Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực đi du học đức

Được đăng lên bởi ncongn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tháng 03. 2015

Hướng dẫn thủ tục xin thị thực
đi du học
(cho người xin học đại học, sinh viên, người làm luận văn tiến sĩ,
nghiên cứu sinh và cả trong trường hợp đi học một khóa tiếng Đức
trước khi học đại học)
Từ ngày 01.01.2007 tất cả những ai muốn học đại học ở Đức đều phải nộp hồ sơ trước tiên tại bộ phận kiểm
tra học vấn (APS). Sau khi thẩm tra hồ sơ, APS sẽ cấp một chứng nhận hoặc chứng chỉ. Chứng nhận hoặc
chứng chỉ này là điều kiện để xét duyệt hồ sơ xin thị thực đi học tiếng Đức trước khi học đại học, đi học dự bị
đại học hoặc nhập học đại học tại Đức.
Có thể nhận được những thông tin chi tiết về APS tại:
- Bộ phận kiểm tra học vấn, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Email: aps_hanoi@yahoo.com
- Văn phòng đại diện DAAD tại Hà Nội, Email: daad@daadvn.org
- Trung tâm thông tin DAAD tại Thành phố Hồ Chí Minh, Email: daad-hcmc@daadvn.org
và trên các trang Web  và 
1.
2.
3.
4.

