Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng kinh tế

Được đăng lên bởi anhanh5210
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DƯƠNG ĐẢNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 09/2015/HĐKT

------------o0o-------------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Vv: Thi công đá Granit
Công trình: Cơ sở làm việc đội cảnh sát PCCC khu vực 1, Công An Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn 1 – Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam

- Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005.
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ - CP ngày 16/12/2004 của chính phủ về quản lý
chất lượng công trình xây dựng.
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ - CP ngày 07/02/2005 của chính phủ về quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT - BXĐ ngày 25/02/2005 của Bộ xây dựng về việc
Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ về quyền hạn của biên giao thầu về bên nhận
thầu
Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2015 tại văn phòng Công ty TNHH Dương Đảng
Chúng tôi gồm có:
ĐẠI DIỆN BÊN A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYÊN

- Đại diện
- Địa chỉ
- Mã số thuế
- Tài khoản số
-

: Ông : BÙI VĂN NAM – Chức vụ: Giám đốc
: Số 3 Cao Bá Quát – Phường Điện Biên – Quận Ba Đình
TP Hà Nội
: 0101399856
: 020030536666 tại ngân hàng Sacombank
Chi nhánh Đông Đô

- Điện thoại : 0983032122

- Fax: ………………….

ĐẠI DIỆN BÊN B:
CÔNG TY TNHH DƯƠNG ĐẢNG

- Địa chỉ : Phố Nguyễn Hữu Tiến – TT Đồng Văn – Duy Tiên – Hà Nam
- Điện thoại : 0963.893.468
- Tài khoản : 2900201007592 – Ngân hàng Nông nghiệp Tỉnh Hà Nam
- Mã số thuế : 0700635943
- Đại diện : Ông TRƯƠNG DƯƠNG ĐẢNG – Chức vụ : Giám đốc

Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên đi đến nhất trí cùng ký kết hợp đồng kinh tế
với những điều khoản sau:
Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ GIÁ TRỊ PHẢI THỰC HIỆN
Bên A giao cho bên B thực hiện công việc: thi công lát đá Granit mặt bậc
cầu thang của công trình.
Khối lượng tạm tính 100 m2
Đơn giá: ……
Giá trị tạm tính: …..
Khối lượng công việc thực tế của bên B thực hiện được nghiệm thu sẽ là cơ sở để bên
A thanh toán tiền cho bên B.
Điều 2: CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT, MỸ THUẬT
Chất lượng công việc do bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của bên
A, phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước và các quy trình quy phạm,
chuyên ngành khác.
Vật tư phải đảm bảo đúng chủng loại, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Khi làm
xong phải được chủ đầu tư nghiệm thu.
Điều 3: THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
-

Tại chân công trình của bên A thi công

-

Thời gian thực hiện hợp đồng: …... ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và
bên B n...
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Vv: Thi công đá Granit
Công trình: Cơ sở làm việc đội cảnh sát PCCC khu vực 1, Công An Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn 1 – Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
- Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005.
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ - CP ngày 16/12/2004 của chính phủ về quản
chất lượng công trình xây dựng.
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ - CP ngày 07/02/2005 của chính phủ về quản
dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Căn cứ Thông số 02/2005/TT - B ngày 25/02/2005 của Bộ xây dựng về việc
Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ về quyền hạn của biên giao thầu về bên nhận
thầu
Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2015 tại văn phòng Công ty TNHH Dương Đảng
Chúng tôi gồm có:
ĐẠI DIỆN BÊN A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYÊN
- Đại diện : Ông : BÙI VĂN NAM – Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ : Số 3 Cao Bá Quát – Phường Điện Biên – Quận Ba Đình
- TP Hà Nội
- Mã số thuế : 0101399856
- Tài khoản số : 020030536666 tại ngân hàng Sacombank
- Chi nhánh Đông Đô
- Điện thoại : 0983032122 - Fax: ………………….
ĐẠI DIỆN BÊN B:
CÔNG TY TNHH DƯƠNG ĐẢNG
- Địa chỉ : Phố Nguyễn Hữu Tiến – TT Đồng Văn – Duy Tiên – Hà Nam
- Điện thoại : 0963.893.468
- Tài khoản : 2900201007592 – Ngân hàng Nông nghiệp Tỉnh Hà Nam
- Mã số thuế : 0700635943
- Đại diện : Ông TRƯƠNG DƯƠNG ĐẢNG Chức vụ : Giám đốc
CÔNG TY TNHH
DƯƠNG ĐẢNG
SỐ: 09/2015/HĐKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o-------------
Hợp đồng kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng kinh tế - Người đăng: anhanh5210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hợp đồng kinh tế 9 10 468