Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng ép cọc bê tông

Được đăng lên bởi hathang205
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG
V/v: ĐÚC VÀ ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP.
Hôm nay, ngày …. tháng 09 năm .2015
Tại:………………………………………………………………………………….
Hai bên gồm có
BÊN THUÊ ÉP CỌC BÊ TÔNG ( gọi tắt là bên A)
Ông/ bà:…………………………………………………………………………
Số CMTND:…………………,Cấp ngày…../……/……..Tại: Công an……..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………………………………………………..
BÊN NHẬN ÉP CỌC BÊ TÔNG ( gọi tắt là bên B)
Ông/ bà:…………………………………………………………………………
Số CMTND:…………………,Cấp ngày…../……/……..Tại: Công an……..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………………………………………………..
Sau khi bàn bạc thảo luận, chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng về việc thi công ép
cọc gồm các điều khoản dưới đây:
Điều 1: Nội dung Hợp đồng
Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thi công ép cọc nền nhà tại . . . . . . . …
Chi tiết về cọc và thi công cọc như sau :
+…………………………………………………………………………………
+…………………………………………………………………………………
+………………………………………………………………………………….
Bên B vận chuyển cọc và máy móc đến tận công trình, thi công xây dựng đúng theo
bản vẽ (kèm theo bảng vẽ về mặt bằng cọc), chủng loại vật tư theo thỏa thuận, đảm bảo
thi công xây dựng đúng kỹ thuật, mỹ thuật và các vi phạm kỹ thuật của Nhà nước (trường
hợp cọc gãy hư hỏng sẽ phải đổi cọc mới đạt chất lượng như trên)
Công việc thực hiện: Bên B thực hiện công việc từ cung cấp cọc theo chuẩn chi tiết
trên và hoàn thành ép cọc tại địa điểm thỏa thuận
Điều 2: Khối lượng và giá trị Hợp đồng
Khối lượng tạm tính:…………………………………………………………………………
Đơn giá: ………………………………………………………………………………………
Thành tiền tạm tính:……………………………………………………………………………
Bằng chữ:
Trị giá Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh khi thi công thực tế nghiệm thu bàn giao (đơn
giá không thay đổi)
Điều 3: Nghiệm thu và thanh toán
Sau khi bên B thi công xong và bên A nghiệm thu đạt yêu cầu thì bên A sẽ thanh toán đầy
đủ theo số lượng cọc đã thi công.
Điều 4: Trách nhiệm hai bên
Bên A:
- Cung cấp đầy đủ bản vẽ mặt bằng thiết kế móng cọc ép của công trình cho Bên B
- Bàn giao mặt bằng, tim mốc ép cọc cho Bên B. Mặt bằng cần được san bằng
- Cử cán bộ giám sát thường xuyên có mặt tại công trường phối hợp với Bên B xử lý
kịp thời những vướng mắc trong quá trình thi công. Kiểm tra chất lượng, khối
lượng, tiến độ thi công và ký xác nhận nghiệm thu bàn giao. Xác nhận khối lượng
thực tế để làm cơ sở nghiệm thu quyết toán công trình.

-

Trường hợp ép cọc có các tầng lớp trong long đất cản trở thi công (như khối bê
tong, đá khối,..) bên ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG THI CÔNG
V/v: ĐÚC VÀ ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP.
Hôm nay, ngày …. tháng 09 năm .2015
Tại:………………………………………………………………………………….
Hai bên gồm có
BÊN THUÊ ÉP CỌC BÊ TÔNG ( gọi tắt là bên A)
Ông/ bà:…………………………………………………………………………
Số CMTND:…………………,Cấp ngày…../……/……..Tại: Công an……..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………………………………………………..
BÊN NHẬN ÉP CỌC BÊ TÔNG ( gọi tắt là bên B)
Ông/ bà:…………………………………………………………………………
Số CMTND:…………………,Cấp ngày…../……/……..Tại: Công an……..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………………………………………………..
Sau khi bàn bạc thảo luận, chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng về việc thi công ép
cọc gồm các điều khoản dưới đây:
Điều 1: Nội dung Hợp đồng
Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thi công ép cọc nền nhà tại . . . . . . . …
Chi tiết về cọc và thi công cọc như sau :
+…………………………………………………………………………………
+…………………………………………………………………………………
+………………………………………………………………………………….
Bên B vận chuyển cọc và máy móc đến tận công trình, thi công xây dựng đúng theo
bản vẽ (kèm theo bảng vẽ về mặt bằng cọc), chủng loại vật tư theo thỏa thuận, đảm bảo
thi công xây dựng đúng kỹ thuật, mỹ thuật và các vi phạm kỹ thuật của Nhà nước (trường
hợp cọc gãy hư hỏng sẽ phải đổi cọc mới đạt chất lượng như trên)
Công việc thực hiện: Bên B thực hiện công việc từ cung cấp cọc theo chuẩn chi tiết
trên và hoàn thành ép cọc tại địa điểm thỏa thuận
Điều 2: Khối lượng và giá trị Hợp đồng
Khối lượng tạm tính:…………………………………………………………………………
Đơn giá: ………………………………………………………………………………………
Thành tiền tạm tính:……………………………………………………………………………
Bằng chữ:
Trị giá Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh khi thi công thực tế nghiệm thu bàn giao (đơn
giá không thay đổi)
Điều 3: Nghiệm thu và thanh toán
Sau khi bên B thi công xong và bên A nghiệm thu đạt yêu cầu thì bên A sẽ thanh toán đầy
đủ theo số lượng cọc đã thi công.
Điều 4: Trách nhiệm hai bên
Bên A:
- Cung cấp đầy đủ bản vẽ mặt bằng thiết kế móng cọc ép của công trình cho Bên B
- Bàn giao mặt bằng, tim mốc ép cọc cho Bên B. Mặt bằng cần được san bằng
- Cử cán bộ giám sát thường xuyên có mặt tại công trường phối hợp với Bên B xử lý
kịp thời những vướng mắc trong quá trình thi công. Kiểm tra chất lượng, khối
lượng, tiến độ thi công và ký xác nhận nghiệm thu bàn giao. Xác nhận khối lượng
thực tế để làm cơ sở nghiệm thu quyết toán công trình.
Hợp đồng ép cọc bê tông - Trang 2
Hợp đồng ép cọc bê tông - Người đăng: hathang205
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng ép cọc bê tông 9 10 328