Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán bất động sản

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY ..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...../HDQC

.......,ngày……tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
- Căn cứ Bộ luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày
14/06/2005.
- Căn cứ Luật số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về hoạt động kinh
doanh Bất động sản.
- Căn cứ luật đất đai ngày 26/11/2003 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ luật số 36/2005/SH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 về thương mại.
- Căn cứ vào đơn đăng
….Ngày......tháng.......năm......

ký

quảng

cáo

BĐS

của

Ông/Bà:...

Hôm nay, ngày………………………., tại……………….. chúng tôi gồm:
ĐƠN VỊ NHẬN DỊCH VỤ (BÊN A)
CÔNG TY...
Địa chỉ:.
VPGD:
Điện thoại:.
Fax:
Email:
Đại diện:
Chức vụ:
BÊN THUÊ (BÊN B)
Họ tên:
Ngày/tháng/năm sinh:
Số CMND:................................................ Cấp ngày:............................... Tại:
Hộ khẩu thường trú:
Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán bất động sản với các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung thỏa thuận
Bên A bằng văn bản này cùng với những cam kết sau đây bán cho bên B Bất động
sản có địa chỉ như trên và đồng ý nhượng quyền sử dụng đất có nhà ở nằm trong
khuôn viên được xác định bởi các giấy tờ đã nêu trên.
Đặc điểm của Bất động sản:

- Vị trí :
- Diện tích : ..........m2 đất .................m2 xây dựng

tầng

(Mặt tiền: ……...m, chiều dài:……m, sân vườn:……m2)
- Đặc điểm đường giao thông:
- Hướng nhà:
- Loại nhà/đất:
- Nội thất:
Số phòng ngủ:

Phòng khách:

Số phòng WC:

Gara ô tô:

Phòng ăn:
Phòng bếp

- Kết cấu:
- Vật liệu hoàn thiện:
- Tiện nghi:
Điện:

Nước:

Điều hòa:

Điện thoại:

Internet:

Khác:

- Tình trạng pháp lý:
- Hiện trạng : Đang ở  Cho thuê  Khác:
Điều 2: Trách nhiệm của các bên
Các thành viên bên B liên đới cùng chịu trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ của
mình khi được mua. Bên B chấp nhận mọi quy định về địa dịch thông hành đã có
và sẽ có, các quy định về lộ giới, quy hoạch xây dựng, chỉnh trạng đô thị, quy
hoạch sử dụng đất vì lợi ích quốc gia cùng toàn bộ những rủi ro hoặc thiệt hại sẽ
xảy ra, trừ những điều pháp luật cấm mua bán chuyển dịch mà bên A cố tình giấu
diếm bên B.
Bên B sẽ đóng đủ mọi thứ thuế theo quy định đối với Bất động sản đã mua bán
chuyển nhượng bởi hợp đồng này kể từ ngày thực sự làm chủ sở hữu theo quy định
khác nếu có.
Điều 3: Phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm thanh toán tiền mua
bán bất động sản, thời gian giao nhận bất động sản
Phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm giao nhận tiền:
- Đợt 1:
-...
CÔNG TY .......................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...../HDQC
.......,ngày……tháng……năm…….
HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
- Căn cứ Bộ luật dân sự Nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam ngày
14/06/2005.
- Căn cứ Luật số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về hoạt động kinh
doanh Bất động sản.
- Căn cứ luật đất đai ngày 26/11/2003 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ luật số 36/2005/SH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 về thương mại.
- Căn cứ vào đơn đăng quảng cáo BĐS của Ông/Bà:...
….Ngày......tháng.......năm......
Hôm nay, ngày………………………., tại……………….. chúng tôi gồm:
ĐƠN VỊ NHẬN DỊCH VỤ (BÊN A)
CÔNG TY...
Địa chỉ:.
VPGD:
Điện thoại:.
Fax:
Email:
Đại diện:
Chức vụ:
BÊN THUÊ (BÊN B)
Họ tên:
Ngày/tháng/năm sinh:
Số CMND:................................................ Cấp ngày:............................... Tại:
Hộ khẩu thường trú:
Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán bất động sản với các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung thỏa thuận
Bên A bằng văn bản này cùng với những cam kết sau đây bán cho bên B Bất động
sản địa chỉ như trên đồng ý nhượng quyền sử dụng đất nhà nằm trong
khuôn viên được xác định bởi các giấy tờ đã nêu trên.
Đặc điểm của Bất động sản:
Hợp đồng mua bán bất động sản - Trang 2
Hợp đồng mua bán bất động sản - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng mua bán bất động sản 9 10 610