Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn powerworld chương 1

Được đăng lên bởi Phạm Quốc Trọng
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1 TÌM HIỂU SỬ DỤNG POWER WORLD

1

Các bước thành lập các phần tử của một mạng điện

1.1 Thành lập một thanh cái (bus)
Trên thanh Edit Toolbar click trái vào biểu tượng thanh cái

Sau đó click trái vào vùng làm việc, chương trình sẽ hiện ra một hộp thoại sau:

Trong đó:
“Bus number” và “bus name” là nơi điền số thứ tự và tên của thanh cái.

Vùng hiển thị (display) cho phép thanh cái đặt ngang (horizontal bar), đặt dọc
(vertical bar), đặt hình vòng (oval), hay hình chữ nhật (rectangle). Các chỉ số
“pixel thickness” và “display size” độ dày và kích thước hiển thị của thanh cái.
“Area and zone” điền số thứ tự và tên của vùng và hku vực nếu như mạng điện là
lớn. “Nominal voltage” là điện áp định mức của thanh cái, “voltage” và “angle”
là điện áp (v) và góc pha điện áp (độ) đặt tại thanh cái.
“System slack bus” chọn nếu ta muốn bus đó là “slack bus” của hệ thống. Mỗi
hệ thống phải có một “slack bus”, và bus được chọn phải là bus được nối với máy
phát.
Sau khi hoàn tất bấm OK
1.2 Thành lập một máy phát (generator)
Trên thanh Edit Toolbar chọn vào biểu tượng máy phát, sau đó click chuột trái
vào vùng làm việc (phải gần 1 bus có sẵn) ta sẽ được một hộp thoại:

Ta có thể điền tên và số thứ tự của bus mà máy phát sẽ nối vào, nếu khi ta click
vao vùng làm việc mà gần một bus sẵn có thì chương trình sẽ tự động gắn máy
phát vào bus đó. Trạng thái của máy phát “Open” là hở mạch, “Closed” là đóng
mạch vào hệ thống. Ta cũng có thể chỉnh kích thước hiển thị của máy phát tại
“Display Information”, và cũng có thể thay đổi hướng hiển thị của máy phát là
bên trái (left), phải (right), lên (up) hay xuống (down).
“Mw and voltage control”:

MW control: điền các giá trị P phát (MW output), giá trị nhỏ nhất (Min. MW
output) và lớn nhất (Max MW output) của P phát. Các lựa chọn “Available for
AGC” và “Enforce MW limit” là tự động điều chỉnh và giới hạn công suất thực
phát.
Voltage control: điền các giá trị Q máy phát (Mvar output), giá trị nhỏ nhất
(Min Mvar ) và giá trị lớn nhất (Max Mvar) của Q máy phát. “Available for
AVR” tự đọng điều chỉnh điện áp đầu cực máy phát, “setpoint voltage” là điện áp
đặt đầu cực máy phát.

“Input/Output Curve”

Chọn “cubic cost model” để xác định đường cong chi phí máy phát là dạng:
C(Pgi) = (d*Pgi^3 + c*Pgi^2 + b*Pgi + a) * (fuel cost), chọn “piecewise
linear” để xác định đường cong chi phí dạng tuyến tính hoá.
“Fule cots” giá nhiên liệu,“Number of break points” là số điểm mà ta muốn gần
đúng đường cong thành những đoạn thẳng.

“Fault Para...
Chương 1 TÌM HIU S DNG POWER WORLD
1 Các bước thành lp các phn t ca mt mng đin
1.1 Thành lp mt thanh cái (bus)
Trên thanh Edit Toolbar click trái vào biu tượng thanh cái
Sau đó click trái vào vùng làm vic, chương trình s hin ra mt hp thoi sau:
Trong đó:
Bus number” và “bus name” là nơi đin s th t và tên ca thanh cái.
Hướng dẫn powerworld chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn powerworld chương 1 - Người đăng: Phạm Quốc Trọng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hướng dẫn powerworld chương 1 9 10 524