Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng xuất nhập khẩu thuỷ sản

Được đăng lên bởi thuhabui194-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG
Số:
Ngày:
Người bán:......................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:......... Telex:..... Fax:.....................................................................................................
Người đại diện:...............................................................................................................................
Người mua:.....................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:......... Telex:..... Fax:.....................................................................................................
Người đại diện:...............................................................................................................................
Cả 2 bên đã bàn và thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán cho đợt giao hàng vào
tháng....... mặt hàng tôm đông lạnh với những điều kiện và điều khoản sau:
A/ CHI TIẾT VỀ LOẠI HÀNG - GIÁ CẢ VÀ CÁCH PHÂN LOẠI
KÍCH CỠ

USD/KG/CF JPN
PD/PUD W/P
13.20
12.80
12.40
11.70
10.80
09.40
08.50
07.30
06.50
05.70
05.15
04.75
03.75
02.70
2.25
4.25

PHÂN LOẠI

USD/KG/CF JPN
PD/PUD C.TIGER

PHÂN LOẠI

08/12
13/15
16/20
21/25
26/30
Tôm đánh bắt
9.72
31/40
8.46
41/50
7.65
Tôm đánh bắt
51/60
6.57
61/70
5.85
71/90
5.13
91/120
Tối đa 15 %
4.64
>20 %
100/200
Tối thiểu 25 %
4.28
200/300
Khoảng 30 %
3.38
30 %
300/500
Khoảng 30 %
2.43
>50 %
BROKEN
2.03
PD
4.25200/300
- Những mức giá trên đây là giá của tôm (sản phẩm loại 1) hiệu Ngôi sao Minh Hải
- Giá của tôm (sản phẩm loại 1) hiệu SEAPRIMEXCO thấp hơn 0,05 USD mỗi ký so với
những mức giá kể trên.
- Giá của tôm (sản phẩm loại 2) thấp hơn tôm loại 1 10%.
B/ SỐ LƯỢNG:
- Loại PD 8/12  71/90 Factory 89 - đánh bắt tự nhiên

- Loại PUD W/P: 42  63 tấn bao gồm:
- Factory 89 khoảng 21  42 tấn
- Factory 69- 97- 23- 65- 61: khoảng 21 tấn
- Loại PD/PUD Cat Tiger (tôm sắt): khoảng 10 - 15 tấn
- Loại PD 200/300: khoảng 700 - 1.000 thùng (kiện)
C/ GIAO HÀNG: Trong vòng ................
Cảng đi (cảng bốc hàng): ......................
Cảng đến (cảng dỡ hàng): ....................
D/ THANH TOÁN:
- Bằ...
HỢP ĐỒNG
Số:
Ngày:
Người bán:......................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:......... Telex:..... Fax:.....................................................................................................
Người đại diện:...............................................................................................................................
Người mua:.....................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:......... Telex:..... Fax:.....................................................................................................
Người đại diện:...............................................................................................................................
Cả 2 bên đã bàn thỏa thuận kết hợp đồng mua bán cho đợt giao hàng vào
tháng....... mặt hàng tôm đông lạnh với những điều kiện và điều khoản sau:
A/ CHI TIẾT VỀ LOẠI HÀNG - GIÁ CẢ VÀ CÁCH PHÂN LOẠI
KÍCH CỠ USD/KG/CF JPN
PD/PUD W/P
PHÂN LOẠI USD/KG/CF JPN
PD/PUD C.TIGER
PHÂN LOẠI
08/12 13.20
13/15 12.80
16/20 12.40
21/25 11.70
26/30 10.80 Tôm đánh bắt 9.72
31/40 09.40 8.46
41/50 08.50 7.65 Tôm đánh bắt
51/60 07.30 6.57
61/70 06.50 5.85
71/90 05.70 5.13
91/120 05.15 Tối đa 15 % 4.64 >20 %
100/200 04.75 Tối thiểu 25 % 4.28
200/300 03.75 Khoảng 30 % 3.38 30 %
300/500 02.70 Khoảng 30 % 2.43 >50 %
BROKEN 2.25 2.03
PD
4.25200/300
4.25
- Những mức giá trên đây là giá của tôm (sản phẩm loại 1) hiệu Ngôi sao Minh Hải
- Giá của tôm (sản phẩm loại 1) hiệu SEAPRIMEXCO thấp hơn 0,05 USD mỗi ký so với
những mức giá kể trên.
- Giá của tôm (sản phẩm loại 2) thấp hơn tôm loại 1 10%.
B/ SỐ LƯỢNG:
- Loại PD 8/12
71/90 Factory 89 - đánh bắt tự nhiên
Hợp đồng xuất nhập khẩu thuỷ sản - Trang 2
Hợp đồng xuất nhập khẩu thuỷ sản - Người đăng: thuhabui194-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng xuất nhập khẩu thuỷ sản 9 10 545