếu: [SO HO CHIEU]; ngày cấp: [NGAY CAP]
- Số chứng minh thư: [SO CMND]; ngày cấp:[NGAY CAP]
Cơ quan cấp: Công an Tỉnh (TP) [TEN TINH THANH PHO]; nơi cấp: [TEN
TINH, THANH PHO]
- Địa chỉ trước khi đi: [DIA CHI]
- Nghề nghiệp trước khi đi: [NGHE NGHIEP]
- Khi cần báo tin cho: [TEN NGUOI NHAN TIN]; địa chỉ: [DIA CHI]
Hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc của hợp đồng:
- Thời hạn hợp đồng: [SO THANG HOAC NAM]
- Thời gian thử việc: [SO THANG THU VIEC]
- Thời gian làm việc: [SO GIO/NGAY VA SO NGAY/TUAN, NGAY NGHI]
- Nước đến làm việc: [TEN NUOC]
- Nơi làm việc của người lao động: [GHI RO NOI LAM] (nhà máy, công
trường…).
- Loại công việc:...................................

- Thời gian làm việc được tính từ khi chủ sử dụng lao động bố trí việc làm.
Điều 2: Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động:
A – Quyền lợi:
1. Tiền lương theo hợp đồng mà doanh nghiệp Việt Nam ký với tổ chức kinh tế
nước ngoài: [SO TIEN]/ tháng.
2. Tiền lương làm thêm giờ [SO TIEN/GIO] (ghi rõ mức được hưởng nếu có) .
3. Tiền thưởng: [SO TIEN NEU CO].
4. Chi trả lương: [TAI DAU, AI TRA]
5. Điều kiện ăn, ở: (ghi rõ chổ ở miễn phí hay tự trả, diện tích nơi ăn, ở, điều
kiện ở chống nóng, chống lạnh, đệm, giường, nhà tắm, nhà vệ sinh…).
6. Được hưởng bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định
của ai?
7. Trong thời gian làm việc tại nước ngoài lao động bị ốm nặng ai chịu tiền viện
phí (ghi rõ).
8. Được cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động (ghi rõ ai cung cấp).
9. Chi phí vé đi và về và chi phí đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc của người lao
động (ghi rõ ai chi phí).
B – Nghĩa vụ của người lao động:
1. Người lao động phải qua kiểm tra sức khỏe và làm hồ sơ gồm: lý lịch có xác
nhận của cấp phường, thị trấn, xã, mẫu đơn xin cấp hộ chiếu được cấp tỉnh đồng ý cho
xuất cảnh.
2. Thực hiện đầy đủ các điều kiện thuộc trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao
động trong các hợp đồng đã ký kết: giữa doanh nghiệp Việt Nam với người lao độ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
(Giữa người lao động và doanh nghiệp)
Hợp đồng đi làm việc có thời hạn tại nước [TEN NUOC]
Hôm nay, ngày [NGAY] tháng [THANG] năm [NAM]
Chúng tôi gồm:
1. Tên doanh nghiệp Việt Nam:
- Đại diện là Ông, Bà: [HO VA TEN]
- Chức vụ: [CHUC VU]
- Địa chỉ cơ quan: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT]
2. Họ và tên người lao động:
- Ngày, tháng, năm sinh: [NGAY THANG NAM SINH]
- Số hộ chiếu: [SO HO CHIEU]; ngày cấp: [NGAY CAP]
- Số chứng minh thư: [SO CMND]; ngày cấp:[NGAY CAP]
Cơ quan cấp: Công an Tỉnh (TP) [TEN TINH THANH PHO]; nơi cấp: [TEN
TINH, THANH PHO]
- Địa chỉ trước khi đi: [DIA CHI]
- Nghề nghiệp trước khi đi: [NGHE NGHIEP]
- Khi cần báo tin cho: [TEN NGUOI NHAN TIN]; địa chỉ: [DIA CHI]
Hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc của hợp đồng:
- Thời hạn hợp đồng: [SO THANG HOAC NAM]
- Thời gian thử việc: [SO THANG THU VIEC]
- Thời gian làm việc: [SO GIO/NGAY VA SO NGAY/TUAN, NGAY NGHI]
- Nước đến làm việc: [TEN NUOC]
- Nơi làm việc của người lao động: [GHI RO NOI LAM] (nhà máy, công
trường…).
- Loại công việc:...................................
Hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài - Trang 2
Hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 9 10 997