Yêu cầu in bản hướng dẫn này ra.
Đọc kỹ những hướng dẫn dưới đây và danh mục những giấy tờ cần thiết.
Tập trung các loại giấy tờ lại.
Sắp xếp các loại giấy tờ theo thứ tự ấn định trong danh mục và đánh dấu vào danh mục những giấy tờ
nào sẽ nộp. Mỗi giấy tờ đều nộp bản gốc và 2 bản phô tô.
5. Tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh phải nộp kèm bản dịch tiếng Đức có chứng
thực + 1 phô tô bản dịch.
6. Đánh dấu vào cuối danh mục xác nhận đã đọc hướng dẫn, ký tên dưới danh mục, ghi địa điểm, ngày
tháng.
7. Điền vào tờ khai xin thị thực và ký tên. Tờ khai lấy trên trang Web của Đại sứ quán 
Trên trang đó có các thông tin về hệ thống đặt lịch hẹn của Đại sứ quán.
8. Sau khi đặt lịch hẹn, sẽ tự động nhận được xác nhận lịch hẹn qua E-Mail. Mang theo xác nhận này cùng
toàn bộ giấy tờ đến nộp tại Đại sứ quán theo lịch hẹn.
9. Để lấy dấu vân tay về nguyên tắc mỗi người nộp đơn phải trực tiếp đến.
10. Khi nộp các loại giấy tờ đề nghị không để trong bao bì và không kèm các loại ghim giấy.
Tất cả các loại giấy tờ, tờ hướng dẫn và mẫu đơn xin thị thực của Đại sứ quán đều miễn phí.
Mọi thông tin về quy trình xin cấp thị thực có trên trang Web của ĐẠi sứ quán  .
Chú ý:
Nếu giấy tờ giả/tài liệu giả hoặc đưa ra lời khai không đúng sự thật, đơn xin thị thực sẽ bị từ chối.
Đại sứ quán giữ quyền, trong từng trường hợp cụ thể yêu cầu nộp thêm những giấy tờ khác.
Nếu Đại sứ quán không yêu cầu mà vẫn gửi giấy tờ đến theo đường Fax hoặc E-Mail thì những giấy tờ
đó không được chấp nhận. Đại sứ quán không đảm nhiệm việc phân ch...
1/3
Tháng 03. 2015
Hướng dẫn thủ tục xin thị thực
đi du học
(cho người xin học đại học, sinh viên, người làm luận văn tiến sĩ,
nghiên cứu sinh và cả trong trường hợp đi học một khóa tiếng Đức
trước khi học đại học)
Tngày 01.01.2007 tất cả những ai muốn học đại học Đức đều phải nộp hồ trước tiên tại bộ phận kiểm
tra học vấn (APS). Sau khi thẩm tra hồ , APS scấp một chứng nhận hoặc chứng chỉ. Chứng nhận hoặc
chứng chỉ này là điều kiện để xét duyệt hồ xin thị thực đi học tiếng Đức trước khi học đại học, đi học dự bị
đại học hoặc nhập học đại học tại Đức.
Có thể nhận được những thông tin chi tiết vAPS tại:
- Bộ phận kiểm tra học vấn, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Email: aps_hanoi@yahoo.com
- Văn phòng đại diện DAAD tại Hà Nội, Email: daad@daadvn.org
- Trung tâm thông tin DAAD tại Thành phố Hồ Chí Minh, Email: daad-hcmc@daadvn.org
và trên các trang Web www.hanoi.diplo.de và www.daadvn.org
1. Yêu cầu in bản hướng dẫn này ra.
2. Đọc kỹ những hướng dẫn dưới đây và danh mục những giấy tờ cần thiết.
3. Tập trung các loại giấy tờ lại.
4. Sắp xếp các loại giấy tờ theo thứ tự ấn định trong danh mục đánh dấu vào danh mục những giấy tờ
nào sẽ nộp. Mỗi giấy tờ đều nộp bản gốc và 2 bản phô tô.
5. Tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh phải nộp kèm bản dịch tiếng Đức chứng
thực + 1 phô tô bản dịch.
6. Đánh dấu vào cuối danh mục xác nhận đã đọc hướng dẫn, ký tên dưới danh mục, ghi địa điểm, ngày
tháng.
7. Điền vào tờ khai xin thị thực ký tên. Tờ khai lấy trên trang Web của Đại sứ quán www.hanoi.diplo.de.
Trên trang đó có các thông tin về hệ thống đặt lịch hẹn của Đại sứ quán.
8. Sau khi đặt lịch hẹn, sẽ tự động nhận được xác nhận lịch hẹn qua E-Mail. Mang theo xác nhận này cùng
toàn bộ giấy tờ đến nộp tại Đại sứ quán theo lịch hẹn.
9. Để lấy dấu vân tay về nguyên tắc mỗi người nộp đơn phải trực tiếp đến.
10. Khi nộp các loại giấy tờ đề nghị không để trong bao bì và không kèm các loại ghim giấy.
Tất cả các loại giấy tờ, tờ hướng dẫn và mẫu đơn xin thị thực của Đại sứ quán đều miễn phí.
Mọi thông tin về quy trình xin cấp thị thực có trên trang Web của ĐẠi sứ quán www.hanoi.diplo.de .
Chú ý:
- Nếu giy t gi/tài liu gi hoặc đưa ra lời khai không đúng sự thật, đơn xin thị thc s b t chi.
- Đại s quán gi quyn, trong từng trường hp c th yêu cu np thêm nhng giy t khác.
- Nếu Đại s quán không yêu cu vn gi giy t đến theo đưng Fax hoc E-Mail thì nhng giy t
đó không được chp nhn. Đại s quán không đảm nhim vic phân chia nhng giy t tuy không được
Đại s quán yêu cầu, nhưng vẫn được gi đến theo đường Fax hoc E-Mail. Tất cả những giấy tờ liệt kê
dưới đây theo đúng hình thức đã nêu phải được người xin thị thực nộp trực tiếp.
Phải nộp những giấy tờ sau:
Đánh dấu vào ô bên trái những giấy tờ đem nộp (X)
1
Hai đơn xin thị thực khai đầy đủ và tự tay tên, kèm theo bản tuyên bố theo
quy định điều 55 AufentG
H, tên và ch
H, tên theo h chiếu và t tay tên
2 t khai xin th thc
T khai (đường Link đây) phải điền đầy đ bng tiếng Đức
Bn tuyên b theo quy định điều
55 AufenthaltG
T tay điền vào và ký tên
2
3 ảnh hộ chiếu giống nhau mới chụp
Hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực đi du học đức - Trang 2
Hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực đi du học đức - Người đăng: ncongn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực đi du học đức 9 10 691