Ktl-icon-tai-lieu

indirect

Được đăng lên bởi minhnt12404b
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã SP
SPSua
SPMayMac
SPKimKhi
SPThucPham
Sữa

Tên SP Sữa
Sữa Ông Thọ
Vinamilk
Dialac
Jonson
Sữa Phương Nam
Sữa Ba Vì
Sữa Chua

Kim Khí

Đơn Giá
14,000
4,500
125,000
175,000
7,500
8,500
3,750

Tên SP Kim Khí
Tủ Lạnh
Đầu Máy

Quần Jean
Áo Jacket
Quần Thể Thao
Áo Somi
Áo Liền Quần
Áo Trẻ Em
Áo Đầm
Quần Áo BHLD
Xường Xám

140,000
4,000,000
5,700,000
3,750,000
90,000
250,000
135,000

Ti Vi
Máy Giặt
Máy Lạnh
Micro
Loa

May Mặc

Tên SP May Mặc

Đơn Giá

Thực Phẩm

Đơn Giá
145,000
190,000
210,000
124,000
325,000
23,000
88,000
69,000
256,000

Tên SP Thực Phẩm
Gạo Nàng Hương
Mè Đen
Cà Phê
Đường
Tôm Sú
Tôm Thẻ
Mực 1 nắng
Gạo Tám Thơm
Lạp Xưởng

Đơn Giá
14,500
1,100
25,000
9,500
110,000
90,000
130,000
13,000
45,000

Mã SP

Tên Mặt Hàng

Đơn Giá

Số Lượng

SPMayMac
SPMayMac
SPMayMac
SPMayMac
SPMayMac
SPThucPham
SPKimKhi
SPKimKhi
SPSua
SPThucPham
SPThucPham
SPSua
SPKimKhi
SPKimKhi

Áo Đầm
Áo Jacket
Áo Liền Quần
Áo Somi
Áo Trẻ Em
Cà Phê
Đầu Máy
Đầu Máy
Dialac
Đường
Gạo Nàng Hương
Jonson
Loa
Máy Giặt

44
41
40
74
55
50
12
10
450
150
500
120
95
41

SPKimKhi
SPThucPham
SPKimKhi
SPMayMac
SPMayMac
SPSua
SPSua
SPSua
SPKimKhi
SPSua

Máy Lạnh
Mè Đen
Micro
Quần Jean
Quần Thể Thao
Sữa Ba Vì
Sữa Ông Thọ
Sữa Phương Nam
Tủ Lạnh
Vinamilk

30
350
100
25
14
126
95
350
15
89

Tên Mặt Hàng
Gạo Nàng Hương
Mè Đen
Cà Phê
Đường
Tôm Sú
Tôm Thẻ
Mực 1 nắng
Gạo Tám Thơm
Lạp Xưởng
Gạo Nàng Hương
Mè Đen
Cà Phê
Đường
Tôm Sú
Tôm Thẻ
Mực 1 nắng
Gạo Tám Thơm
Lạp Xưởng
Gạo Nàng Hương
Mè Đen
Cà Phê
Đường
Tôm Sú
Tôm Thẻ

Đơn Giá
14,500
1,100
25,000
9,500
110,000
90,000
130,000
13,000
45,000
14,500
1,100
25,000
9,500
110,000
90,000
130,000
13,000
45,000
14,500
1,100
25,000
9,500
110,000
90,000

Số Lượng

Thành Tiền
500
350
50
150
80
450
250
350
450
80
75
95
45
150
210
310
350
560
640
655
785
95
38
40

7,250,000 Đồng
385,000 Đồng
1,250,000 Đồng
1,425,000 Đồng
8,800,000 Đồng
40,500,000 Đồng
32,500,000 Đồng
4,550,000 Đồng
20,250,000 Đồng
1,160,000 Đồng
82,500 Đồng
2,375,000 Đồng
427,500 Đồng
16,500,000 Đồng
18,900,000 Đồng
40,300,000 Đồng
4,550,000 Đồng
25,200,000 Đồng
9,280,000 Đồng
720,500 Đồng
19,625,000 Đồng
902,500 Đồng
4,180,000 Đồng
3,600,000 Đồng

Tên Mặt Hàng
Dialac
Dialac
Dialac
Dialac
Jonson
Jonson
Jonson
Jonson
Sữa Ba Vì
Sữa Ba Vì
Sữa Ba Vì
Sữa Ba Vì
Sữa Chua
Sữa Chua
Sữa Chua
Sữa Chua
Sữa Ông Thọ
Sữa Ông Thọ
Sữa Ông Thọ
Sữa Ông Thọ
Sữa Phương Nam
Sữa Phương Nam
Sữa Phương Nam
Sữa Phương Nam
Vinamilk
Vinamilk
Vinamilk
Vinamilk

Đơn Giá
125,000
125,000
125,000
125,000
175,000
175,000
175,000
175...
Mã SP
SPSua
SPMayMac
SPKimKhi
SPThucPham
S a Kim Khí
Tên SP Sữa Đơn Giá Tên SP Kim Khí Đơn Giá
S a Ông Th
14,000
T L nh
140,000
Vinamilk
4,500
u MáyĐầ
4,000,000
Dialac
125,000
Ti Vi
5,700,000
Jonson
175,000
Máy Gi t
3,750,000
S a Ph ng Nam ươ
7,500
Máy L nh
90,000
S a Ba Vì 8,500 Micro 250,000
S a Chua
3,750
Loa
135,000
May M c Th c Ph m
Tên SP May Mặc Đơn Giá Tên SP Thực Phẩm Đơn Giá
Qu n Jean
145,000
G o Nàng H ng ươ
14,500
Áo Jacket
190,000
enĐ
1,100
Qu n Th Thao
210,000
Cà Phê
25,000
Áo Somi
124,000
ngĐườ
9,500
Áo Liền Quần
325,000
Tôm Sú
110,000
Áo Trẻ Em
23,000
Tôm Th
90,000
Áo mĐầ
88,000
M c 1 n ng
130,000
Qu n Áo BHLD
69,000
G o Tám Th m ơ
13,000
X ng Xámườ
256,000
L p X ng ưở
45,000
indirect - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
indirect - Người đăng: minhnt12404b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
indirect 9 10 161