Ktl-icon-tai-lieu

hợp đồng thuê nhà đất

Được đăng lên bởi Gọi Bình Minh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG
-

Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam có hiệu lực
từ ngày 01/01/2006;
Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay ngày

tháng năm 2010 tại địa chỉ …………,

Chúng tôi gồm có:
1. Bên thuê:
(Gọi tắt là Bên A)
Địa chỉ:
CMND số:
Điện thoại:
2. Bên cho thuê: (Gọi tắt Bên B) Bà
Nơi thường trú:
Nơi ở hiện tại:
Hai bên cùng thoả thuận ký hợp đồng thuê nhà với các điều khoản sau đây:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng
Bên B đồng ý cho Bên A thuê căn hộ (căn nhà) tại địa chỉ ….. thuộc sở hữu hợp
pháp của Bên B.
Chi tiết căn hộ như sau:
Bao gồm: Ban công, hệ thống điện nước đã sẵn sàng sử dụng được, các bóng đèn
trong các phòng và hệ thống công tắc, các bồn rửa mặt, bồn vệ sinh đều sử dụng
tốt.
Điều 2: Thời hạn thuê
Là 01 (một) năm tính từ ngày ngày 20 tháng 11 năm 2010. Hết hạn Hợp đồng,
Bên A được quyền ưu tiên thuê tiếp nếu có nhu cầu.
Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán
1. Giá thuê nhà cố định kể từ khi ký Hợp đồng là: ………….. . Số tiền thuê nhà hàng
tháng nói trên không bao gồm các chi phí dịch vụ như: điện, nước, điện thoại,
internet, fax, dọn vệ sinh... Các chi phí này sẽ do Bên A trực tiếp thanh toán hàng

1

tháng với các cơ quan cung cấp dịch vụ cho khu nhà kể từ sau ngày ký Hợp đồng
này.
2. Giá trên không bao gồm thuế VAT, thuế môn bài, thuế nhà hoặc các loại thuế
khác (Các chi phí này nếu phát sinh thì sẽ do bên thuê nhà thanh toán).
3. Phương thức thanh toán:
- Tiền thuê nhà được thanh toán ……… tháng một lần và được thanh toán vào các
ngày từ 01 đến ngày 05 của tháng đầu kì thanh toán.
- Đơn vị giao dịch và thanh toán là Đồng Việt nam
4. Hình thức thanh toán: Việc thanh toán sẽ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Điều 4: Quyền và Trách nhiệm của Bên B
1. Bàn giao cho Bên A nhà diện tích sử dụng cùng các thiết bị đi kèm (Kèm theo phụ
lục) ngay sau khi ký Hợp đồng. Số lượng, chủng loại và chất lượng các thiết bị
được ghi trong Biên bản bàn giao đính kèm Hợp đồng này với chữ ký của Đại diện
hai bên.
2. Bảo đảm quyền cho thuê nhà và cam kết không có bất kỳ một tranh chấp, khiếu
nại nào đối với nhà cho Bên A thuê.
3. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng rẽ của Bên A nhà đối với phần diện tích
cho thuê đã nói ở Điều 1.
4. Tạo mọi điều kiện cho Bên A trong việc sử dụng căn nhà, đảm bảo về quyền sử
dụng dịch vụ công cộng của các nhà cung cấp co bên thuê A.
5. Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong suốt thời hạn thuê nếu khôn...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG
- Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam có hiệu lực
từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,
Hôm nay ngày tháng năm 2010 tại địa chỉ …………,
Chúng tôi gồm có:
1. Bên thuê: (Gọi tắt là Bên A)
Địa chỉ:
CMND số:
Điện thoại:
2. Bên cho thuê: (Gọi tắt Bên B) Bà
Nơi thường trú:
Nơi ở hiện tại:
Hai bên cùng thoả thuận ký hợp đồng thuê nhà với các điều khoản sau đây:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng
Bên B đồng ý cho Bên A thuê căn hộ (căn nhà) tại địa chỉ ….. thuộc sở hữu hợp
pháp của Bên B.
Chi tiết căn hộ như sau:
Bao gồm: Ban công, hệ thống điện nước đã sẵn sàng sử dụng được, các bóng đèn
trong các phòng và hệ thống công tắc, các bồn rửa mặt, bồn v sinh đều s dụng
tốt.
Điều 2: Thời hạn thuê
01 (một) năm tính từ ngày ngày 20 tháng 11 m 2010. Hết hạn Hợp đồng,
Bên A được quyền ưu tiên thuê tiếp nếu có nhu cầu.
Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán
1. Giá thuê nhà cố định kể từ khi ký Hợp đồng là: ………….. . Số tiền thuê nhà hàng
tháng nói trên không bao gồm các chi phí dịch vụ như: điện, ớc, điện thoại,
internet, fax, dọn vệ sinh... Các chi phíy sẽ do Bên A trực tiếp thanh toánng
1
hợp đồng thuê nhà đất - Trang 2
hợp đồng thuê nhà đất - Người đăng: Gọi Bình Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hợp đồng thuê nhà đất 9 10 407