Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đăng ký môn học tại trường HUFI

Được đăng lên bởi Đai Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2923 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pyramid Software And Consulting Company Limited

Hướng dẫn đăng ký học phần
I. Các bước đăng ký học phần cơ bản sinh viên cần biết:
1. Bước 1:
 Sinh viên mở trình duyệt web(firefox,GoogleChrome, Internet Explorer..)
Lưu ý:
 Có thể dùng máy tính bàn, laptop, máy tính bảng hoặc thiết bị điện thoại
di động có hổ trợ trình duyệt web và có kết nối internet để đăng ký môn
học.
 Website có sử dụng java, nếu trình duyệt web chưa bật tính năng này
website sẽ hiển thị nhắc nhở và hướng dẫn cách bật hổ trợ java.
 Khuyến cáo nên dùng trình duyệt web FireFox hoặc GoogleChrome.


vào địa chỉ: 

2. Bước 2: Đăng nhập và đổi mật khẩu mặc định
 Tên đăng nhập là mã số sinh viên.
 Mật khẩu mặt định là mã số sinh viên
=> sinh viên phải đổi mật khẩu mặc định mới được đăng ký học phần.
 Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên làm lộ mật khẩu để các
người khác vào dùng tài khoản của sinh viên để đều chỉnh đăng ký môn học.
3. Bước 3: Tìm kiếm môn học
 Mặc định khi mới vào sẽ hiển thị các lớp nhà trường mở theo đúng tiến độ học,
đúng lớp của sinh viên. (Sinh viên nên đăng ký theo hình thức này để được học
cùng với các bạn chung lớp).
 Sinh viên có thể chọn các phương thức tìm kiếm để tìm ra lớp học phù hợp
4. Bước 4: Đăng ký môn học
Sinh viên chọn 1 hoặc nhiều lớp muốn học và bấm nút “đăng ký” để lưu giá trị
đã chọn.
o Lưu ý:
 Không cho phép chọn môn học trùng lịch. Các lớp sinh viên chọn trùng
lịch sẽ không được lưu
 Không cho đăng ký vào các lớp đã vượt quá số lượng tối đa.
 Không được chọn cùng lúc 2 lớp cho 1 môn học.
 Kết quả các môn đăng ký thành công sẽ hiển thị phía dưới. Sinh viên có nên bấm
“lọc lại” nếu không thấy môn đã báo đăng ký thành công.

ướ g dẫ đă g ký ọ p ầ

1

Pyramid software & consulting  smart thinking – smart doing

T (08) 3 1 36
M bile 0903 2 496
Email: webmaster@pscvietnam.com, truongbaha@gmail.com

Pyramid Software And Consulting Company Limited

5. Bước 5: Lưu phiếu đăng ký
Sau khi thao tác đăng ký môn học (bằng các cách đăng ký đã hướng dẫn bên trên), kết
quả đăng những lớp thành công sẽ hiển thị phí dưới.
Sinh viên cần bấm “Xuất phiếu đăng ký” để in và lưu lại kết quả đăng ký thành công.
Phiếu này là phiếu minh chứng cho thao tác đăng ký môn học của sinh viên.
Lưu ý: sinh viên có thể in phiếu kết quả nhiều lần. Phiếu kết quả có giá trị là phiếu kết
quả được in lần cuối cùng và sau đó sinh viên không có thao tác điều chỉnh đăng ký
môn học. Phiếu in trình phòng đào tạo phải rõ ràng, không nhàu nát.
T...
Pyramid Software And Consulting Company Limited


Email: webmaster@pscvietnam.com, truongbaha@gmail.com
 d 
1
Pyramid software & consulting smart thinking smart doing
Hướng dẫn đăng ký học phần
I. Các bước đăng ký học phần cơ bản sinh viên cần biết:
1. Bước 1:
Sinh viên mở trình duyệt web(firefox,GoogleChrome, Internet Explorer..)
Lưu ý:
Có thể dùng máy tính bàn, laptop, máy tính bảng hoặc thiết bị điện thoại
di động có hổ trợ trình duyệt web và có kết nối internet để đăng ký môn
học.
Website có sử dụng java, nếu trình duyệt web chưa bật tính năng này
website sẽ hiển thị nhắc nhở và hướng dẫn cách bật hổ trợ java.
Khuyến cáo nên dùng trình duyệt web FireFox hoặc GoogleChrome.
vào địa chỉ: http://dkmh.cntp.edu.vn/
2. Bước 2: Đăng nhập và đổi mật khẩu mặc định
Tên đăng nhập là mã số sinh viên.
Mật khẩu mặt định là mã số sinh viên
=> sinh viên phải đổi mật khẩu mặc định mới được đăng ký học phần.
Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên làm lộ mật khẩu để các
người khác vào dùng tài khoản của sinh viên để đều chỉnh đăng ký môn học.
3. Bước 3: Tìm kiếm môn học
Mặc định khi mới vào sẽ hiển thị các lớp nhà trường mở theo đúng tiến độ học,
đúng lớp của sinh viên. (Sinh viên nên đăng ký theo hình thức này để được học
cùng với các bạn chung lớp).
Sinh viên có thể chọn các phương thức tìm kiếm để tìm ra lớp học phù hợp
4. Bước 4: Đăng ký môn học
Sinh viên chọn 1 hoặc nhiều lớp muốn học và bấm nút “đăng ký” để lưu giá trị
đã chọn.
o Lưu ý:
Không cho phép chọn môn học trùng lịch. Các lớp sinh viên chọn trùng
lịch sẽ không được lưu
Không cho đăng ký vào các lớp đã vượt quá số lượng tối đa.
Không được chọn cùng lúc 2 lớp cho 1 môn học.
Kết quả các môn đăng ký thành công sẽ hiển thị phía dưới. Sinh viên có nên bấm
“lọc lại” nếu không thấy môn đã báo đăng ký thành công.
Hướng dẫn đăng ký môn học tại trường HUFI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn đăng ký môn học tại trường HUFI - Người đăng: Đai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn đăng ký môn học tại trường HUFI 9 10 188